1 Statendag 8 november 2018

2 19:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

2.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.2 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

2.2.1 Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 103 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 63 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 50/18 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODBN over de herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 522 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 50/18 : De herziene begroting 2018 ODBN 6,7 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 50/18 : De ontwerpbegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 ODBN 7,1 MB Ga naar het dossier
 6. Beantwoording technische vragen aan de statenfractie van de ChristenUnie-SGP over Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 105 KB Ga naar het dossier
 7. Motie M1 Provinciale Staten 8 november 2018 Statenvoorstel 50/18: Opzeggen vertrouwen gedeputeerde Van den Hout, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 46 KB

2.2.2 Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 192 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit 58/18 Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 51 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 58/18 : Voortgang uitvoering programmalijnen A en B conform besluit 2016 50 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 58/18 : Strategisch plan PPS Photon Delta 22,4 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 58/18 : Toets op ijkpunten investeringsagenda 53 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 58/18 : Financiële wijziging begroting 19 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 58/18 : Inhoudelijke wijziging begroting 44 KB Ga naar het dossier
 8. Beantwoording technische vragen PVV over Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 164 KB Ga naar het dossier
 9. Beantwoording technische vragen aan de statenfractie GroenLinks over Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 55 KB Ga naar het dossier
 10. Motie M2 Provinciale Staten 8 november 2018 Statenvoorstel 58/18: eerlijk delen, ingediend door D66, PvdA en SP (INGETROKKEN) 96 KB

2.2.3 Statenvoorstel 59/18 Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving

2.2.4 Statenvoorstel 52/18 Derde wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008

3 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 8 november 2018