Dit is een video/livestream over 9 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

9.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuwe leden van Provinciale Staten de heer C. de Heer, de heer J.M.A. van Agtmaal en tijdelijk lid van Provinciale Staten mevrouw G.Tevkir

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

Actuele Vragen

9.5 BESPREEKSTUKKEN

9.5.1 Statenvoorstel 31/18 Conceptbegroting 2019 Gemeenschappelijke regeling regiotaxi Brabant Noordoost, zienswijze PS

9.5.2 Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 115 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 44 KB
 3. Nota van wijziging 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 66 KB
 4. Bijlage 1 Nota van wijziging 29/18 : PIP West verbeelding aansluiting 40 199 KB
 5. Bijlage 2 Nota van wijziging 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 43 176 KB
 6. Bijlage 3 Nota van wijziging 29/18 : Rapport audit ramingenproces GOL definitief 515 KB
 7. Bijlage 1 Statenvoorstel 29/18 : Provinciaal Inpassingsplan West 38 MB
 8. Bijlage 2 Statenvoorstel 29/18 : Provinciaal Inpassingsplan Oost 39 MB
 9. Bijlage 3 Statenvoorstel 29/18 : PIP West verbeelding aansluiting 40 8,4 MB
 10. Bijlage 4 Statenvoorstel 29/18 : PIP West verbeelding snelfietsroute 8,6 MB
 11. Bijlage 5 Statenvoorstel 29/18 : PIP West legenda 431 KB
 12. Bijlage 6 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 43 14,3 MB
 13. Bijlage 7 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 45 13,6 MB
 14. Bijlage 8 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding snelfietsroute en aansluiting 43 10 MB
 15. Bijlage 9 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost legenda 367 KB
 16. Bijlage 10 Statenvoorstel 29/18 : Advies van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 2 MB
 17. Bijlage 11 Statenvoorstel 29/18 : Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 1,5 MB
 18. Bijlage 12 Statenvoorstel 29/18 : Eind toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 1,2 MB
 19. Bijlage 13 Statenvoorstel 29/18 : Milieueffectrapport samenvatting en hoofdrapport 288,1 MB
 20. Bijlage 14 Statenvoorstel 29/18 : Achtergrondrapport natuur inclusief compensatieplan natuur netwerk Brabant 72,7 MB
 21. Bijlage 15 Statenvoorstel 29/18 : Nota van beantwoording zienswijzen 20,7 MB
 22. Bijlage 16 Statenvoorstel 29/18 : Rapport Audit ramingenproces GOL 3,2 MB
 23. Beantwoording technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over Randvoorwaarde aan de ontwerpsnelheid van de A59 in het kader van GOL 410 KB
 24. Beantwoording technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over variant van Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan op de GOL-plannen 130 KB
 25. Amendement A1 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Schrappen PIP West, ingediend door PVV (VERWORPEN) 401 KB
 26. Amendement A2 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Robuuste ecologische verbindingszone Drongelens kanaal, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 95 KB
 27. Motie M1 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Mitigerende maatregelen combineren met energietransitie, ingediend door CDA en GroenLinks (INGETROKKEN) 87 KB
 28. Motie M1a Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Mitigerende maatregelen combineren met energietransitie, ingediend door CDA en GroenLinks (AANGENOMEN) 89 KB
 29. Motie M2 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: optimalisatie leefomgeving omwonenden, ingediend door SP PvdA en GroenLinks (AANGENOMEN) 59 KB
 30. Motie M3 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Behoud de spoordijk, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 49 KB
 31. Vastgesteld besluit 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 44 KB

Sprekers

 1. Wilma Dirken Begin spreekmoment 13:55:18
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:59:14
 3. Sjo Smeets Begin spreekmoment 13:59:16
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:59:40
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:59:43
 6. Wilma Dirken Begin spreekmoment 13:59:46
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:00:06
 8. Sjo Smeets Begin spreekmoment 14:00:09
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:00:21
 10. Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:00:22
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:00:34
 12. Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:00:38
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:00:48
 14. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 14:01:13
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:08:45
 16. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:08:56
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:11:58
 18. Willem Bakker Begin spreekmoment 14:11:59
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:12:17
 20. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:12:21
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:12:44
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:12:47
 23. Willem Bakker Begin spreekmoment 14:12:50
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:12:52
 25. Willem Bakker Begin spreekmoment 14:12:53
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:13:03
 27. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:13:05
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:13:24
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:13:33
 30. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:13:36
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:13:46
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:14:49
 33. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:14:51
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:15:10
 35. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:15:12
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:15:43
 37. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:15:44
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:02
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:03
 40. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:16:04
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:06
 42. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:16:11
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:18
 44. Sjo Smeets Begin spreekmoment 14:16:20
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:35
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:36
 47. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:16:39
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:48
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:49
 50. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:16:50
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:18:00
 52. Willem Bakker Begin spreekmoment 14:18:01
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:18:36
 54. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:18:37
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:18:54
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:19:12
 57. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:19:13
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:19:25
 59. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:19:27
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:19:49
 61. Willem Bakker Begin spreekmoment 14:20:03
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:21:36
 63. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:21:38
 64. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:21:42
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:21:49
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:22:00
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:22:05
 68. Arend Meijer Begin spreekmoment 14:22:07
 69. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:22:20
 70. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:27:57
 71. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 14:28:02
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:28:18
 73. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:28:21
 74. Willem Bakker Begin spreekmoment 14:28:22
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:28:27
 76. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 14:28:28
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:28:31
 78. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:28:49
 79. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:28:52
 80. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:29:07
 81. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:29:09
 82. Willem Bakker Begin spreekmoment 14:29:13
 83. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:30:45
 84. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:30:52
 85. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:31:12
 86. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:31:26
 87. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:33:34
 88. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:33:36
 89. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:33:56
 90. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:34:00
 91. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:34:01
 92. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:34:11
 93. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:34:12
 94. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:34:34
 95. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:34:36
 96. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:34:37
 97. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:34:57
 98. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:35:01
 99. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:35:18
 100. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:35:29
 101. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:44
 102. Paranka Surminski Begin spreekmoment 14:36:48
 103. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:37:05
 104. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:37:18
 105. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:37:26
 106. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:37:28
 107. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:37:35
 108. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:41:48
 109. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 14:42:11
 110. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:44:29
 111. Sjo Smeets Begin spreekmoment 14:44:40
 112. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:03
 113. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 14:45:04
 114. Sjo Smeets Begin spreekmoment 14:45:12
 115. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:13
 116. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:38
 117. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 14:45:40
 118. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:51
 119. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 14:46:02
 120. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:46:04
 121. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 14:46:20
 122. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:46:23
 123. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:46:52
 124. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:47:26
 125. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 14:47:27
 126. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:47:39
 127. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:48:15
 128. Willem Bakker Begin spreekmoment 14:48:16
 129. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:48:36
 130. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 14:48:37
 131. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:49:02
 132. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 14:49:06
 133. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:50:45
 134. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:50:47
 135. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:51:14
 136. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:51:17
 137. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 14:51:20
 138. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:51:51
 139. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:51:53
 140. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:52:18
 141. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:52:22
 142. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:52:23
 143. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:52:26
 144. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:53:01
 145. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:53:03
 146. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:53:25
 147. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:53:27
 148. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:53:55
 149. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 14:53:56
 150. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:56:58
 151. Sjo Smeets Begin spreekmoment 14:57:21
 152. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:59:22
 153. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:59:24
 154. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:59:34
 155. Sjo Smeets Begin spreekmoment 14:59:35
 156. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:59:57
 157. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:59:58
 158. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:00:05
 159. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:00:10
 160. Sjo Smeets Begin spreekmoment 15:00:15
 161. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:00:56
 162. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:06:20
 163. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 15:06:35
 164. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:09:54
 165. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:10:16
 166. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:12:49
 167. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 15:12:51
 168. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:07
 169. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:40
 170. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:13:43
 171. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:59
 172. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:14:02
 173. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:40
 174. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:57
 175. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:14:59
 176. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:15:12
 177. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:15:28
 178. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 15:15:31
 179. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:01
 180. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 15:16:06
 181. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:21
 182. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:23
 183. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:25
 184. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:26
 185. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:47
 186. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:16:48
 187. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:19
 188. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:21
 189. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:25
 190. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:29
 191. Wilma Dirken Begin spreekmoment 15:17:30
 192. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:18:05
 193. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:18:06
 194. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:18:38
 195. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:18:55
 196. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:19:08
 197. Wilma Dirken Begin spreekmoment 15:19:11
 198. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:19:27
 199. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:19:29
 200. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:24:22
 201. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:24:24
 202. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:24:40
 203. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:26:32
 204. Willem Bakker Begin spreekmoment 15:26:35
 205. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:26:52
 206. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:28:23
 207. Jan Heijman Begin spreekmoment 15:28:35
 208. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:30:28
 209. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:31:02
 210. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:44:14
 211. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:44:39
 212. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 15:44:47
 213. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:45:01
 214. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:45:02
 215. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:45:25
 216. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:45:30
 217. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:45:35
 218. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:47:54
 219. Willem Bakker Begin spreekmoment 15:47:56
 220. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:48:07
 221. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:49:31
 222. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:49:32
 223. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:49:33
 224. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:49:37
 225. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:50:00
 226. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:50:02
 227. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:50:37
 228. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:50:38
 229. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:50:48
 230. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:50:52
 231. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:53:50
 232. Sjo Smeets Begin spreekmoment 15:53:53
 233. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:54:15
 234. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:54:16
 235. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:54:18
 236. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:54:22
 237. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:54:26
 238. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:25
 239. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:56:31
 240. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:50
 241. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:56:53
 242. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:57:33
 243. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:57:56
 244. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:58:00
 245. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:00:16
 246. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:00:33
 247. Sjo Smeets Begin spreekmoment 16:00:35
 248. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:01:08
 249. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:01:16
 250. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:01:54
 251. Sjo Smeets Begin spreekmoment 16:02:00
 252. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:02:05
 253. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:02:11
 254. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:02:13
 255. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:03:21
 256. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:03:26
 257. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:04:02
 258. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:04:03
 259. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:20
 260. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:21
 261. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:05:25
 262. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:51
 263. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:06:01
 264. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:06
 265. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:13
 266. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:07:14
 267. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:24
 268. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:51
 269. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 16:07:53
 270. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:12
 271. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:28
 272. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:08:32
 273. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:14
 274. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:23
 275. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:24
 276. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:09:56
 277. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:11:10
 278. Willem Bakker Begin spreekmoment 16:11:15
 279. Wilma Dirken Begin spreekmoment 16:11:32
 280. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:12:59
 281. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 16:13:15
 282. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:14:00
 283. Willemieke Arts Begin spreekmoment 16:14:14
 284. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:16:01
 285. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:16:05
 286. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:16:19
 287. Willemieke Arts Begin spreekmoment 16:16:20
 288. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:16:37
 289. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:16:51
 290. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:16:54
 291. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:17:03
 292. Willemieke Arts Begin spreekmoment 16:17:04
 293. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:17:10
 294. Willemieke Arts Begin spreekmoment 16:17:23
 295. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:17:46
 296. Willem Bakker Begin spreekmoment 16:18:02
 297. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:19:00
 298. Femke Dingemans Begin spreekmoment 16:19:14
 299. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:21:04
 300. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:21:05
 301. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:21:07
 302. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:21:21
 303. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:21:25
 304. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:21:29
 305. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:21:54
 306. Sjo Smeets Begin spreekmoment 16:22:12
 307. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:23:31
 308. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 16:23:46
 309. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:24:05
 310. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:24:30
 311. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:26:47
 312. Jan Heijman Begin spreekmoment 16:27:28
 313. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:28:17
 314. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:28:50

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

9.5.2 Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 115 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 44 KB
 3. Nota van wijziging 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 66 KB
 4. Bijlage 1 Nota van wijziging 29/18 : PIP West verbeelding aansluiting 40 199 KB
 5. Bijlage 2 Nota van wijziging 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 43 176 KB
 6. Bijlage 3 Nota van wijziging 29/18 : Rapport audit ramingenproces GOL definitief 515 KB
 7. Bijlage 1 Statenvoorstel 29/18 : Provinciaal Inpassingsplan West 38 MB
 8. Bijlage 2 Statenvoorstel 29/18 : Provinciaal Inpassingsplan Oost 39 MB
 9. Bijlage 3 Statenvoorstel 29/18 : PIP West verbeelding aansluiting 40 8,4 MB
 10. Bijlage 4 Statenvoorstel 29/18 : PIP West verbeelding snelfietsroute 8,6 MB
 11. Bijlage 5 Statenvoorstel 29/18 : PIP West legenda 431 KB
 12. Bijlage 6 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 43 14,3 MB
 13. Bijlage 7 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 45 13,6 MB
 14. Bijlage 8 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding snelfietsroute en aansluiting 43 10 MB
 15. Bijlage 9 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost legenda 367 KB
 16. Bijlage 10 Statenvoorstel 29/18 : Advies van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 2 MB
 17. Bijlage 11 Statenvoorstel 29/18 : Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 1,5 MB
 18. Bijlage 12 Statenvoorstel 29/18 : Eind toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 1,2 MB
 19. Bijlage 13 Statenvoorstel 29/18 : Milieueffectrapport samenvatting en hoofdrapport 288,1 MB
 20. Bijlage 14 Statenvoorstel 29/18 : Achtergrondrapport natuur inclusief compensatieplan natuur netwerk Brabant 72,7 MB
 21. Bijlage 15 Statenvoorstel 29/18 : Nota van beantwoording zienswijzen 20,7 MB
 22. Bijlage 16 Statenvoorstel 29/18 : Rapport Audit ramingenproces GOL 3,2 MB
 23. Beantwoording technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over Randvoorwaarde aan de ontwerpsnelheid van de A59 in het kader van GOL 410 KB
 24. Beantwoording technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over variant van Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan op de GOL-plannen 130 KB
 25. Amendement A1 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Schrappen PIP West, ingediend door PVV (VERWORPEN) 401 KB
 26. Amendement A2 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Robuuste ecologische verbindingszone Drongelens kanaal, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 95 KB
 27. Motie M1 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Mitigerende maatregelen combineren met energietransitie, ingediend door CDA en GroenLinks (INGETROKKEN) 87 KB
 28. Motie M1a Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Mitigerende maatregelen combineren met energietransitie, ingediend door CDA en GroenLinks (AANGENOMEN) 89 KB
 29. Motie M2 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: optimalisatie leefomgeving omwonenden, ingediend door SP PvdA en GroenLinks (AANGENOMEN) 59 KB
 30. Motie M3 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Behoud de spoordijk, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 49 KB
 31. Vastgesteld besluit 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 44 KB

Sprekers

 1. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:38:41
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:40:37
 3. Femke Dingemans Begin spreekmoment 16:40:39
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:40:53
 5. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:40:55
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:41:02
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:41:29
 8. Femke Dingemans Begin spreekmoment 16:41:37
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:41:59
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:42:20
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:42:56
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:43:07
 13. Wilma Dirken Begin spreekmoment 16:43:14
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:43:36
 15. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:43:38
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:43:45
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:43:47
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:44:07
 19. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:44:09
 20. Willemieke Arts Begin spreekmoment 16:45:36
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:45:39
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:45:52
 23. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 16:45:53
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:46:00
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:46:07
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:49:42

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

9.5.3 Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 216 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 56 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 30/18 : Brabant digitaliseert. Digitalisering in Brabant en de rol van de provincie 9,6 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 30/18 : Advies `Kansen en risico's van digitalisering vanuit politiek-bestuurlijk perspectief. Ontwerpversie 11 april 2018 6,9 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 30/18 : Toetsing Ontwikkelkrediet Digitalisering aan de IJkpunten van de Investeringsstrategie 54 KB
 6. Beantwoording technische vragen GroenLinks over Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 100 KB
 7. Beantwoording openstaande vragen themabijeenkomst over Digitalisering d.d. 01-06-2018 20,2 MB
 8. Amendement A3 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: budget digitalisering, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 88 KB
 9. Amendement A4 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: aanpassing ontwerpbesluit B1 - digitalisering, ingediend door PVV (VERWORPEN) 83 KB
 10. Amendement A5 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: Geld Breedbandfonds naar algemene middelen, ingediend door PVV (INGETROKKEN) 90 KB
 11. Amendement A5a Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: Geld Breedbandfonds naar algemene middelen, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 114 KB
 12. Amendement A6 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: blijvend inzetten op realisatie snel internet in heel Brabant, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA, GroenLinks, lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 402 KB
 13. Amendement A6A Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: blijvend inzetten op realisatie snel internet in heel Brabant, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA, GroenLinks, lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 148 KB
 14. Motie M4 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: Strategisch digitaliseringsplan, ingediend door PVV (VERWORPEN) 46 KB
 15. Vastgesteld besluit 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 56 KB

Sprekers

 1. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 16:55:50
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:59:13
 3. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:59:16
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:59:36
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:00:06
 6. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:00:07
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:00:25
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:00:48
 9. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:00:52
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:01:01
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:01:30
 12. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:01:42
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:01:47
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:02:14
 15. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:02:17
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:05:47
 17. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:06:09
 18. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:07:48
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:10:08
 20. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:10:11
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:10:22
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:10:26
 23. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:10:29
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:11:15
 25. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:11:16
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:11:29
 27. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:11:30
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:11:47
 29. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:11:51
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:12:03
 31. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:12:04
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:12:26
 33. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:12:27
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:12:36
 35. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:12:37
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:12:54
 37. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:13:12
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:15:14
 39. Joep van Meel Begin spreekmoment 17:15:25
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:15:47
 41. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 17:16:03
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:19:28
 43. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:19:29
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:19:53
 45. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 17:19:54
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:20:16
 47. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:20:17
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:20:23
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:20:37
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:22:26
 51. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:22:37
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:06
 53. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:25:09
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:23
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:25:48
 56. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:25:49
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:26:13
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:26:25
 59. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 17:26:29
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:26:41
 61. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:26:44
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:27:36
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:27:38
 64. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:27:41
 65. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 17:27:42
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:27:51
 67. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:27:53
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:28:11
 69. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:28:20
 70. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:29:26
 71. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:29:31
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:29:37
 73. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:29:40
 74. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:29:46
 75. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:29:48
 76. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:29:53
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:29:57
 78. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:33:18
 79. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:33:39
 80. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:35:01
 81. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:35:02
 82. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:35:26
 83. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:35:28
 84. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:36:05
 85. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:36:18
 86. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:36:19
 87. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:36:22
 88. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:36:24
 89. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:36:37
 90. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:36:46
 91. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:37:01
 92. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:37:04
 93. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:37:07
 94. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:37:18
 95. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:37:22
 96. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:37:46
 97. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:37:56
 98. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:37:57
 99. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:38:10
 100. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:38:17
 101. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:38:24
 102. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:38:47
 103. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:38:49
 104. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:38:50
 105. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:39:13
 106. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:39:23
 107. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:39:31
 108. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:39:36
 109. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 17:39:37
 110. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:39:57
 111. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:39:59
 112. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:40:09
 113. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:41:15
 114. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:41:17
 115. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:41:42
 116. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:41:43
 117. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:42:03
 118. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:42:04
 119. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:42:12
 120. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:42:13
 121. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:42:26
 122. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:42:27
 123. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:42:30
 124. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:42:40
 125. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:43:05
 126. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:45:45
 127. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:45:48
 128. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:46:02
 129. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:46:03
 130. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:46:30
 131. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:46:34
 132. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:46:45
 133. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:47:05
 134. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:47:08
 135. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:47:10
 136. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:47:11
 137. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:47:41
 138. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:47:44
 139. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:48:04
 140. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:48:20
 141. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:48:28
 142. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:49:27
 143. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:49:29
 144. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:49:35
 145. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:49:36
 146. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:49:37
 147. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:50:06
 148. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:50:14
 149. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:50:16
 150. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:50:56
 151. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:50:58
 152. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:51:24
 153. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:51:25
 154. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:51:27
 155. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:51:29
 156. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 17:51:41
 157. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:53:18
 158. Paranka Surminski Begin spreekmoment 17:53:28
 159. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:56:02
 160. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:56:17
 161. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:57:35
 162. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:59:37
 163. Jan Heijman Begin spreekmoment 17:59:53
 164. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:00:52
 165. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 18:01:16
 166. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:03:30
 167. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 18:03:32
 168. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:03:59
 169. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 18:04:00
 170. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:04:29
 171. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 18:04:37
 172. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:04:39
 173. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:05:04
 174. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:06:24
 175. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 18:06:29
 176. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:07:12
 177. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:08:45
 178. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 18:08:49
 179. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:09:39
 180. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 18:09:40
 181. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:10:36
 182. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:12:21
 183. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:12:23
 184. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:13:15
 185. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:14:05
 186. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:14:14
 187. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:14:48
 188. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:14:49
 189. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:15:14
 190. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:15:17
 191. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:15:18
 192. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:15:52
 193. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 18:15:56
 194. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:16:53
 195. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:17:05
 196. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:17:11
 197. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:17:38
 198. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 18:17:39
 199. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:17:49
 200. Martijn de Kort Begin spreekmoment 18:17:51
 201. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:18:46
 202. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 18:19:01
 203. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:24:04
 204. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:24:19
 205. Huseyin Bahar Begin spreekmoment 18:24:22
 206. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:24:37
 207. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:24:49
 208. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:25:49
 209. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:25:52
 210. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:26:00
 211. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:27:35
 212. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 18:27:47
 213. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:29:14
 214. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 18:29:43
 215. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:31:18
 216. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 18:31:45
 217. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:33:37
 218. Paranka Surminski Begin spreekmoment 18:33:49
 219. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:34:02
 220. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 18:34:15
 221. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:35:12
 222. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:35:53
 223. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:36:03

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

9.5.3 Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 216 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 56 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 30/18 : Brabant digitaliseert. Digitalisering in Brabant en de rol van de provincie 9,6 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 30/18 : Advies `Kansen en risico's van digitalisering vanuit politiek-bestuurlijk perspectief. Ontwerpversie 11 april 2018 6,9 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 30/18 : Toetsing Ontwikkelkrediet Digitalisering aan de IJkpunten van de Investeringsstrategie 54 KB
 6. Beantwoording technische vragen GroenLinks over Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 100 KB
 7. Beantwoording openstaande vragen themabijeenkomst over Digitalisering d.d. 01-06-2018 20,2 MB
 8. Amendement A3 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: budget digitalisering, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 88 KB
 9. Amendement A4 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: aanpassing ontwerpbesluit B1 - digitalisering, ingediend door PVV (VERWORPEN) 83 KB
 10. Amendement A5 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: Geld Breedbandfonds naar algemene middelen, ingediend door PVV (INGETROKKEN) 90 KB
 11. Amendement A5a Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: Geld Breedbandfonds naar algemene middelen, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 114 KB
 12. Amendement A6 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: blijvend inzetten op realisatie snel internet in heel Brabant, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA, GroenLinks, lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 402 KB
 13. Amendement A6A Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: blijvend inzetten op realisatie snel internet in heel Brabant, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA, GroenLinks, lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 148 KB
 14. Motie M4 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: Strategisch digitaliseringsplan, ingediend door PVV (VERWORPEN) 46 KB
 15. Vastgesteld besluit 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 56 KB

Sprekers

 1. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 18:42:32
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:45:24
 3. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 18:45:31
 4. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 18:45:52
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:46:39
 6. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 18:46:42
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:46:57
 8. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 18:46:59
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:47:35
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:47:38
 11. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 18:47:39
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:47:45
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:47:48

9.6 STEMMING

9.6.1 Statenvoorstel 37/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 20 april 2018

9.6 STEMMING

9.6 STEMMING

9.6 STEMMING

9.6 STEMMING

9.6 STEMMING

9.6 STEMMING

9.6 STEMMING

9.6 STEMMING

9.6 STEMMING

9.6 STEMMING

9.6 STEMMING

9.3 Afscheid van de heer S.P.M.F. Steenbakkers, de heer R.C.P. Kuijken als leden van Provinciale Staten

Einde vergadering