1 STATENDAG 29 juni 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

3 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

3.1 Statenvoorstel 39/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan N282, te Gilze-Rijen

3.2 Statenvoorstel 41/18 Besluit `PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk – toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening

3.3 Begrotingswijziging 38/18 Uitvoeringsprogramma innovatie life sciences & health 2018-2022

4 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

4.1 Ondersteunende maatregelen versnelling transitie veehouderij

Bijlagen

4.1.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerden Van den Hout en Spierings tot het houden van een themabijeenkomst over `Ondersteunende maatregelen versnelling transitie veehouderij` ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 14 mei 2018

4.2 Statenmededeling Ondersteunende maatregelen transitie veehouderij - Oktober 2017

4.3 Statenmededeling Stand van zaken ondersteunende maatregelen transitie veehouderij - juni 2018

5 09:30 UUR - 10:30 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG SAMENLEVING

Bijlagen

5.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Samenleving 29 juni 2018

6 11:00 UUR - 13:00 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

6.1 Energieagenda 2019-2030

Bijlagen

6.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over proces om te komen tot de Integrale Energieagenda 2019-2030

7 11.00 UUR - 12.00 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

9.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuwe leden van Provinciale Staten de heer C. de Heer, de heer J.M.A. van Agtmaal en tijdelijk lid van Provinciale Staten mevrouw G.Tevkir

Bijlagen

9.3 Afscheid van de heer S.P.M.F. Steenbakkers, de heer R.C.P. Kuijken als leden van Provinciale Staten

Bijlagen

9.4 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.4.1 Vraag Provinciale Staten 29 juni 2018 over de toekomst van Eindhoven Airport na 2019, ingediend door SP

9.5 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.5.1 Statenvoorstel 31/18 Conceptbegroting 2019 Gemeenschappelijke regeling regiotaxi Brabant Noordoost, zienswijze PS

9.5.2 Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 115 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 44 KB
 3. Nota van wijziging 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 66 KB
 4. Bijlage 1 Nota van wijziging 29/18 : PIP West verbeelding aansluiting 40 199 KB
 5. Bijlage 2 Nota van wijziging 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 43 176 KB
 6. Bijlage 3 Nota van wijziging 29/18 : Rapport audit ramingenproces GOL definitief 515 KB
 7. Bijlage 1 Statenvoorstel 29/18 : Provinciaal Inpassingsplan West 38 MB
 8. Bijlage 2 Statenvoorstel 29/18 : Provinciaal Inpassingsplan Oost 39 MB
 9. Bijlage 3 Statenvoorstel 29/18 : PIP West verbeelding aansluiting 40 8,4 MB
 10. Bijlage 4 Statenvoorstel 29/18 : PIP West verbeelding snelfietsroute 8,6 MB
 11. Bijlage 5 Statenvoorstel 29/18 : PIP West legenda 431 KB
 12. Bijlage 6 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 43 14,3 MB
 13. Bijlage 7 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 45 13,6 MB
 14. Bijlage 8 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding snelfietsroute en aansluiting 43 10 MB
 15. Bijlage 9 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost legenda 367 KB
 16. Bijlage 10 Statenvoorstel 29/18 : Advies van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 2 MB
 17. Bijlage 11 Statenvoorstel 29/18 : Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 1,5 MB
 18. Bijlage 12 Statenvoorstel 29/18 : Eind toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 1,2 MB
 19. Bijlage 13 Statenvoorstel 29/18 : Milieueffectrapport samenvatting en hoofdrapport 288,1 MB
 20. Bijlage 14 Statenvoorstel 29/18 : Achtergrondrapport natuur inclusief compensatieplan natuur netwerk Brabant 72,7 MB
 21. Bijlage 15 Statenvoorstel 29/18 : Nota van beantwoording zienswijzen 20,7 MB
 22. Bijlage 16 Statenvoorstel 29/18 : Rapport Audit ramingenproces GOL 3,2 MB
 23. Beantwoording technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over Randvoorwaarde aan de ontwerpsnelheid van de A59 in het kader van GOL 410 KB
 24. Beantwoording technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over variant van Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan op de GOL-plannen 130 KB
 25. Amendement A1 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Schrappen PIP West, ingediend door PVV (VERWORPEN) 401 KB
 26. Amendement A2 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Robuuste ecologische verbindingszone Drongelens kanaal, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 95 KB
 27. Motie M1 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Mitigerende maatregelen combineren met energietransitie, ingediend door CDA en GroenLinks (INGETROKKEN) 87 KB
 28. Motie M1a Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Mitigerende maatregelen combineren met energietransitie, ingediend door CDA en GroenLinks (AANGENOMEN) 89 KB
 29. Motie M2 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: optimalisatie leefomgeving omwonenden, ingediend door SP PvdA en GroenLinks (AANGENOMEN) 59 KB
 30. Motie M3 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 29/18: Behoud de spoordijk, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 49 KB
 31. Vastgesteld besluit 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 44 KB

9.5.3 Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 216 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 56 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 30/18 : Brabant digitaliseert. Digitalisering in Brabant en de rol van de provincie 9,6 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 30/18 : Advies `Kansen en risico's van digitalisering vanuit politiek-bestuurlijk perspectief. Ontwerpversie 11 april 2018 6,9 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 30/18 : Toetsing Ontwikkelkrediet Digitalisering aan de IJkpunten van de Investeringsstrategie 54 KB Ga naar het dossier
 6. Beantwoording technische vragen GroenLinks over Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 100 KB Ga naar het dossier
 7. Beantwoording openstaande vragen themabijeenkomst over Digitalisering d.d. 01-06-2018 20,2 MB Ga naar het dossier
 8. Amendement A3 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: budget digitalisering, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 88 KB
 9. Amendement A4 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: aanpassing ontwerpbesluit B1 - digitalisering, ingediend door PVV (VERWORPEN) 83 KB
 10. Amendement A5 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: Geld Breedbandfonds naar algemene middelen, ingediend door PVV (INGETROKKEN) 90 KB
 11. Amendement A5a Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: Geld Breedbandfonds naar algemene middelen, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 114 KB
 12. Amendement A6 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: blijvend inzetten op realisatie snel internet in heel Brabant, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA, GroenLinks, lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 402 KB
 13. Amendement A6A Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: blijvend inzetten op realisatie snel internet in heel Brabant, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA, GroenLinks, lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 148 KB
 14. Motie M4 Provinciale Staten 29 juni 2018 Statenvoorstel 30/18: Strategisch digitaliseringsplan, ingediend door PVV (VERWORPEN) 46 KB
 15. Vastgesteld besluit 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 56 KB Ga naar het dossier

9.6 STEMMING

Bijlagen

9.6.1 Statenvoorstel 37/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 20 april 2018

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 29 juni 2018