1 STATENDAG 15 juni 2018

2 09:00 UUR - 09:45 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 31/18 Conceptbegroting 2019 Gemeenschappelijke regeling regiotaxi Brabant Noordoost, zienswijze PS

2.2 Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 115 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 44 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 29/18 : Provinciaal Inpassingsplan West 38 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 29/18 : Provinciaal Inpassingsplan Oost 39 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 29/18 : PIP West verbeelding aansluiting 40 8,4 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 29/18 : PIP West verbeelding snelfietsroute 8,6 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 29/18 : PIP West legenda 431 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 43 14,3 MB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding aansluiting 45 13,6 MB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost verbeelding snelfietsroute en aansluiting 43 10 MB
 11. Bijlage 9 Statenvoorstel 29/18 : PIP Oost legenda 367 KB
 12. Bijlage 10 Statenvoorstel 29/18 : Advies van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 2 MB
 13. Bijlage 11 Statenvoorstel 29/18 : Voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 1,5 MB
 14. Bijlage 12 Statenvoorstel 29/18 : Eind toetsingsadvies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 1,2 MB
 15. Bijlage 13 Statenvoorstel 29/18 : Milieueffectrapport samenvatting en hoofdrapport 288,1 MB
 16. Bijlage 14 Statenvoorstel 29/18 : Achtergrondrapport natuur inclusief compensatieplan natuur netwerk Brabant 72,7 MB
 17. Bijlage 15 Statenvoorstel 29/18 : Nota van beantwoording zienswijzen 20,7 MB
 18. Bijlage 16 Statenvoorstel 29/18 : Rapport Audit ramingenproces GOL 3,2 MB

3 09:30 UUR - 13:00 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

3.1 Werkbezoek koplopers transitie duurzame landbouw

Bijlagen

3.2 Uitnodiging aan Provinciale Staten van Goed Boeren netwerk voor werkbezoek

4 09:45 UUR - 10:30 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG ENERGIE

Bijlagen

4.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Energie 15 juni 2018

5 10:30 UUR - 11:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

6 11:00 UUR - 11:30 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

7 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

7.1 Digitalisering

Bijlagen

7.2 Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 216 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 56 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 30/18 : Brabant digitaliseert. Digitalisering in Brabant en de rol van de provincie 9,6 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 30/18 : Advies `Kansen en risico's van digitalisering vanuit politiek-bestuurlijk perspectief. Ontwerpversie 11 april 2018 6,9 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 30/18 : Toetsing Ontwikkelkrediet Digitalisering aan de IJkpunten van de Investeringsstrategie 54 KB
 6. Beantwoording technische vragen GroenLinks over Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 100 KB

7.3 Ter informatie aan Provinciale Staten door BrabantAdvies het advies `Risico`s en kansen van Digitalisering, vanuit politiek-bestuurlijk perspectief van de Staten en GS van Brabant`.

7.4 Beantwoording openstaande vragen themabijeenkomst over Digitalisering d.d. 01-06-2018

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

8.1 Vergadering Provinciale Staten d.d. 15 juni 2018

8.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid Provinciale Staten de heer W.J. Manders (VVD) en mevrouw F.J.H.M. van Diemen – Vereijken (GroenLinks)

Bijlagen

8.3 Afscheid van de heer G.W. Bollen (VVD) en dhr. A Uijlenhoet (GroenLinks) als lid van Provinciale Staten

Bijlagen

8.4 ACTUALITEIT

Bijlagen

8.5 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

8.5.1 Statenvoorstel 34/18 Zienswijze op concept begroting Havenschap Moerdijk 2019

8.6 STEMMING

Bijlagen

8.6.1 Statenvoorstel 40/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 15 juni 2018

9 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 15 juni 2018