Dit is een video/livestream over 11 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

11.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

11.2 ACTUALITEIT

Sprekers

 1. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 13:37:56
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:41:00
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:41:18
 4. Alex Panhuizen Begin spreekmoment 13:41:19
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:42:33
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:42:39
 7. Arend Meijer Begin spreekmoment 13:42:43
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:42:49
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:43:03
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:43:19
 11. Harry van den Berg Begin spreekmoment 13:43:20
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:43:23
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:43:45
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:44:02
 15. Harry van den Berg Begin spreekmoment 13:44:07
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:44:25
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:44:28
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:44:46
 19. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 13:44:49
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:45:25
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:45:44
 22. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 13:45:47
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:46:04
 24. Roland van Vugt Begin spreekmoment 13:46:15
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:47:12
 26. Harry van den Berg Begin spreekmoment 13:47:19
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:47:25
 28. Roland van Vugt Begin spreekmoment 13:47:26
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:47:31
 30. Harry van den Berg Begin spreekmoment 13:47:32
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:47:44
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:48:01
 33. Maarten Everling Begin spreekmoment 13:48:08
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:48:46
 35. Harry van den Berg Begin spreekmoment 13:48:57
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:50:30
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:50:47
 38. Femke Dingemans Begin spreekmoment 13:50:56
 39. Harry van den Berg Begin spreekmoment 13:51:37
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:51:38
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:51:58
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:52:04
 43. Femke Dingemans Begin spreekmoment 13:52:08
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:52:13
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:52:27
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:52:41
 47. Femke Dingemans Begin spreekmoment 13:52:42
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:53:05
 49. Martijn de Kort Begin spreekmoment 13:53:18
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:53:59
 51. Wim van Overveld Begin spreekmoment 13:54:17
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:54:37
 53. Marco van der Wel Begin spreekmoment 13:54:59
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:56:07
 55. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 13:56:20
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:57:07
 57. Jan Heijman Begin spreekmoment 13:57:14
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:57:38
 59. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 13:57:42
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:57:46
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:57:54
 62. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 13:57:56
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:58:10

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

11.2 ACTUALITEIT

Sprekers

 1. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:03:43
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:04:08
 3. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 14:04:25
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:05:04
 5. Alex Panhuizen Begin spreekmoment 14:05:17
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:05:36
 7. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:06:08
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:06:42
 9. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:07:09
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:07:55
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:08:06
 12. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:08:08
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:08:14
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:08:35
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:08:50
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:08:52
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:09:08
 18. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:09:10
 19. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:09:24
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:09:36
 21. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:09:38
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:10:09
 23. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 14:10:11
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:10:35
 25. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:10:38
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:10:49
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:10:50
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:10:56
 29. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:11:01
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:11:07
 31. Harry van den Berg Begin spreekmoment 14:11:10
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:11:34
 33. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 14:11:38
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:12:06
 35. Harry van den Berg Begin spreekmoment 14:12:07
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:12:26
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:12:32
 38. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 14:12:39
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:12:49
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:13:25

11.4 STEMMING

11.3 BESPREEKSTUKKEN

11.3.1 Statenvoorstellen 17/18 en 24/18 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2019 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 17/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 78 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 17/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 44 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 17/18 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB over de Ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenplanning 2020-2022 237 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 17/18 : De Ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 ODZOB 8,2 MB
 5. Vastgesteld besluit 17/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 44 KB

Sprekers

 1. Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:15:10
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:18:43
 3. René Kuijken Begin spreekmoment 14:18:55
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:20:51
 5. Roy de Jonge Begin spreekmoment 14:20:56
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:21:02
 7. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:21:19
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:22:16
 9. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:22:21
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:22:36
 11. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:22:50
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:23:42
 13. Nico Heijmans Begin spreekmoment 14:23:46
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:24:07
 15. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:24:12
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:24:25
 17. Nico Heijmans Begin spreekmoment 14:24:34
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:24:44
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:24:50
 20. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:24:51
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:29:49
 22. Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:29:53
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:30:06
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:30:40
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:30:53
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:31:18
 27. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:31:21
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:31:33
 29. Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:31:34
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:31:43
 31. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:31:45
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:32:07
 33. Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:32:09
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:32:20
 35. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 14:32:23
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:13
 37. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:36:23
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:38:18
 39. Driek van Griensven Begin spreekmoment 14:38:37
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:41:57
 41. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:42:18
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:46:28
 43. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 14:46:33
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:46:42
 45. Paranka Surminski Begin spreekmoment 14:47:02
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:52:19
 47. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:52:36
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:56:16
 49. Driek van Griensven Begin spreekmoment 14:56:19
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:57:00
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:57:05
 52. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:57:08
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:58:30
 54. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:58:36
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:59:07
 56. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:59:11
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:59:14
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:59:25
 59. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:59:29
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:59:51
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:00:14
 62. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:00:17
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:00:36
 64. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:00:46
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:01:22
 66. Maarten Everling Begin spreekmoment 15:01:25
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:01:49
 68. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:02:01
 69. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:02:27
 70. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:02:30
 71. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:03:00
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:03:05
 73. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:03:07
 74. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:03:25
 75. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 15:03:27
 76. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:03:44
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:03:58

11.4 STEMMING

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

11.3.1 Statenvoorstellen 17/18 en 24/18 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2019 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 17/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 78 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 17/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 44 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 17/18 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB over de Ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenplanning 2020-2022 237 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 17/18 : De Ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 ODZOB 8,2 MB
 5. Vastgesteld besluit 17/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 44 KB

Sprekers

 1. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:10:11
 2. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:10:23
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:10:51
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:10:54
 5. René Kuijken Begin spreekmoment 15:11:09
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:12:21
 7. Driek van Griensven Begin spreekmoment 15:12:36
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:21
 9. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:13:35
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:15:29
 11. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:15:34
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:15:37
 13. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:15:55
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:32
 15. Driek van Griensven Begin spreekmoment 15:16:36
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:59
 17. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:17:02
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:18:13
 19. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:18:14
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:18:42
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:18:49
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:18:55
 23. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:18:56
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:19:35
 25. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:19:37
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:11
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:19
 28. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:20:25
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:44
 30. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:20:46
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:21:03

11.3.3 Statenvoorstel 25/18 Negende wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 25/18 Negende wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 51 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 25/18 Negende wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 240 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 25/18 : Artikelsgewijze toelichting behorende bij de Negende wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 37 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 25/18 : Nota van zienswijzen negende wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 153 KB
 5. Vastgesteld besluit 25/18 Negende wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 239 KB

Sprekers

 1. Alex Panhuizen Begin spreekmoment 15:21:33
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:23:49
 3. Roy de Jonge Begin spreekmoment 15:23:58
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:24:01
 5. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:24:11
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:24:34
 7. Driek van Griensven Begin spreekmoment 15:24:44
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:26:20
 9. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:26:30
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:31:45
 11. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:32:01
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:33:54
 13. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:34:12
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:36:47
 15. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:36:49
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:36:59
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:37:04
 18. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:37:05
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:37:06
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:37:11
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:37:20
 22. Driek van Griensven Begin spreekmoment 15:37:24
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:37:46
 24. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:37:48
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:37:52
 26. Ton Braspenning Begin spreekmoment 15:37:58
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:38:20
 28. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:38:24
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:38:58
 30. Ton Braspenning Begin spreekmoment 15:39:00
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:39:09
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:39:53
 33. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:39:55
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:40:14
 35. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:40:16
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:40:36
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:41:25
 38. Alex Panhuizen Begin spreekmoment 15:41:27
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:41:41
 40. Alex Panhuizen Begin spreekmoment 15:41:44
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:42:02
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:43:25
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:43:26
 44. Alex Panhuizen Begin spreekmoment 15:43:42
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:44:53
 46. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:45:15
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:47:31
 48. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:47:50
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:50:06
 50. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:50:11
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:50:33
 52. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:50:34
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:50:59
 54. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:51:02
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:51:08
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:51:39

11.4 STEMMING

Aanvang schorsing

11.4 STEMMING

11.4.1 Statenvoorstel 33/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 6 april 2018

11.4.2 Statenvoorstel 36/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 1 juni 2018

11.4 STEMMING

11.4 STEMMING

11.4 STEMMING

Einde vergadering