1 STATENDAG 1 juni 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 34/18 Zienswijze op concept begroting Havenschap Moerdijk 2019

3 09:00 UUR - 09:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

4.1 Digitalisering

Bijlagen

4.2 Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 216 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 56 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 30/18 : Brabant digitaliseert. Digitalisering in Brabant en de rol van de provincie 9,6 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 30/18 : Advies `Kansen en risico's van digitalisering vanuit politiek-bestuurlijk perspectief. Ontwerpversie 11 april 2018 6,9 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 30/18 : Toetsing Ontwikkelkrediet Digitalisering aan de IJkpunten van de Investeringsstrategie 54 KB
 6. Beantwoording technische vragen GroenLinks over Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 100 KB
 7. Beantwoording openstaande vragen themabijeenkomst over Digitalisering d.d. 01-06-2018 20,2 MB

4.3 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Pauli tot het houden van een themabijeenkomst over `Statenvoorstel Digitalisering, sluiting Breedbandfonds, Strategische Verkenning Brabant Digitaliseert` ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 14 mei 2018

5 09:30 UUR - 10:00 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

6 10:00 UUR - 11:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

6.1 Gesprek met Regionale Mediaraad, directeur en hoofdredacteur van Omroep Brabant

Bijlagen

6.2 Agenda Themabijeenkomst Samenleving d.d. 1 juni 2018

6.3 Verzoek aan Provinciale Staten van Regionale Mediaraad van Omroep Brabant voor inplannen van overleg met Mediaraad en directeur en hoofdredacteur van Omroep Brabant op het Provinciehuis op de Statendag van 1 juni 2018

6.4 Statenvoorstel 05/18 Advies aan het Commissariaat voor de media inzake de Stichting Regionale Omroep Brabant

7 11:00 UUR - 12:00 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

7.1 Regio-Envelop Brainport

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie PVV tot het houden van een themabijeenkomst over `Statenmededeling Regio-Envelop Brainport` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 14 mei 2018

7.3 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Pauli over Propositie Brainport Eindhoven voor regio-enveloppe

7.4 Statenmededeling Regio-Envelop Brainport

8 11:00 UUR - 12:00 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG LANDBOUW

Bijlagen

8.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Landbouw 1 juni 2018

9 12:00 UUR - 13:00 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

9.1 Energieagenda 2019-2030

Bijlagen

9.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Spierings tot het houden van themabijeenkomst over de nieuwe Integrale Energieagenda 2019-2030 ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 16 april 2018

9.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over proces om te komen tot de Integrale Energieagenda 2019-2030

10 12:00 UUR - 13:00 UUR NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

10.1 Uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot PAS

10.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van den Hout tot het houden van twee themabijeenkomsten / Expertmeetings over `Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot beleidsregel PAS` en `doorontwikkeling van beleidsregel natuurbescherming` ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 14 mei 2018

10.3 Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS - periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017

Bijlagen

 1. Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS - periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 101 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS - periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 : Rapportage “Analyse uitgifte vrije ontwikkelingsruimte PAS 2016-2017 Provincie Noord-Brabant”, 10 april 2018, Pouderoyen Compagnons 14,6 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS - periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 : Kaart uitgegeven vrije ontwikkelingsruimte op 27 maart 2018 320 KB
 4. Beantwoording technische vragen aan statenfractie Partij voor de Dieren over de Statenmededeling analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS - periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 288 KB

11 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

11.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

11.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

11.2.1 Actuele Motie Provinciale Staten 1 juni 2018 `Niet boren naar gas in Brabant` door Statenfractie GroenLinks

11.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

11.3.1 Statenvoorstel 17/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 17/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 78 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 17/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 44 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 17/18 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB over de Ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenplanning 2020-2022 237 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 17/18 : De Ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 ODZOB 8,2 MB Ga naar het dossier
 5. Vastgesteld besluit 17/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 44 KB Ga naar het dossier

11.3.2 Statenvoorstel 24/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 24/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) 79 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 24/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) 45 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 24/18 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur OMWB over de Ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 595 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 24/18 : De Ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 OMWB 14,6 MB Ga naar het dossier
 5. Vastgesteld besluit 24/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) 45 KB Ga naar het dossier

11.3.3 Statenvoorstel 25/18 Negende wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010

11.4 STEMMING

Bijlagen

11.4.1 Statenvoorstel 33/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 6 april 2018

11.4.2 Statenvoorstel 36/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 1 juni 2018

12 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 1 juni 2018