1 Statendag 20 april 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 28/18 Provinciaal inpassingsplan N279 Veghel - Asten toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening

3 09:00 UUR - 10:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

3.1 Voorlopige jaarstukken en kadernota's omgevingsdiensten

Bijlagen

3.1.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van den Hout tot het houden van een Themabijeenkomst over `Concept jaarstukken 2017 omgevingsdiensten` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 19 februari 2018

3.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over voorlopige jaarstukken 2017 omgevingsdiensten

3.3 Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

3.4 Statenmededeling Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 2019

3.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout m.b.t. Kaderbrief Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 2019

4 (Geen insprekers)

Bijlagen

5 09:30 UUR - 10:30 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL

Bijlagen

5.1 Agenda vergadering Platform Planning & Control 20 april 2018

5.2 Statenvoorstel 14/18 Jaarstukken 2017

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 14/18 Jaarstukken 2017 155 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 14/18 Jaarstukken 2017 55 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 14/18 : Jaarstukken 2017 inclusief bijlagenbundel 33,7 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 14/18 : Verantwoordingsbrief 332 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 14/18 : Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 23 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 14/18 : Overhevelingen 114 KB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 14/18 : Accountantsverslag en Controleverklaring 6 MB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 14/18 : Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 55,5 MB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 14/18 : 2e Begrotingswijziging 2018 (vast te stellen, inclusief effecten extra mutaties in reserves en effecten overhevelingen) 116 KB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 14/18 : Verantwoording agenda Kennis en Onderzoek 105 KB
 11. Bijlage 9 Statenvoorstel 14/18 : Verantwoording zorgplicht archieven 219 KB
 12. Bijlage 10 Statenvoorstel 14/18 : Overzicht incidentele subsidies 220 KB
 13. Bijlage 11 Statenvoorstel 14/18 : Voortgang programma Beter Benutten 98 KB
 14. Bijlage 12 Statenvoorstel 14/18 : Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018 301 KB

6 10:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 20 APRIL 2018

Bijlagen

6.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

6.2 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

6.2.1 Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers

Bijlagen

 1. Gewijzigd Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers 183 KB Ga naar het dossier
 2. Bijlage 1 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage A Inspelen op nieuwe ontwikkelingen; Brabant op Koers 502 KB Ga naar het dossier
 3. Gewijzigd Bijlage 2 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage B Financieel beeld 117 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 3 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage C MIPP Sleutelprojecten 17,5 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 4 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage D Afdoening van moties en toezeggingen 130 KB Ga naar het dossier
 6. Nota van wijziging Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 48 KB Ga naar het dossier
 7. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers 64 KB Ga naar het dossier
 8. Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 2018 1,4 MB Ga naar het dossier
 9. Beantwoording aanvullende technische vragen Perspectiefnota 2018 120 KB Ga naar het dossier
 10. (VERVALLEN) Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers 183 KB
 11. (VERVALLEN) Ontwerpbesluit Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers 65 KB
 12. (VERVALLEN) Bijlage 2 Statenvoorstel 20/18 : Bijlage B Financieel beeld 120 KB
 13. Amendement A1 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Financiering Groene Schoolpleinen, ingediend door VVD (Aangenomen) 133 KB Ga naar het dossier
 14. Amendement A2 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Bestuursopdracht `Arbeidsmarkt, techniek- en vakonderwijs`, ingediend door CDA (AANGEHOUDEN). 152 KB
 15. Amendement A3 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Bestuursopdracht `Arbeidsmigranten`, ingediend door CDA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant en GroenLinks (INGETROKKEN). 514 KB
 16. Amendement A4 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Aardgasvrij schrappen, ingediend door PVV (INGETROKKEN). 59 KB
 17. Amendement A4a Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Aardgasvrij schrappen, ingediend door PVV (VERWORPEN) 122 KB
 18. Amendement A5 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Integrale energieagenda 2019 - 2030 over verkiezingen PS2019 heen tillen, ingediend door PVV (INGETROKKEN). 90 KB
 19. Amendement A5a Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Integrale energieagenda 2019 - 2030 over verkiezingen PS2019 heen tillen, ingediend door PVV (VERWORPEN). 96 KB
 20. Amendement A6 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Nee tegen 9 Miljoen voor Brabant C, ingediend door PVV (VERWORPEN). 114 KB
 21. Amendement A7 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: `IBP schrappen uit perspectiefnota`, ingediend door PVV (VERWORPEN). 41 KB
 22. Amendement A8 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: `geen WHO-norm voor luchtkwaliteit`, ingediend door PVV (VERWORPEN). 78 KB
 23. Amendement A9 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Sleutelproject Brabantse Omgevingsvisie Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat , ingediend door GroenLinks (VERWORPEN). 124 KB
 24. Motie M1 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Ruim baan voor nieuwe woonvormen, ingediend door VVD (AANGENOMEN). 61 KB Ga naar het dossier
 25. Motie M2 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Europese norm leidend voor luchtkwaliteit, ingediend door VVD (AANGENOMEN). 100 KB Ga naar het dossier
 26. Motie M3 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Onderzoek naar effecten eventuele fusie Brabantse Waterschappen, ingediend door VVD (VERWORPEN). 129 KB
 27. Motie M4 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Inspelen om ondermijning tegen te gaan, ingediend door VVD, SP, D66 en PvdA (AANGENOMEN). 139 KB Ga naar het dossier
 28. Motie M5 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Veerkrachtige provincie, ingediend door VVD en D66 (VERWORPEN). 115 KB
 29. Motie M6 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Inspelen op financiële duurzaamheid, ingediend door VVD en D66 (AANGENOMEN). 132 KB Ga naar het dossier
 30. Motie M7 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Grijs water voor alle Brabanders, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN). 47 KB
 31. Motie M8 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Meer bomen voor klimaatadaptie, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN). 89 KB
 32. Motie M9 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Groen eten voor een groen Brabant, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN). 121 KB
 33. Motie M9a Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Groen eten voor een groen Brabant, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks en Lokaal Brabant (VERWORPEN). 131 KB
 34. Motie M10 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: kosten en baten Energietransitie in beeld, ingediend door PVV (VERWORPEN). 6,8 MB
 35. Motie M11 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Digitalisering, ingediend door CDA (AANGENOMEN). 104 KB Ga naar het dossier
 36. Motie M12 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Markdal, ingediend door CDA (AANGEHOUDEN). 101 KB
 37. Motie M13 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Bodem in zicht, ingediend door CDA en Lokaal Brabant (INGETROKKEN). 131 KB
 38. Motie M14 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Arbeidsmarkt zorg, ingediend door CDA (AANGEHOUDEN). 74 KB
 39. Motie M15 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Tijdelijke Truckparkings, ingediend door CDA, GroenLinks en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN). 148 KB
 40. Motie M16 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Structurele steun voor 't Heft en Vereniging Kleine Kernen, ingediend door CDA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (INGETROKKEN). 143 KB
 41. Motie M17 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Ring Eindhoven-Helmond, ingediend door PVV (VERWORPEN). 46 KB
 42. Motie M18 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: (verhoogde) rijbaanscheidingen en landbouwverkeer- passeerstroken, ingediend door PVV (INGETROKKEN). 96 KB
 43. Motie M19 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Geen zonneakkers op landbouwgrond, ingediend door PVV (VERWORPEN). 61 KB
 44. Motie M20 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Einde aan reclamerommel langs wegen, ingediend door PVV (AANGENOMEN). 66 KB Ga naar het dossier
 45. Motie M21 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Geen windturbines in de natuur, ingediend door PVV (VERWORPEN). 42 KB
 46. Motie M22 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Stop windmolens, ingediend door PVV (VERWORPEN). 125 KB
 47. Motie M23 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Bibob vastgoedtransacties, ingediend door PVV, CDA, 50Plus, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en GroenLinks (AANGENOMEN). 141 KB Ga naar het dossier
 48. Motie M24 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Brabant wijzer zonder Brabantkennis, ingediend door PVV (VERWORPEN). 105 KB
 49. Motie M25 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Vooruit met Brabant, dus weg van het IPO, ingediend door PVV (VERWORPEN). 71 KB
 50. Motie M26 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Brabant en Nederland prominent voorop in onze Statenzaal, ingediend door PVV (INGETROKKEN). 42 KB
 51. Motie M26a Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Brabant en Nederland prominent voorop in onze Statenzaal, ingediend door PVV (AANGENOMEN). 100 KB Ga naar het dossier
 52. Motie M27 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Extra capaciteit Bibob-eenheid, ingediend door PVV (VERWORPEN). 98 KB
 53. Motie M28 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Boeren horen bij Brabant, ingediend door PVV (VERWORPEN). 53 KB
 54. Motie M29 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Weide- en akkervogels horen bij Brabant, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren (VERWORPEN). 73 KB
 55. Motie M30 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Verklaring omtrent gedrag (VOG) als voorwaarde bij uitbreidingen in de veehouderij, ingediend door PVV (VERWORPEN). 53 KB
 56. Motie M31 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Bescherm nationaal park de Biesbosch, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren (VERWORPEN). 64 KB
 57. Motie M32 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Stop de afvaldump tsunami in Brabant, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN). 92 KB
 58. Motie M32a Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Stop de afvaldump tsunami in Brabant, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren (VERWORPEN). 77 KB
 59. Motie M33 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Cameratoezicht in het buitengebied, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren (VERWORPEN). 82 KB
 60. Motie M34 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Idops in ere herstellen, ingediend door PVV, 50Plus, CDA en Lokaal Brabant (VERWORPEN). 117 KB
 61. Motie M35 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Stagiairs werven op de Brabantse ROC's, ingediend door SP, PvdA en GroenLinks (AANGENOMEN). 114 KB Ga naar het dossier
 62. Motie M36 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Investeren in kleine en middelgrote (natuurhistorische) musea, ingediend door SP en PvdA (AANGENOMEN). 105 KB Ga naar het dossier
 63. Motie M37 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Sanering PHS-overwegen in Brabant, ingediend door SP, D66 en PvdA (INGETROKKEN). 67 KB
 64. Motie M38 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Toezichtbijdrage in opengestelde natuurgebieden, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus, Lokaal Brabant en PVV (INGETROKKEN). 174 KB
 65. Motie M38a Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Toezichtbijdrage in opengestelde natuurgebieden, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA, GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en PVV (UNANIEM AANGENOMEN). 185 KB Ga naar het dossier
 66. Motie M39 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Verspild Talent als sleutelproject in de verkenningsfase MIPP, ingediend door ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN). 84 KB
 67. Motie M40 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Pilot op maat gesneden leerlingenvervoer, ingediend door Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN). 101 KB
 68. Motie M41 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Meer ruimte voor dorps- en wijkbussen, ingediend door Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (VERWORPEN). 60 KB
 69. Motie M42 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Meer aandacht voor kleine gemeenten in plannen Provincie, ingediend door Lokaal Brabant, 50PLUS en Partij voor de Dieren (VERWORPEN). 107 KB
 70. Motie M43 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Draagkracht voor Bestuurlijke Veerkracht, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren en 50PLUS (VERWORPEN). 98 KB
 71. Motie M44 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Aardgas-vrije wijken, ingediend door D66, VVD, SP, PvdA en GroenLinks (AANGENOMEN). 107 KB Ga naar het dossier
 72. Motie M45 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Brabantse wind, ingediend door D66 (AANGEHOUDEN). 71 KB
 73. Motie M46 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Smart mobility buiten de B5, ingediend door D66 en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN). 125 KB
 74. Motie M47 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Minder drempels bij milieustraat, ingediend door D66, PvdA, VVD, SP en GroenLinks (UNANIEM AANGENOMEN). 157 KB Ga naar het dossier
 75. Motie M48 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Samen Sterker in Brabant, ingediend door D66, PvdA, VVD, SP en GroenLinks (UNANIEM AANGENOMEN). 129 KB Ga naar het dossier
 76. Motie M49 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Onderzoek Verbetering Gebruik Openbaar Vervoer, ingediend door GroenLinks (INGETROKKEN). 50 KB
 77. Motie M50 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Vlaams-Brabantse afstemmingsorganisatie drugscriminaliteit, ingediend door GroenLinks (UNANIEM AANGENOMEN). 98 KB Ga naar het dossier
 78. Motie M51 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Verruim Develop to Invest-programma BOM, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en CDA (INGETROKKEN). 126 KB
 79. Motie M52 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Duurzaam is ook Erfgoed, ingediend door GroenLinks (AANGEHOUDEN). 50 KB
 80. Motie M53 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Wild van Bijen, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN). 57 KB
 81. Motie M54 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Onafhankelijk Medewerkerstevredenheidsonderzoek Provincie Noord-Brabant, ingediend door GroenLinks (INGETROKKEN). 55 KB
 82. Motie M55 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Meer Meten, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN). 126 KB
 83. Motie M56 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Betere bodem, ingediend door GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (AANGENOMEN). 77 KB Ga naar het dossier
 84. Motie M57 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Gezond langer thuis wonen in Brabant 2, ingediend door GroenLinks en Lokaal Brabant (VERWORPEN). 125 KB
 85. Motie M58 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Stimuleer regulier werk voor mensen met beperking, ingediend door GroenLinks en CDA (INGETROKKEN). 53 KB
 86. Motie M59 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Logisch: zonne-energie op daken logistieke bedrijven, ingediend door GroenLinks, CDA, D66, SP, PvdA, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (AANGENOMEN). 117 KB Ga naar het dossier
 87. Motie M60 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Zet kleinverbruikers centraal in energiebeleid, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en CDA (VERWORPEN). 107 KB
 88. Motie M61 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Bestuursopdracht arbeidsmigratie, ingediend door PvdA, VVD, SP, D66 en GroenLinks (INGETROKKEN). 127 KB
 89. Motie M61a Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Bestuursopdracht arbeidsmigratie, ingediend door PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, CristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (AANGENOMEN). 844 KB Ga naar het dossier
 90. Motie M62 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Financiering verduurzaming sportclubs, ingediend door PvdA, VVD, SP, GroenLinks, CDA, 50Plus, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN). 166 KB Ga naar het dossier
 91. Motie M63 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Bestuurskracht rondom de Energietransitie, ingediend door PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks, 50Plus, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN). 176 KB Ga naar het dossier
 92. Motie M64 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Eindhoven Airport, en nu?, ingediend door PvdA, SP, GroenLinks, Lokaal Brabant en CDA (AANGENOMEN). 132 KB Ga naar het dossier
 93. Motie M65 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Co2 uitstoot Eindhoven Airport, ingediend door PvdA, SP, GroenLinks, Lokaal Brabant en CDA (AANGENOMEN). 119 KB Ga naar het dossier
 94. Motie M66 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Ruimte voor zelfbouw!, ingediend door PvdA, SP, GroenLinks, Lokaal Brabant en CDA (UNANIEM AANGENOMEN). 135 KB Ga naar het dossier
 95. Motie M67 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Periodiek vrij toegang in door de provincie financieel gesteunde musea, ingediend door 50Plus, Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (VERWORPEN). 98 KB
 96. Motie M68 Provinciale Staten 20 april 2018 Statenvoorstel 20/18: Vereniging Kleine Kernen en 't Heft , ingediend door CDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (VERWORPEN). 152 KB
 97. Stemmingsuitslag ontwerpbesluit 20/18, Amendementen en Moties bij Perspectiefnota 2018 218 KB Ga naar het dossier
 98. Vastgesteld besluit 20/18 Perspectiefnota 2018 : Brabant op koers 54 KB Ga naar het dossier

6.3 STEMMING

Bijlagen

7 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 20 april 2018