1 Statendag d.d. 23 maart 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 18/18 Kwaliteit (Onderhoud) Provinciale Infrastructuur K(O)PI

3 09:30 UUR - 10:30 UUR WERKGROEP HERIJKING OV VISIE

Bijlagen

3.1 Agenda Werkgroep Herijking OV visie 23 maart 2018

4 09:30 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT DEZE BIJEENKOMST KOMT TE VERVALLEN

5 GEEN INSPREKERS

Bijlagen

6 10:30 UUR - 12:00 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

6.1 Stand van zaken reorganisatie en personeelsbeleid

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over `de stand van zaken ten aanzien van de reorganisatie en het personeelsbeleid van de Provincie Noord-Brabant` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 19 februari 2018

7 10:30 UUR - 12:00 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

7.1 Rondetafelgesprek Energie

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie van de VVD tot het houden van een themabijeenkomst / rondetafelbijeenkomst over Energie Transitie - Uitvoeringsprogramma 2e fase bestuursperiode 2018-2019 ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 18 december 2017

8 12:00 UUR - 13:00 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

8.1 Agenda (inclusief stukken) Woordvoerdersoverleg Natuur en Milieu 23 maart 2018

9 12:00 UUR - 13:00 UUR WERKGROEP OPKOMSTBEVORDERING

Bijlagen

9.1 Agenda Werkgroep Opkomstbevordering 23 maart 2018

9.2 13.15 UUR - 13.30 UUR - AANBIEDINGSMOMENT Aanbieding Monitor Sociale Veerkracht

Bijlagen

10 13:30 UUR - 14:30 UUR WERKGROEP OMGEVINGSVISIE

Bijlagen

10.1 Agenda Werkgroep Omgevingsvisie 23 maart 2018

11 13:30 UUR - 15:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

11.1 Brabant C

Bijlagen

11.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie GroenLinks tot het houden van Expertmeeting over `De samenwerking tussen BKKC en het BrabantC fonds en de evaluatie en de continuïteit van BrabantC ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 22 januari 2018

11.3 Statenmededeling Evaluatie betreffende Brabant C

11.4 Statenmededeling Brabant C: nieuwe werkwijze

11.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over statenvragen uit Themabijeenkomst Evaluatie Brabant C d.d. 27 oktober 2017

12 14:30 UUR - 16:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

12.1 Governance Omgevingsdiensten

Bijlagen

12.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van den Hout tot het houden van een themabijeenkomst over `Governance omgevingsdiensten` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 19 februari 2018

13 15:00 UUR - 16:30 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

13.1 Brabant Sport

Bijlagen

13.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Swinkels tot het houden van een themabijeenkomst over `Werkbezoek Sport` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 19 februari 2018