1 Statendag 19 januari 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 84/17 Verstrekken leningen uit de Immunisatieportefeuille voor zonnepanelenproject Zuidoost Brabant – kenbaar maken van wensen en bedenkingen

3 09:00 UUR - 13.00 UUR WERKBEZOEK NUENEN

Bijlagen

3.1 Uitnodiging aan Provinciale Staten van gemeente Nuenen voor werkbezoek aan Nuenen, Gerwen en Nederwetten

4 09:30 UUR - 11:00 UUR WOORDVOERSOVERLEG SAMENLEVING

Bijlagen

4.1 Agenda (incl. stukken) Woordvoerdersoverleg Samenleving op Statendag 19 januari 2018

5 11:00 UUR - 12:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

6 (Geen insprekers)

Bijlagen

7 12:00 UUR - 13:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

7.1 Voortgang Brabantse Aanpak leegstand

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van een themabijeenkomst over Voortgang Brabantse Aanpak Leegstand ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 18 december 2017

7.3 Statenmededeling Voortgangsrapportage Brabantse Aanpak Leegstand 2017

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

8.2 Beëdiging de heer E.J.C. van Griensven als lid van Provinciale Staten

Bijlagen

8.3 Afscheid van mevrouw A.J.H. Knoet-Michels als Statenlid

Bijlagen

8.4 ACTUALITEIT

Bijlagen

8.4.1 Vraag Provinciale Staten 19 januari 2018 `Veiligheid buschauffeurs Arriva`, ingediend door GroenLinks

8.4.2 Vraag Provinciale Staten 19 januari 2018 `Luchtkwaliteit in Helmond e.o. als gevolg van verontreiniging door GenX`, ingediend door D66

8.4.3 Vraag Provinciale Staten 19 januari 2018 `Oprichting Stichting verkeerslichtenvrije A59`, ingediend door PVV Noord-Brabant

8.5 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

8.5.1 Statenvoorstel 73/17 Eerste wijzigingsverordening luchthavenbesluit luchthaven Budel

8.5.2 Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergieA16

8.5.3 Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Bijlagen

  1. Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 94 KB Ga naar het dossier
  2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 57 KB Ga naar het dossier
  3. Bijlage 1 Statenvoorstel 01/18 : Aanbiedingsbrief ODBN 190 KB Ga naar het dossier
  4. Bijlage 2 Statenvoorstel 01/18 : Concept-kadernota 2019 ODBN 2,9 MB Ga naar het dossier
  5. Motie M3 Provinciale Staten 19 januari 2018 Statenvoorstel 01/18 : Motie van treurnis, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 148 KB
  6. Vastgesteld besluit 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 57 KB Ga naar het dossier

8.5.4 Statenvoorstel 04/18 Ambtsinstructie griffier provincie Noord-Brabant

8.6 STEMMING

Bijlagen

8.6.1 Statenvoorstel 06/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 10 november 2017

8.6.2 Statenvoorstel 07/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 19 januari 2018

9 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 19 januari 2018