Dit is een video/livestream over 8 13:30 VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

8.2 Beëdiging de heer E.J.C. van Griensven als lid van Provinciale Staten

8.3 Afscheid van mevrouw A.J.H. Knoet-Michels als Statenlid

Aanvang schorsing

8.4 ACTUALITEIT

Sprekers

 1. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:10:06
 2. Sjo Smeets Begin spreekmoment 14:10:17
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:12:21
 4. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:12:30
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:14:30
 6. Sjo Smeets Begin spreekmoment 14:14:39
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:15:27
 8. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:15:34
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:17:02
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:17:05
 11. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:17:34
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:18:38
 13. Willem Bakker Begin spreekmoment 14:18:50
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:19:49
 15. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:19:56
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:21:13
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:21:33
 18. Sjo Smeets Begin spreekmoment 14:21:45
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:22:06
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:22:09
 21. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:22:12
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:22:19
 23. Willem Bakker Begin spreekmoment 14:22:22
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:22:37
 25. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:22:38
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:23:40
 27. Willem Bakker Begin spreekmoment 14:23:43
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:23:54
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:24:00
 30. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:24:02
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:24:46
 32. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:24:49
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:25:16
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:25:30
 35. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:25:31
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:26:14
 37. Willemieke Arts Begin spreekmoment 14:26:15
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:26:26
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:26:27
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:26:44
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:26:48
 42. Harry van den Berg Begin spreekmoment 14:26:52
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:29:06
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:29:11
 45. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:29:17
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:32:18
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:32:32
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:32:54
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:33:04
 50. Harry van den Berg Begin spreekmoment 14:33:14
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:33:52
 52. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 14:34:20
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:34:58
 54. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:35:09
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:10
 56. Harry van den Berg Begin spreekmoment 14:36:12
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:42
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:55
 59. Gedeputeerde Van der Maat Begin spreekmoment 14:37:00
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:37:29
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:37:38
 62. Harry van den Berg Begin spreekmoment 14:37:44
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:38:06
 64. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:38:25
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:40:18
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:40:34
 67. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:40:46
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:43:32
 69. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:43:58
 70. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:44:06
 71. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:05
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:09
 73. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:16
 74. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:45:25
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:46:31
 76. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:46:52
 77. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:47:10
 78. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:48:04
 79. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:48:23
 80. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:48:43
 81. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:50:03
 82. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:50:09
 83. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:50:14
 84. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:52:56
 85. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:53:03
 86. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:53:34
 87. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:53:43
 88. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:54:16
 89. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:54:22
 90. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:54:38
 91. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:54:39
 92. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:55:16

8.5 BESPREEKSTUKKEN

8.5.1 Statenvoorstel 73/17 Eerste wijzigingsverordening luchthavenbesluit luchthaven Budel

8.5.2 Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergieA16

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergieA16 67 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project WindenergieA16 59 KB
 3. Motie M1 Provinciale Staten 19 januari 2018 Statenvoorstel 02/18 : Vogels beschermen, ingediend door de PVV Noord-Brabant (BUITEN DE ORDE VERKLAARD) 99 KB
 4. Motie M2 Provinciale Staten 19 januari 2018 Statenvoorstel 02/18 : Vleermuizen beschermen, ingediend door de PVV Noord-Brabant (BUITEN DE ORDE VERKLAARD) 106 KB
 5. Vastgesteld besluit 02/18 Specificatie van vergunningen voor project WindenergieA16 58 KB

Sprekers

 1. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:03:40
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:04:44
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:04:57
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:05:03
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:06:26
 6. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:07:07
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:43
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:48
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:53
 10. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:15:15
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:15:48
 12. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:15:51
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:10
 14. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:16:12
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:43
 16. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:16:59
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:03
 18. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:17:04
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:17
 20. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:17:18
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:31
 22. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:17:32
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:37
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:17:58
 25. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:18:06
 26. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:18:24
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:18:28
 28. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:18:50
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:19:10
 30. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:19:14
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:19:56
 32. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:19:58
 33. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:20:34
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:38
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:44
 36. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 15:20:53
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:21:13
 38. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:21:58
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:22:28
 40. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:22:31
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:23:21
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:23:34
 43. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:23:35
 44. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:23:36
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:24:13
 46. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:24:14
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:25:30
 48. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:25:32
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:26:12
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:26:13
 51. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:26:15
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:26:47
 53. Harry van den Berg Begin spreekmoment 15:26:49
 54. Gedeputeerde Van Merrienboer Begin spreekmoment 15:26:55
 55. Joyce Willems - Kardol Begin spreekmoment 15:27:13

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

8.5.2 Statenvoorstel 02/18 Specificatie van vergunningen voor project windenergieA16

8.5.3 Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 94 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 57 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 01/18 : Aanbiedingsbrief ODBN 190 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 01/18 : Concept-kadernota 2019 ODBN 2,9 MB
 5. Motie M3 Provinciale Staten 19 januari 2018 Statenvoorstel 01/18 : Motie van treurnis, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 148 KB
 6. Vastgesteld besluit 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 57 KB

Sprekers

 1. Wilma Dirken Begin spreekmoment 15:34:21
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:38:54
 3. René Kuijken Begin spreekmoment 15:39:08
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:40:28
 5. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:40:43
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:43:05
 7. Maikel Boon Begin spreekmoment 15:43:28
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:45:14
 9. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:45:17
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:45:40
 11. Maikel Boon Begin spreekmoment 15:46:04
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:46:11
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:47:02
 14. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:47:14
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:49:29
 16. Driek van Griensven Begin spreekmoment 15:49:51
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:52:20
 18. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:52:46
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:56
 20. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:57:02
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:57:30
 22. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:57:36
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:59:02

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

8.5.3 Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 94 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 57 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 01/18 : Aanbiedingsbrief ODBN 190 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 01/18 : Concept-kadernota 2019 ODBN 2,9 MB
 5. Motie M3 Provinciale Staten 19 januari 2018 Statenvoorstel 01/18 : Motie van treurnis, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 148 KB
 6. Vastgesteld besluit 01/18 Provinciale reactie op de concept-kadernota 2019 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 57 KB

Sprekers

 1. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:09:22
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:14:35
 3. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:14:37
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:14:45
 5. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:14:47
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:15:11
 7. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:15:12
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:15:19
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:20:05
 10. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:20:07
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:20:43
 12. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:20:48
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:21:16
 14. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:21:17
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:21:44
 16. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:21:54
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:22:19
 18. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:22:53
 19. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:23:14
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:23:47
 21. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:23:48
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:24:44
 23. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:25:15
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:25:32
 25. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:26:25
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:26:35
 27. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:26:58
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:28:08
 29. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:28:14
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:28:30
 31. Wilma Dirken Begin spreekmoment 16:28:58
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:29:01
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:29:08
 34. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:29:09
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:29:22
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:29:25
 37. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:29:55
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:30:02
 39. Louis Roks Begin spreekmoment 16:30:21
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:30:42
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:30:48
 42. Wilma Dirken Begin spreekmoment 16:31:05
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:10
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:19
 45. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:31:25
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:34
 47. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:31:55
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:33:28
 49. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:33:50
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:34:38
 51. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:34:42
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:34:49
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:36:33
 54. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:36:36
 55. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:36:57
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:37:00
 57. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:37:01
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:37:49
 59. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:38:26
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:38:32
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:38:38
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:38:56
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:39:30
 64. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:39:38
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:39:52
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:39:57
 67. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:40:06
 68. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:40:16
 69. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:40:29

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

8.5.4 Statenvoorstel 04/18 Ambtsinstructie griffier provincie Noord-Brabant

8.6 STEMMING

8.6.1 Statenvoorstel 06/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 10 november 2017

8.6.2 Statenvoorstel 07/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 19 januari 2018

8.6 STEMMING

Sprekers

 1. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 16:46:24
 2. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 16:46:26
 3. Willemieke Arts Begin spreekmoment 16:46:28
 4. Willem Bakker Begin spreekmoment 16:46:30
 5. Arend Meijer Begin spreekmoment 16:46:32
 6. Ben Maas Begin spreekmoment 16:46:34
 7. Sjo Smeets Begin spreekmoment 16:46:36
 8. Wim van Overveld Begin spreekmoment 16:46:38
 9. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:46:39
 10. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:46:41
 11. Jan Heijman Begin spreekmoment 16:46:43
 12. Tim Kouthoofd Begin spreekmoment 16:47:02
 13. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 16:47:04
 14. Joep van Meel Begin spreekmoment 16:47:07
 15. Harry van den Berg Begin spreekmoment 16:47:09
 16. Tineke Klitsie Begin spreekmoment 16:47:10
 17. Stijn Smeulders Begin spreekmoment 16:47:12
 18. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 16:47:15
 19. Wim van Overveld Begin spreekmoment 16:47:17
 20. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:47:19
 21. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:47:22
 22. Jan Heijman Begin spreekmoment 16:47:24
 23. Wilma Dirken Begin spreekmoment 16:47:39
 24. René Kuijken Begin spreekmoment 16:47:42
 25. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:47:43
 26. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:47:45
 27. Femke Dingemans Begin spreekmoment 16:47:48
 28. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:47:51
 29. Wim van Overveld Begin spreekmoment 16:47:53
 30. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:47:55
 31. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:47:57
 32. Jan Heijman Begin spreekmoment 16:47:58
 33. Wilma Dirken Begin spreekmoment 16:48:12
 34. René Kuijken Begin spreekmoment 16:48:25
 35. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:48:27
 36. Maikel Boon Begin spreekmoment 16:48:34
 37. Femke Dingemans Begin spreekmoment 16:48:41
 38. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:48:48
 39. Wim van Overveld Begin spreekmoment 16:48:51
 40. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:48:55
 41. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 16:48:57
 42. Jan Heijman Begin spreekmoment 16:49:00

Einde vergadering