Dit is een video/livestream over 9 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

9.2 ACTUALITEIT

Sprekers

 1. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 13:35:51
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:37:57
 3. Wilma Dirken Begin spreekmoment 13:38:09
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:39:33
 5. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 13:39:45
 6. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 13:39:58
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:40:00
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:46:23
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:47:10
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:47:44
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:47:53
 12. Wilma Dirken Begin spreekmoment 13:48:19
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:49:26
 14. René Kuijken Begin spreekmoment 13:49:58
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:50:35
 16. Maikel Boon Begin spreekmoment 13:50:51
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:51:14
 18. Femke Dingemans Begin spreekmoment 13:51:22
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:52:03
 20. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 13:52:27
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:53:43
 22. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 13:53:59
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:54:52
 24. Wilma Dirken Begin spreekmoment 13:54:57
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:55:12
 26. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 13:55:14
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:55:47
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:58:50
 29. Nico Heijmans Begin spreekmoment 13:58:52
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:59:07
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:59:08
 32. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 13:59:13
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:59:27
 34. Femke Dingemans Begin spreekmoment 13:59:29
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 13:59:48
 36. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 13:59:49
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:00:15
 38. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:00:22
 39. Maikel Boon Begin spreekmoment 14:00:30
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:00:50
 41. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:00:51
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:01:02
 43. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 14:01:04
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:01:21
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:01:26
 46. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 14:01:27
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:01:34
 48. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:01:36
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:02:03
 50. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 14:02:05
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:02:28
 52. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:02:29
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:02:49
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:02:51
 55. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:02:52
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:03:05
 57. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:03:07
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:03:19
 59. René Kuijken Begin spreekmoment 14:03:20
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:03:46
 61. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:03:50
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:04:22
 63. René Kuijken Begin spreekmoment 14:04:24
 64. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:04:44
 65. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:04:45
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:04:59
 67. Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:05:03
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:05:40
 69. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:05:42
 70. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:05:51
 71. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:06:06
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:06:23
 73. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 14:06:28
 74. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:06:31

9.3 BESPREEKSTUKKEN

9.3.1 Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG

Bijlagen

 1. Bijlage 1 Statenvoorstel 77/17: Beleidsactualisatie BrUG 67 KB
 2. Bijlage 2 Statenvoorstel 77/17: Financiële en inhoudelijke wijziging begroting 60 KB
 3. Bijlage 3 Statenvoorstel 77/17: Addendum 2 Grondnota 84 KB
 4. Bijlage 4 Statenvoorstel 77/17: Geactualiseerde opgave GOB 47 KB
 5. Bijlage 5 Statenvoorstel 77/17: Geactualiseerde KPI’s GOB 46 KB
 6. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG. (Besluit ambtshalve aangepast uit oogpunt van amendeerbaarheid) 61 KB
 7. Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG 119 KB
 8. Amendement A1 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Stoppen pilot EVZ's ingediend door CDA (VERWORPEN) 106 KB
 9. Amendement A2 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Eerst beleid, dan geld ingediend door CDA (VERWORPEN) 118 KB
 10. Amendement A3 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Geld naar veiligheid in het buitengebied, ingediend door PVV (VERWORPEN) 122 KB
 11. Amendement A4 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Geen BMF, wel opvang inheemse dieren ingediend door PVV (VERWORPEN) 47 KB
 12. Motie M1 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17: Beleidsactualisatie BrUG, ingediend door VVD, SP, D66, PvdA, ChristenUnie-SGP en 50PLUS (AANGENOMEN) 170 KB
 13. Motie M2 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17: Een BrUG te ver, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 102 KB
 14. Motie M3 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17 : Proces tot externe rapporteur PS over het Groenfonds ingediend door CDA (VERWORPEN) 120 KB
 15. Vastgesteld besluit 77/17 Evaluatie BrUG 62 KB

Sprekers

 1. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 14:07:47
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:09:17
 3. René Kuijken Begin spreekmoment 14:09:18
 4. René Kuijken Begin spreekmoment 14:09:19
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:09:30
 6. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 14:09:31
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:09:39
 8. René Kuijken Begin spreekmoment 14:09:40
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:09:54
 10. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 14:09:55
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:10:10
 12. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:10:14
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:10:43
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:10:47
 15. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 14:10:51
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:10:56
 17. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 14:10:59
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:13:51
 19. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:13:54
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:14:22
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:14:23
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:14:31
 23. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 14:14:34
 24. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:14:55
 25. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:14:56
 26. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:15:06
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:15:25
 28. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:15:26
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:01
 30. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:16:02
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:11
 32. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 14:16:12
 33. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:16:15
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:30
 35. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 14:16:32
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:37
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:16:56
 38. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 14:16:58
 39. René Kuijken Begin spreekmoment 14:18:44
 40. René Kuijken Begin spreekmoment 14:19:11
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:20:25
 42. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:20:28
 43. René Kuijken Begin spreekmoment 14:20:34
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:20:53
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:21:19
 46. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:21:20
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:21:32
 48. René Kuijken Begin spreekmoment 14:21:33
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:21:41
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:21:54
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:25:13
 52. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:25:15
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:25:42
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:25:48
 55. René Kuijken Begin spreekmoment 14:25:49
 56. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:26:10
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:26:42
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:29:13
 59. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:29:17
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:29:49
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:29:58
 62. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:29:59
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:30:14
 64. René Kuijken Begin spreekmoment 14:30:15
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:31:16
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:32:54
 67. Nico Heijmans Begin spreekmoment 14:33:21
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:34:31
 69. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:34:32
 70. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:35:00
 71. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:35:07
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:35:22
 73. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:35:25
 74. Nico Heijmans Begin spreekmoment 14:35:27
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:03
 76. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:36:05
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:06
 78. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:36:09
 79. Nico Heijmans Begin spreekmoment 14:36:20
 80. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:37:17
 81. Maikel Boon Begin spreekmoment 14:37:41
 82. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:42:13
 83. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:42:15
 84. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:42:23
 85. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:42:28
 86. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:26
 87. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:45:30
 88. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:45:57
 89. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:45:59
 90. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:46:15
 91. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:46:17
 92. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:46:49
 93. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:46:50
 94. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:47:09
 95. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:47:19
 96. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:47:45
 97. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:47:48
 98. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:47:59
 99. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:48:01
 100. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:48:12
 101. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:48:15
 102. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:48:27
 103. Femke Dingemans Begin spreekmoment 14:48:28
 104. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:48:35
 105. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:48:37
 106. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:48:46
 107. Martijn de Kort Begin spreekmoment 14:49:03
 108. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:51:26
 109. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:51:31
 110. Maikel Boon Begin spreekmoment 14:51:35
 111. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:51:51
 112. Martijn de Kort Begin spreekmoment 14:51:56
 113. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:52:48
 114. Maikel Boon Begin spreekmoment 14:52:49
 115. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:53:13
 116. Martijn de Kort Begin spreekmoment 14:53:19
 117. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:53:23
 118. Marco van der Wel Begin spreekmoment 14:53:25
 119. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:53:34
 120. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:53:52
 121. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:53:58
 122. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:54:09
 123. Martijn de Kort Begin spreekmoment 14:54:12
 124. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:54:27
 125. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:54:41
 126. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:54:47
 127. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:55:01
 128. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:55:03
 129. Martijn de Kort Begin spreekmoment 14:55:04
 130. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:55:15
 131. Martijn de Kort Begin spreekmoment 14:55:19
 132. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:56:15
 133. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:56:33
 134. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:57:27
 135. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:57:37
 136. Harry van den Berg Begin spreekmoment 14:57:42
 137. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:57:59
 138. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:58:11
 139. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:58:18
 140. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:58:37
 141. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:58:41
 142. Harry van den Berg Begin spreekmoment 14:58:42
 143. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:58:52
 144. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:58:59
 145. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:59:01
 146. Voorzitter PS Begin spreekmoment 14:59:03
 147. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 14:59:16
 148. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:01:43
 149. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 15:01:55
 150. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:01:56
 151. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:02:16
 152. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:02:22
 153. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:03:26
 154. Wim van Overveld Begin spreekmoment 15:03:43
 155. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:05:19
 156. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:05:22
 157. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:05:27
 158. Wim van Overveld Begin spreekmoment 15:05:33
 159. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:06:04
 160. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:06:17
 161. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:12:42
 162. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:12:43
 163. Maikel Boon Begin spreekmoment 15:12:45
 164. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:12:50
 165. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:12:54
 166. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:12:55
 167. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:13
 168. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:17
 169. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:13:45
 170. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:13:48
 171. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:12
 172. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:14:13
 173. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:14:47
 174. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:14:50
 175. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:15:06
 176. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:15:07
 177. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:15:21
 178. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:16:02
 179. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 15:16:16
 180. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:18
 181. Jan Heijman Begin spreekmoment 15:20:32
 182. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:20:52
 183. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:21:03
 184. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:25:02
 185. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:25:43
 186. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:25:49
 187. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:26:22
 188. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:26:24
 189. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:26:50
 190. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:26:52
 191. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:27:11
 192. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:27:18
 193. René Kuijken Begin spreekmoment 15:27:24
 194. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:27:44
 195. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:27:50
 196. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:28:08
 197. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:28:10
 198. Jan Heijman Begin spreekmoment 15:29:01
 199. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:29:14
 200. René Kuijken Begin spreekmoment 15:29:15
 201. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:29:43
 202. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:29:45
 203. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:29:49
 204. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:32:20
 205. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:32:23
 206. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:32:58
 207. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:32:59
 208. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:33:59
 209. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:34:01
 210. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:34:19
 211. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:34:21
 212. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:34:43
 213. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:34:44
 214. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:35:11
 215. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:35:26
 216. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:36:18
 217. Paranka Surminski Begin spreekmoment 15:36:26
 218. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:37:02
 219. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:37:03
 220. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:38:13
 221. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:38:15
 222. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:38:18
 223. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:38:52
 224. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:38:53
 225. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:39:14
 226. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:39:57
 227. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:40:49
 228. Maikel Boon Begin spreekmoment 15:40:52
 229. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:41:02
 230. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:41:05
 231. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:41:53
 232. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:42:07
 233. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:42:10
 234. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:42:27
 235. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:44:36
 236. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:44:39
 237. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:44:59
 238. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:45:00
 239. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:45:28
 240. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:45:29
 241. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:45:38
 242. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:45:46
 243. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:46:13
 244. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:46:32
 245. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:46:58
 246. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:47:00
 247. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:47:01
 248. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:47:20
 249. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:47:27
 250. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:47:48
 251. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:47:50
 252. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 15:47:53
 253. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:47:56
 254. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:48:02
 255. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:48:11
 256. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:49:02
 257. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 15:49:16
 258. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:49:45
 259. René Kuijken Begin spreekmoment 15:50:05
 260. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:51:59
 261. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:52:13
 262. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:52:15
 263. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:53:11
 264. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:53:15
 265. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:53:24
 266. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:53:27
 267. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:53:44
 268. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:53:54
 269. Marco van der Wel Begin spreekmoment 15:53:57
 270. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:54:15
 271. Nico Heijmans Begin spreekmoment 15:54:16
 272. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:54:28
 273. Maikel Boon Begin spreekmoment 15:54:41
 274. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:55:37
 275. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:55:41
 276. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:55:57
 277. Maikel Boon Begin spreekmoment 15:55:58
 278. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:14
 279. Femke Dingemans Begin spreekmoment 15:56:16
 280. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:31
 281. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:56:35
 282. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:56:58
 283. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:57:27
 284. Maikel Boon Begin spreekmoment 15:57:31
 285. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:57:33
 286. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:57:50
 287. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:57:53
 288. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:58:19
 289. Maikel Boon Begin spreekmoment 15:58:20
 290. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:58:42
 291. Voorzitter PS Begin spreekmoment 15:58:49
 292. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 15:59:13
 293. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:00:14
 294. Paranka Surminski Begin spreekmoment 16:00:26
 295. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:00:31
 296. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:01:10
 297. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:01:27
 298. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:03:33
 299. René Kuijken Begin spreekmoment 16:03:34
 300. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:03:53
 301. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:03:58
 302. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:04:55
 303. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 16:04:56
 304. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:08
 305. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:05:09
 306. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:05:14
 307. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:21
 308. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:06:23
 309. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:06:50
 310. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:08
 311. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:07:10
 312. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:16
 313. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:19
 314. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:23
 315. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 16:07:39
 316. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:07:57
 317. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:16
 318. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:28
 319. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:08:29
 320. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:33
 321. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:08:34
 322. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:08:57
 323. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:09:26
 324. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:09:28
 325. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:10:20
 326. Marco van der Wel Begin spreekmoment 16:10:21
 327. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:10:54
 328. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 16:10:58
 329. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:11:01

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

9.3.2 Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant 110 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant 46 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 68/17 : Businessplan Valorisatiefonds Brabant 342 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 68/17 : Het toekomstige Brabantse Valorisatieprogramma 1,3 MB
 5. Amendement A5 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 68/17: Formaliseren wensen cq bedenkingen m.b.t. op te richten Valorisatiefonds Brabant, ingediend door VVD, SP, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 149 KB
 6. Amendement A6 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 68/17 : Valorisatiefonds ingediend door PVV (VERWORPEN) 88 KB
 7. Motie M4 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 68/17: Heldere afspraken bij verstrekking Converteerbare lening, ingediend door CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant, 50PLUS en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 165 KB
 8. Motie M4a Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 68/17: Heldere afspraken bij verstrekking Converteerbare lening, ingediend door CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant, 50PLUS en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 176 KB
 9. Vastgesteld besluit 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant 45 KB

Sprekers

 1. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 16:15:59
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:18:43
 3. Stijn Steenbakkers Begin spreekmoment 16:19:07
 4. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:24:13
 5. Wouter van der Staak Begin spreekmoment 16:24:20
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:26:17
 7. Louis Roks Begin spreekmoment 16:26:24
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:27:19
 9. Wouter van der Staak Begin spreekmoment 16:27:21
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:27:34
 11. Louis Roks Begin spreekmoment 16:27:36
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:28:08
 13. Martijn de Kort Begin spreekmoment 16:28:14
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:28:22
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:28:24
 16. Louis Roks Begin spreekmoment 16:28:26
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:28:59
 18. Martijn de Kort Begin spreekmoment 16:29:02
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:29:17
 20. Louis Roks Begin spreekmoment 16:29:19
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:30:21
 22. Stijn Steenbakkers Begin spreekmoment 16:30:22
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:30:47
 24. Louis Roks Begin spreekmoment 16:30:48
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:10
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:26
 27. Stijn Steenbakkers Begin spreekmoment 16:31:28
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:31:45
 29. Louis Roks Begin spreekmoment 16:31:46
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:33:35
 31. Suat Kutlu Begin spreekmoment 16:33:46
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:35:51
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:36:12
 34. Martijn de Kort Begin spreekmoment 16:36:29
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:40:58
 36. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 16:41:10
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:43:15
 38. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 16:43:29
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:44:46
 40. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 16:45:03
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:49:37
 42. Stijn Steenbakkers Begin spreekmoment 16:49:39
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:50:35
 44. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 16:50:36
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:51:05
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:51:08
 47. Stijn Steenbakkers Begin spreekmoment 16:51:09
 48. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:51:41
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:52:20
 50. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 16:52:22
 51. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:52:37
 52. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 16:52:47
 53. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:53:11
 54. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 16:53:12
 55. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:53:18
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:53:36
 57. Stijn Steenbakkers Begin spreekmoment 16:53:41
 58. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:54:31
 59. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:54:40
 60. Nico Heijmans Begin spreekmoment 16:54:42
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:55:08
 62. Stijn Steenbakkers Begin spreekmoment 16:55:10
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:55:13
 64. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:55:39
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:55:43
 66. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 16:55:50
 67. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 16:55:55
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:57:40
 69. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 16:57:42
 70. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:57:51
 71. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 16:57:53
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:58:29
 73. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:58:42
 74. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 16:58:50
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:58:56
 76. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:59:11
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 16:59:37
 78. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:00:22
 79. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:00:24
 80. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:01:21
 81. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 17:01:24
 82. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:01:46
 83. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:01:52
 84. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 17:01:54
 85. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:01:55
 86. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:02:02
 87. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:02:28
 88. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:02:29
 89. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:02:34
 90. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:02:56
 91. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 17:02:57
 92. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:03:22
 93. Stijn Steenbakkers Begin spreekmoment 17:03:23
 94. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:03:29
 95. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:03:39
 96. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:04:01
 97. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 17:04:07
 98. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:04:15
 99. Wouter van der Staak Begin spreekmoment 17:04:20
 100. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:04:25
 101. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:04:47
 102. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 17:04:49
 103. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:05:22
 104. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:05:45
 105. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:05:51
 106. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:06:06
 107. Nico Heijmans Begin spreekmoment 17:06:08
 108. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:06:36
 109. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:06:37
 110. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:06:44
 111. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 17:06:47
 112. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:06:50
 113. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:07:22
 114. Stijn Steenbakkers Begin spreekmoment 17:07:23
 115. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:08:29
 116. Louis Roks Begin spreekmoment 17:08:46
 117. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:09:22
 118. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 17:09:39
 119. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:10:41
 120. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 17:11:11
 121. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:12:35
 122. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 17:12:38
 123. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:13:02
 124. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:13:08
 125. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 17:13:09
 126. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:14:01
 127. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:14:05
 128. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:14:28
 129. Nico Heijmans Begin spreekmoment 17:14:30
 130. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:15:11
 131. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:15:54
 132. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:15:58
 133. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:16:04
 134. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:16:11
 135. Nico Heijmans Begin spreekmoment 17:16:13
 136. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:16:27
 137. Stijn Steenbakkers Begin spreekmoment 17:16:35
 138. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:16:36
 139. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:16:48
 140. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:16:59
 141. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:17:15
 142. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 17:17:17
 143. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:18:20
 144. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:18:22
 145. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:18:32
 146. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:18:43
 147. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 17:18:44
 148. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:18:59
 149. Nico Heijmans Begin spreekmoment 17:19:01
 150. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:19:18
 151. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 17:19:30
 152. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:19:37
 153. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:19:49
 154. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:19:51
 155. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:20:25
 156. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 17:20:35
 157. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:21:08
 158. Nico Heijmans Begin spreekmoment 17:21:10
 159. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:21:30
 160. Gedeputeerde Pauli Begin spreekmoment 17:21:32
 161. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:21:59
 162. Martijn van Gruijthuijsen Begin spreekmoment 17:22:18
 163. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:22:22
 164. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 17:22:27
 165. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:22:48
 166. Patricia Brunklaus Begin spreekmoment 17:22:53
 167. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:23:02
 168. Patricia van der Kammen Begin spreekmoment 17:23:05
 169. Martijn van Gruijthuijsen Begin spreekmoment 17:23:16
 170. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:23:26
 171. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:23:28
 172. Voorzitter PS Begin spreekmoment 17:23:37

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

9.4 STEMMING

Sprekers

 1. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 17:29:44
 2. René Kuijken Begin spreekmoment 17:29:47
 3. Nico Heijmans Begin spreekmoment 17:29:55
 4. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:29:57
 5. Femke Dingemans Begin spreekmoment 17:29:59
 6. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:30:02
 7. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:30:03
 8. Wim van Overveld Begin spreekmoment 17:30:05
 9. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:30:07
 10. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:30:09
 11. Jan Heijman Begin spreekmoment 17:30:11
 12. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 17:30:19
 13. René Kuijken Begin spreekmoment 17:30:21
 14. Nico Heijmans Begin spreekmoment 17:30:22
 15. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:30:27
 16. Femke Dingemans Begin spreekmoment 17:30:29
 17. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:30:31
 18. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:30:33
 19. Wim van Overveld Begin spreekmoment 17:30:35
 20. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:30:37
 21. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:30:39
 22. Jan Heijman Begin spreekmoment 17:30:41
 23. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 17:30:47
 24. René Kuijken Begin spreekmoment 17:30:48
 25. Nico Heijmans Begin spreekmoment 17:30:50
 26. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:30:52
 27. Femke Dingemans Begin spreekmoment 17:30:59
 28. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:31:02
 29. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:31:03
 30. Wim van Overveld Begin spreekmoment 17:31:05
 31. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:31:07
 32. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:31:09
 33. Jan Heijman Begin spreekmoment 17:31:10
 34. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 17:31:19
 35. René Kuijken Begin spreekmoment 17:31:21
 36. Nico Heijmans Begin spreekmoment 17:31:23
 37. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:31:25
 38. Femke Dingemans Begin spreekmoment 17:31:27
 39. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:31:28
 40. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:31:30
 41. Wim van Overveld Begin spreekmoment 17:31:31
 42. Wim van Overveld Begin spreekmoment 17:31:38
 43. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:31:40
 44. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:31:44
 45. Jan Heijman Begin spreekmoment 17:31:46
 46. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 17:31:56
 47. René Kuijken Begin spreekmoment 17:31:58
 48. Nico Heijmans Begin spreekmoment 17:32:00
 49. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:32:03
 50. Wim van Overveld Begin spreekmoment 17:32:04
 51. Femke Dingemans Begin spreekmoment 17:32:05
 52. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:32:07
 53. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:32:08
 54. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:32:12
 55. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:32:14
 56. Jan Heijman Begin spreekmoment 17:32:15
 57. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 17:32:25
 58. René Kuijken Begin spreekmoment 17:32:26
 59. Nico Heijmans Begin spreekmoment 17:32:28
 60. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:32:30
 61. Femke Dingemans Begin spreekmoment 17:32:37
 62. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:32:39
 63. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:32:40
 64. Wim van Overveld Begin spreekmoment 17:32:42
 65. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:32:45
 66. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:32:52
 67. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:32:53
 68. Jan Heijman Begin spreekmoment 17:32:54
 69. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 17:33:00
 70. René Kuijken Begin spreekmoment 17:33:02
 71. Nico Heijmans Begin spreekmoment 17:33:03
 72. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:33:05
 73. Femke Dingemans Begin spreekmoment 17:33:08
 74. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:33:10
 75. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:33:12
 76. Wim van Overveld Begin spreekmoment 17:33:14
 77. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:33:17
 78. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:33:19
 79. Jan Heijman Begin spreekmoment 17:33:22
 80. Suzanne Otters - Bruijnen Begin spreekmoment 17:33:36
 81. René Kuijken Begin spreekmoment 17:33:38
 82. Nico Heijmans Begin spreekmoment 17:33:40
 83. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:33:42
 84. Femke Dingemans Begin spreekmoment 17:33:44
 85. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:33:47
 86. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 17:33:49
 87. Wim van Overveld Begin spreekmoment 17:33:51
 88. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:33:54
 89. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:33:56
 90. Jan Heijman Begin spreekmoment 17:33:58

9.3.2 Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant 110 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant 46 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 68/17 : Businessplan Valorisatiefonds Brabant 342 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 68/17 : Het toekomstige Brabantse Valorisatieprogramma 1,3 MB
 5. Amendement A5 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 68/17: Formaliseren wensen cq bedenkingen m.b.t. op te richten Valorisatiefonds Brabant, ingediend door VVD, SP, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 149 KB
 6. Amendement A6 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 68/17 : Valorisatiefonds ingediend door PVV (VERWORPEN) 88 KB
 7. Motie M4 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 68/17: Heldere afspraken bij verstrekking Converteerbare lening, ingediend door CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant, 50PLUS en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 165 KB
 8. Motie M4a Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 68/17: Heldere afspraken bij verstrekking Converteerbare lening, ingediend door CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant, 50PLUS en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 176 KB
 9. Vastgesteld besluit 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant 45 KB

Sprekers

 1. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:34:31
 2. Stijn Steenbakkers Begin spreekmoment 17:34:32
 3. Wouter van der Staak Begin spreekmoment 17:34:34
 4. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:34:37
 5. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:34:39
 6. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:34:41
 7. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 17:34:42
 8. Wim van Overveld Begin spreekmoment 17:34:43
 9. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:34:46
 10. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:34:47
 11. Jan Heijman Begin spreekmoment 17:34:49
 12. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:34:56
 13. Stijn Steenbakkers Begin spreekmoment 17:34:57
 14. Wouter van der Staak Begin spreekmoment 17:34:59
 15. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:35:01
 16. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:35:03
 17. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:35:06
 18. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 17:35:07
 19. Wim van Overveld Begin spreekmoment 17:35:09
 20. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:35:12
 21. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:35:13
 22. Jan Heijman Begin spreekmoment 17:35:15
 23. Jan Heijman Begin spreekmoment 17:35:21
 24. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:35:22
 25. Stijn Steenbakkers Begin spreekmoment 17:35:23
 26. Wouter van der Staak Begin spreekmoment 17:35:25
 27. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:35:27
 28. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:35:29
 29. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:35:31
 30. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 17:35:32
 31. Wim van Overveld Begin spreekmoment 17:35:33
 32. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:35:36
 33. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:35:39
 34. Jan Heijman Begin spreekmoment 17:35:40
 35. Hubert Koevoets Begin spreekmoment 17:35:47
 36. Stijn Steenbakkers Begin spreekmoment 17:35:48
 37. Wouter van der Staak Begin spreekmoment 17:35:49
 38. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 17:35:51
 39. Suat Kutlu Begin spreekmoment 17:35:53
 40. Martijn de Kort Begin spreekmoment 17:35:56
 41. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 17:36:12
 42. Wim van Overveld Begin spreekmoment 17:36:14
 43. Marco van der Wel Begin spreekmoment 17:36:18
 44. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 17:36:22
 45. Jan Heijman Begin spreekmoment 17:36:24

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

9.3.3 Begrotingswijziging 76/17 Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 76/17 Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019 93 KB
 2. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 76/17 Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019 49 KB
 3. Bijlage 1 Begrotingswijziging 76/17 : Financiele wijziging begroting 23 KB
 4. Bijlage 2 Begrotingswijziging 76/17 : Inhoudelijke wijziging begroting Aanvullende Uitvoeringsprogramma Energie 33 KB
 5. Bijlage 3 Begrotingswijziging 76/17 : Toetsing investeringsvoorstel aan ijkpunten 3e tranche investeringsstrategie 48 KB
 6. Motie M5 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: Brabants E-team ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant 178 KB
 7. Motie M6 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: Meten is weten ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50PLUS en Lokaal Brabant 130 KB
 8. Motie M7 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: Versnellen van idee naar Markt, ingediend door PvdA, VVD, SP en D66 93 KB
 9. Motie M8 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: energie doe-budgetten voor lokale initiatieven, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant 113 KB
 10. Motie M9 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17: Eenergiehuis-concept in regionale energiestrategieën, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant 139 KB

Sprekers

 1. Peter Portheine Begin spreekmoment 18:21:34
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:21:37
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:27:39
 4. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 18:27:41
 5. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:28:12
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:28:14
 7. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:28:16
 8. Peter Portheine Begin spreekmoment 18:28:18
 9. Peter Portheine Begin spreekmoment 18:28:20
 10. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:28:37
 11. Peter Portheine Begin spreekmoment 18:28:38
 12. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:28:41
 13. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:29:00
 14. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:33:00
 15. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:33:02
 16. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:33:28
 17. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:33:30
 18. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:33:54
 19. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:33:55
 20. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:34:12
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:34:32
 22. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:35:00
 23. Maarten Everling Begin spreekmoment 18:35:19
 24. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:36:22
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:36:39
 26. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:36:43
 27. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:36:58
 28. Maarten Everling Begin spreekmoment 18:36:59
 29. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:37:03
 30. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:37:59
 31. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:38:10
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:38:12
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:38:14
 34. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:38:19
 35. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:38:26
 36. Maarten Everling Begin spreekmoment 18:38:33
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:38:39
 38. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:38:40
 39. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:38:57
 40. Maarten Everling Begin spreekmoment 18:39:03
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:39:10
 42. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:39:13
 43. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:39:34
 44. Maarten Everling Begin spreekmoment 18:39:36
 45. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:39:55
 46. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:39:57
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:40:10
 48. Maarten Everling Begin spreekmoment 18:40:11
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:40:17
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:40:54
 51. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:41:09
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:42:05
 53. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:42:10
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:42:31
 55. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:42:34
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:42:46
 57. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:43:01
 58. Marco van der Wel Begin spreekmoment 18:43:09
 59. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:43:17
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:43:29
 61. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 18:43:33
 62. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:43:49
 63. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:43:51
 64. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:43:52
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:44:11
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:44:17
 67. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:44:24
 68. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:44:27
 69. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:44:35
 70. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:45:00
 71. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:45:02
 72. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:45:07
 73. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:48:16
 74. Peter Portheine Begin spreekmoment 18:48:19
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:48:50
 76. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:48:51
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:49:05
 78. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 18:49:09
 79. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:49:29
 80. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:49:31
 81. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:52:36
 82. Peter Portheine Begin spreekmoment 18:52:37
 83. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:52:58
 84. Peter Portheine Begin spreekmoment 18:53:03
 85. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:53:10
 86. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:53:46
 87. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:54:33
 88. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:55:08
 89. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 18:55:31
 90. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:56:07
 91. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:56:16
 92. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:56:17
 93. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:56:21
 94. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:56:26
 95. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:56:29
 96. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 18:56:30
 97. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 18:56:33
 98. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:57:20
 99. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:57:41
 100. Harry van den Berg Begin spreekmoment 18:57:43
 101. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:58:04
 102. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 18:58:05
 103. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 18:58:20
 104. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:58:24
 105. Roland van Vugt Begin spreekmoment 18:58:27
 106. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:58:54
 107. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 18:58:56
 108. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:59:13
 109. Voorzitter PS Begin spreekmoment 18:59:32
 110. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 18:59:33
 111. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:00:24
 112. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:00:26
 113. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:00:43
 114. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:00:49
 115. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:00:50
 116. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:01:25
 117. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 19:01:26
 118. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:01:38
 119. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:01:42
 120. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:01:54
 121. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:02:05
 122. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:02:08
 123. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:02:15
 124. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:02:31
 125. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:02:32
 126. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:02:50
 127. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:03:06
 128. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:03:07
 129. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:03:19
 130. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:03:24
 131. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:03:25
 132. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:03:26
 133. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:03:39
 134. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:03:41
 135. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:03:50
 136. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:03:55
 137. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:04:05
 138. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:04:10
 139. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:04:11
 140. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:04:23
 141. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:04:25
 142. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:04:37
 143. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:06:24
 144. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:06:32
 145. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:06:57
 146. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:06:58
 147. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:07:13
 148. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:07:14
 149. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:07:27
 150. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:07:28
 151. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:07:48
 152. Marco van der Wel Begin spreekmoment 19:07:49
 153. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:08:07
 154. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:08:09
 155. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:08:32
 156. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:09:00
 157. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:09:05
 158. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:09:35
 159. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 19:09:39
 160. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:10:01
 161. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:10:06
 162. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:10:36
 163. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:10:48
 164. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:10:51
 165. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:11:15
 166. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:11:16
 167. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:11:31
 168. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:11:32
 169. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:11:35
 170. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:12:01
 171. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:12:02
 172. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:12:29
 173. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:12:31
 174. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:12:51
 175. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:12:53
 176. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:13:22
 177. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:13:23
 178. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:13:41
 179. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:13:43
 180. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:13:45
 181. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:14:05
 182. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:14:06
 183. Ine van Meeuwis - van Langen Begin spreekmoment 19:14:07
 184. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:14:31
 185. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:15:16
 186. Martijn de Kort Begin spreekmoment 19:15:34
 187. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:16:01
 188. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:16:04
 189. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:16:20
 190. Martijn de Kort Begin spreekmoment 19:16:22
 191. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:19:44
 192. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:19:47
 193. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 19:20:08
 194. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:21:52
 195. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:21:54
 196. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:22:10
 197. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 19:22:12
 198. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:22:59
 199. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:23:00
 200. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:25:07
 201. Horst Oosterveer Begin spreekmoment 19:25:25
 202. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:26:10
 203. Marco van der Wel Begin spreekmoment 19:26:35
 204. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:28:39
 205. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:28:40
 206. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:28:42
 207. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:29:48
 208. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 19:29:50
 209. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:30:01
 210. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:30:02
 211. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:30:36
 212. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 19:30:37
 213. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:30:52
 214. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:31:40
 215. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:32:04
 216. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 19:32:17
 217. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 19:35:07
 218. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:35:11
 219. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:35:32
 220. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:37:33
 221. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 19:37:37
 222. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:37:52
 223. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:37:55
 224. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:38:48
 225. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:38:49
 226. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:39:00
 227. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:39:15
 228. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:39:42
 229. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:39:43
 230. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:40:02
 231. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:40:06
 232. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:40:25
 233. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:40:27
 234. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:40:59
 235. Peter Portheine Begin spreekmoment 19:41:01
 236. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:41:29
 237. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:41:31
 238. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:41:43
 239. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:43:31
 240. Marco van der Wel Begin spreekmoment 19:43:33
 241. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:08
 242. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:10
 243. Marco van der Wel Begin spreekmoment 19:44:13
 244. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:31
 245. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:32
 246. Marco van der Wel Begin spreekmoment 19:44:33
 247. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:41
 248. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:44:42
 249. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:44:50
 250. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 19:44:51
 251. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:45:24
 252. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:45:25
 253. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:45:26
 254. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:45:32
 255. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 19:45:33
 256. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:46:02
 257. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:46:03
 258. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:47:03
 259. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:47:05
 260. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:47:32
 261. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:47:34
 262. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:47:57
 263. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:47:58
 264. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:48:18
 265. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 19:48:22
 266. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:48:54
 267. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:48:57
 268. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:49:04
 269. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:49:06
 270. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:49:10
 271. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:50:02
 272. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 19:50:04
 273. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:50:35
 274. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:50:38
 275. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:50:39
 276. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:51:45
 277. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:51:46
 278. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:52:04
 279. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:52:13
 280. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:52:14
 281. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:53:34
 282. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:53:35
 283. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:53:55
 284. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:53:58
 285. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:54:14
 286. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:54:16
 287. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:54:48
 288. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:54:49
 289. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:55:02
 290. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:55:03
 291. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:55:10
 292. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:55:24
 293. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:56:33
 294. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:56:37
 295. Roland van Vugt Begin spreekmoment 19:56:44
 296. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:57:15
 297. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:57:24
 298. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:57:26
 299. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:57:32
 300. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:58:05
 301. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:58:09
 302. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:58:31
 303. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:58:33
 304. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:58:43
 305. Harry van den Berg Begin spreekmoment 19:58:45
 306. Voorzitter PS Begin spreekmoment 19:58:53
 307. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 19:59:01
 308. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:01:02
 309. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 20:01:05
 310. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:01:13
 311. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 20:01:14
 312. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:01:23
 313. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:01:27
 314. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:01:32
 315. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:02:06
 316. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:02:59
 317. Martijn de Kort Begin spreekmoment 20:03:03
 318. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 20:03:37
 319. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:03:38
 320. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:04:07
 321. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:04:25
 322. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 20:04:26
 323. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:05:01
 324. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:05:36
 325. Roland van Vugt Begin spreekmoment 20:05:47
 326. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:06:23
 327. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 20:06:25
 328. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:07:02
 329. Roland van Vugt Begin spreekmoment 20:07:04
 330. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:07:14
 331. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 20:07:16
 332. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:09:15
 333. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 20:09:17
 334. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:09:29
 335. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:09:36
 336. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:09:38
 337. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 20:09:39
 338. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:09:46
 339. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 20:09:48
 340. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:10:13
 341. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:10:26
 342. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 20:10:27
 343. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:10:43
 344. Peter Portheine Begin spreekmoment 20:11:01
 345. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:12:46
 346. Harry van den Berg Begin spreekmoment 20:12:47
 347. Peter Portheine Begin spreekmoment 20:13:14
 348. Peter Portheine Begin spreekmoment 20:13:16
 349. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:13:21
 350. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:13:22
 351. Peter Portheine Begin spreekmoment 20:13:28
 352. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:13:50
 353. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:14:08
 354. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:14:09
 355. Peter Portheine Begin spreekmoment 20:14:11
 356. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:15:17
 357. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:15:18
 358. Roland van Vugt Begin spreekmoment 20:15:33
 359. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:18:17
 360. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:18:26
 361. Harry van den Berg Begin spreekmoment 20:18:32
 362. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:20:00
 363. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:20:01
 364. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:20:57
 365. Arno Uijlenhoet Begin spreekmoment 20:21:22
 366. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:22:01
 367. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:22:03
 368. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:22:10
 369. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 20:22:21
 370. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:23:25
 371. Gedeputeerde Spierings Begin spreekmoment 20:23:34
 372. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:25:05

9.3.4 Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming 91 KB
 2. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming. (Besluit ambtshalve aangepast uit oogpunt van amendeerbaarheid) 56 KB
 3. Bijlage 1 Begrotingswijziging 72/17 : Begrotingswijziging 2018 22 KB
 4. Amendement A7 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 76/17 : Niet inleveren op soortenbescherming ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks 95 KB

Sprekers

 1. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 20:25:50
 2. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:25:51
 3. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:28:50
 4. Wouter van der Staak Begin spreekmoment 20:29:03
 5. Wouter van der Staak Begin spreekmoment 20:29:04
 6. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:29:12
 7. Femke Dingemans Begin spreekmoment 20:29:15
 8. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:29:17
 9. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:29:23
 10. Antoinette Knoet - Michels Begin spreekmoment 20:29:29
 11. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:30:24
 12. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:30:38
 13. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:32:26
 14. Paranka Surminski Begin spreekmoment 20:32:49
 15. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:34:54
 16. Hermen Vreugdenhil Begin spreekmoment 20:35:09
 17. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:35:16
 18. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:35:36
 19. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:38:10
 20. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 20:38:12
 21. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:39:00
 22. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:39:02
 23. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:40:59
 24. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 20:41:00
 25. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:41:30
 26. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:41:49
 27. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:41:53
 28. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:42:21
 29. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:42:22
 30. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:42:52
 31. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:42:55
 32. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:43:23
 33. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:43:25
 34. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:43:47
 35. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:43:49
 36. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:44:19
 37. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:44:30
 38. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:44:32
 39. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:44:39
 40. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:44:40
 41. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:45:14
 42. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:45:17
 43. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:45:18
 44. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:45:22
 45. Marco van der Wel Begin spreekmoment 20:45:25
 46. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:45:42
 47. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:45:43
 48. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:45:46
 49. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:45:50
 50. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:46:00
 51. 223978 Begin spreekmoment 20:46:20
 52. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:46:40
 53. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:46:52
 54. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:47:36
 55. Marco van der Wel Begin spreekmoment 20:47:38
 56. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:47:59
 57. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:48:42
 58. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:48:45
 59. Marco van der Wel Begin spreekmoment 20:48:58
 60. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:49:03
 61. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:49:20
 62. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:49:22
 63. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:50:00
 64. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:50:03
 65. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:50:29
 66. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:50:30
 67. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:50:31
 68. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:50:40
 69. Alexander van Hattem Begin spreekmoment 20:50:41
 70. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:51:00
 71. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:51:07
 72. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:51:10
 73. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:51:31
 74. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:51:32
 75. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:51:40
 76. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:51:41
 77. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:51:47
 78. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:51:49
 79. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:52:02
 80. Paranka Surminski Begin spreekmoment 20:52:09
 81. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:52:39
 82. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:52:40
 83. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:53:23
 84. Marco van der Wel Begin spreekmoment 20:53:26
 85. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:53:53
 86. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:53:55
 87. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:53:59
 88. Marco van der Wel Begin spreekmoment 20:54:03
 89. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:54:39
 90. Gedeputeerde Van den Hout Begin spreekmoment 20:54:41
 91. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:55:03
 92. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:55:04
 93. Antoinette Knoet - Michels Begin spreekmoment 20:55:07
 94. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:55:36
 95. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:56:07
 96. Ankie de Hoon Begin spreekmoment 20:56:10
 97. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:56:19
 98. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:56:54
 99. Hagar Roijackers Begin spreekmoment 20:56:55
 100. Martijn van Gruijthuijsen Begin spreekmoment 20:57:00
 101. Martijn van Gruijthuijsen Begin spreekmoment 20:57:02
 102. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:57:05
 103. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:57:06
 104. Voorzitter PS Begin spreekmoment 20:57:10

Aanvang schorsing

Hervatten vergadering

9.3.4 Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming