1 Statendag 10 november 2017

2 09:30 UUR - 09:55 UUR INSPREKERS

Bijlagen

3 10:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

3.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

3.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

3.3 STEMMING

Bijlagen

3.3.1 Statenvoorstel 75/17 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 10 november 2017

3.3.2 Statenvoorstel 74/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 8 september 2017

3.3.3 Statenvoorstel 69/17 Verantwoording fractiebudgetten 2016

3.4 BESPREEKSTUKKEN (INCL. STEMMING)

Bijlagen

3.4.1 Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 167 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 74 KB Ga naar het dossier
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 46 KB Ga naar het dossier
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 (Vervallen) 45 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 66/17: Begroting 2018 24,4 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 66/17 : Bijlagenboek bij de begroting 2018 (Deel D) 8,4 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 66/17 : Uitvoeringsinformatie 2018 155 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 4 Statenvoorstel 66/17 : Organisatiekostenbudget t.b.v. begroting 2018 63 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 66/17 : MIPP Sleutelprojecten 12,1 MB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 6A Statenvoorstel 66/17 : Tweede Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2017 52,7 MB Ga naar het dossier
 11. Bijlage 6B Statenvoorstel 66/17 : Tussentijdse rapportage Grote Erfgoedcomplexen over de eerste helft van 2017 153 KB Ga naar het dossier
 12. Bijlage 7 Statenvoorstel 66/17 : Onderzoeks- en Adviesagenda 2018 565 KB Ga naar het dossier
 13. Bijlage 8 Statenvoorstel 66/17 : Voortgang programma's Beter Benutten 84 KB Ga naar het dossier
 14. Bijlage 9 Statenvoorstel 66/17 : Toelichting op ontwerpbesluit III 222 KB Ga naar het dossier
 15. Nota van Wijziging Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 64 KB Ga naar het dossier
 16. Bijlage 1 Nota van Wijziging Statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 : Gewijzigde Bijlage 9 Toelichting uitwerking bestuursopdrachten 222 KB Ga naar het dossier
 17. Herzien ontwerpbesluit I statenvoorstel 66/17 Begroting 2018 72 KB Ga naar het dossier
 18. Amendement A1 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Indexeren kun je leren, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, 50Plus, GroenLinks en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 168 KB
 19. Amendement A2 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Aanhouden middelen transitie veehouderij Brabant, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, 50Plus en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 168 KB
 20. Amendement A3 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Schot voor open Doel, ingediend door CDA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, 50Plus en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 121 KB
 21. Amendement A4 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: VvE's als Energiefabrieken, ingediend door CDA, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 143 KB
 22. Amendement A5 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Onderhoudsimpuls, ingediend door CDA, 50Plus en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 67 KB
 23. Amendement A6 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV (VERWORPEN) 111 KB
 24. Amendement A7 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: BRAVO Passe-Partout € 3.33 Carnaval 2018, ingediend door GroenLinks (INGETROKKEN) 50 KB
 25. Amendement A8 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Meevallers Faunafonds inzetten voor opvang inheemse dieren, ingediend door Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en GroenLinks (INGETROKKEN) 60 KB
 26. Amendement A9 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Bijdrage toezicht en handhaving in opengestelde natuurgebieden, ingediend door ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Lokaal Brabant, CDA, PVV en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 654 KB
 27. Motie M1 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Extra beveiligde rechtbank, ingediend door VVD (STEMMEN STAKEN) 178 KB Ga naar het dossier
 28. Motie M2 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Provincie steunt Gemeenten in regionale samenwerking rond energietransitie, ingediend door VVD, PvdA, SP en D66 (AANGENOMEN) 125 KB Ga naar het dossier
 29. Motie M3 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Oplossen waar het knelt, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 77 KB
 30. Motie M4 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Procedureversneller, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 124 KB
 31. Motie M5 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Brabants E-team, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50PLUS en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 127 KB
 32. Motie M6 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17:Truckparkings, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50PLUS en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 158 KB
 33. Motie M7 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Bescherm de roofvogel, ingediend door PVV, Partij voor de Dieren en CDA (VERWORPEN) 84 KB
 34. Motie M8 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Brabants weidevogelpact, ingediend door PVV, Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 118 KB
 35. Motie M9 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Bewustheidstraining op dierenwelzijn, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 113 KB
 36. Motie M10 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Continueren subsidieregeling opvang inheemse dieren Noord-Brabant, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 62 KB
 37. Motie M11 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Slim beleid, de GOL (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat) op een A59 2x3 voorstel, ingediend door PVV (INGETROKKEN) 80 KB
 38. Motie M12 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Reizigersvriendelijke uniformiteit Brabantse Bravo bussen, ingediend door PVV (UNANIEM AANGENOMEN) 72 KB Ga naar het dossier
 39. Motie M13 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: A27, ingediend door PVV (VERWORPEN) 78 KB
 40. Motie M14 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Hele N65 ongelijkvloers maken tijdens afsluiting voor aanleg spoorbak Vught, ingediend door PVV (VERWORPEN) 59 KB
 41. Motie M15 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: N270 snel en beter aanpakken, ingediend door PVV (VERWORPEN) 73 KB
 42. Motie M16 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Te duur spitsmijden Leenderheide - Nederweert, ingediend door PVV (VERWORPEN) 45 KB
 43. Motie M17 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Ruit aanleggen, ingediend door PVV (VERWORPEN) 65 KB
 44. Motie M18 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Biomassa is niet duurzaam, ingediend door PVV (VERWORPEN) 48 KB
 45. Motie M19 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Houtstook door particulieren is niet duurzaam, ingediend door PVV (VERWORPEN) 44 KB
 46. Motie M20 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Geïmporteerd afval verbranden is niet duurzaam, ingediend door PVV (VERWORPEN) 43 KB
 47. Motie M21 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Onevenredig grote schade door windenergie, ingediend door PVV (VERWORPEN) 46 KB
 48. Motie M22 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Stoppen na behalen doel windenergie, ingediend door PVV (VERWORPEN) 41 KB
 49. Motie M23 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Stop klimaatargument, heroverweeg beleid, ingediend door PVV (VERWORPEN) 77 KB
 50. Motie M24 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting, ingediend door PVV (VERWORPEN) 98 KB
 51. Motie M25 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: bindende volksraadpleging bij gemeentelijke herindeling, ingediend door PVV (VERWORPEN) 75 KB
 52. Motie M26 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Meetbare kpi`s sociale veerkracht, ingediend door PVV (VERWORPEN) 72 KB
 53. Motie M27 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Provinciehuis als innovatieve e-catcher, ingediend door D66, SP, CDA, PvdA, VVD en GroenLinks (AANGENOMEN) 158 KB Ga naar het dossier
 54. Motie M28 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Start de campagne `Een dumper is een stumper`, ingediend door D66 en VVD (INGETROKKEN) 101 KB
 55. Motie M29 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Visie op landsdeelachtige samenwerking, ingediend door D66 (VERWORPEN) 59 KB
 56. Motie M30 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Alle Brabantse sportclubs kampioen energiebesparing, ingediend door PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks, CDA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 102 KB Ga naar het dossier
 57. Motie M31 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Versnellen energiebesparing grootverbruikers, ingediend door PvdA, VVD, SP, D66, GroenLinks, CDA, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 104 KB
 58. Motie M32 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Jeugdzorg, ingediend door PvdA, GroenLinks, SP en Lokaal Brabant 152 KB
 59. Motie M33 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Gezond en veilig langer thuis wonen in Brabant, ingediend door PvdA, GroenLinks, SP en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 138 KB Ga naar het dossier
 60. Motie M34 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Fietsen in de hoogste versnelling, ingediend door PvdA, GroenLinks, SP, D66, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, CDA en VVD (UNANIEM AANGENOMEN) 150 KB Ga naar het dossier
 61. Motie M35 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Educatie op de boerderij, ingediend door PvdA, GroenLinks, SP, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en CDA (AANGENOMEN) 98 KB Ga naar het dossier
 62. Motie M36 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Brabantse Bagel, ingediend door GroenLinks (AANGEHOUDEN) 170 KB
 63. Motie M37 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Socialer Ondernemen met Subsidies, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 120 KB
 64. Motie M38 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Noord-Brabant Regenboogprovincie, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 139 KB
 65. Motie M39 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Sleutelproject Energiehuis in Brabantse gemeenten, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 106 KB
 66. Motie M40 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Gezonde lucht in heel Brabant, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus, PvdA, SP en CDA (AANGENOMEN) 188 KB Ga naar het dossier
 67. Motie M41 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Brabantse wensvervoer (kleine bus of auto), ingediend door GroenLinks en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 97 KB
 68. Motie M42 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Energie doe-budgetten voor lokale initiatieven, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 115 KB
 69. Motie M43 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Sleutelproject openbare vervoerverbinding interliner Breda-Knooppunt Hooipolder-Waalwijk-Den Bosch VV in de spits, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant en CDA (AANGEHOUDEN) 117 KB
 70. Motie M44 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Voorbereiding Programma Fiets in de versnelling 4.0 2020-2025, ingediend door GroenLinks en CDA (AANGEHOUDEN) 123 KB
 71. Motie M45 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Vergroening opcenten motorrijtuigenbelasting, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 125 KB
 72. Motie M46 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Vergroening financiering Brabantse economie, ingediend door GroenLinks en CDA (INGETROKKEN) 56 KB
 73. Motie M47 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Onderzoek risico's digitalisering, ingediend door GroenLinks en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 104 KB Ga naar het dossier
 74. Motie M48 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Stimuleren aardgasvrije wijken, ingediend door GroenLinks (AANGENOMEN) 46 KB Ga naar het dossier
 75. Motie M49 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Onderzoek inkomenseffecten energietransitie, ingediend door GroenLinks, CDA en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 122 KB
 76. Motie M50 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Voorbeeldfunctie plantaardige provincie in transitie duurzame landbouw, ingediend door Partij voor de Dieren GroenLinks en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 127 KB
 77. Motie M51 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Ondersteuning diervriendelijke schadebestrijding, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 47 KB
 78. Motie M52 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Biologische landbouwgrond als structuur in de verordening ruimte, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 53 KB
 79. Motie M53 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Schone verenvloot, ingediend door Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP en CDA (AANGENOMEN) 119 KB Ga naar het dossier
 80. Motie M54 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: OV-informatie, ingediend door, ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 54 KB Ga naar het dossier
 81. Motie M55 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Investeer in lokaal bestuur, ingediend door, Lokaal Brabant (VERWORPEN) 53 KB
 82. Motie M56 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Toekomst van de dorpen, ingediend door, Lokaal Brabant (VERWORPEN) 93 KB
 83. Motie M57 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Landbouwgrond in boerenhand, ingediend door Lokaal Brabant en CDA (VERWORPEN) 103 KB
 84. Motie M58 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Innovatieve landbouw op bedrijventerreinen, ingediend door Lokaal Brabant en CDA (VERWORPEN) 101 KB
 85. Motie M59 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Aandacht voor eenzaamheid, ingediend door Lokaal Brabant, GroenLinks en CDA (VERWORPEN) 110 KB
 86. Motie M60 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Geef een Brabantbreed Startersfonds voldoende ruimte, ingediend door Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 104 KB
 87. Motie M61 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Brabant veilig voor LHBT door de-islamisering, ingediend door, PVV (VERWORPEN) 61 KB
 88. Motie M62 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Mestverwerking hoort bij AFC, ingediend door VVD (AANGENOMEN) 124 KB Ga naar het dossier
 89. Motie M63 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Wie betaalt de handhaver ?, ingediend door D66, PvdA en GroenLinks (AANGENOMEN) 68 KB Ga naar het dossier
 90. Motie M64 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Papier Hier, ingediend door D66 (VERWORPEN) 89 KB
 91. Motie M65 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Sturen met kaders, ingediend door PVV (VERWORPEN) 56 KB
 92. Motie M66 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Gedenkteken omgekomen PS-leden WOII, ingediend door PVV (UNANIEM AANGENOMEN) 348 KB Ga naar het dossier
 93. Motie M67 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Motie van treurnis, ingediend door PVV (VERWORPEN) 152 KB
 94. Amendement A8a Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Meevallers Faunafonds inzetten voor opvang inheemse dieren, ingediend door Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant, GroenLinks en PVV (VERWORPEN) 134 KB
 95. Motie M6a Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17:Truckparkings, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50PLUS en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 110 KB Ga naar het dossier
 96. Motie M28a Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Start de campagne `Een dumper is een stumper`, ingediend door D66 en VVD (AANGENOMEN) 67 KB Ga naar het dossier
 97. Motie M38a Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Noord-Brabant Regenboogprovincie, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 179 KB Ga naar het dossier
 98. Motie M52a Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Biologische landbouwgrond als structuur in de verordening ruimte, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 101 KB
 99. Vastgesteld besluit I 66/17 Begroting 2018 71 KB Ga naar het dossier
 100. Vastgesteld besluit II 66/17 Begroting 2018 45 KB Ga naar het dossier

4 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 10 november 2017