1 Statendag 15 september 2017

2 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

2.1 Voorkeursalternatief Windenergie A16

Bijlagen

2.2 Verzoek aan Procedurevergadering van gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van een themabijeenkomst over Voorkeursalternatief Windenergie A16

2.3 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde van Merrienboer over voorkeursalternatief voor het project Windenergie A16

2.4 Memo aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Van Merrienboer over reikwijdte en detailniveau van provinciaal inpassingsplan Windenergie A16

2.5 Statenmededeling Provinciaal Inpassingsplan Project Windenergie A16 zone

3 (Geen insprekers)

Bijlagen