1 STATENDAG 9 JUNI 2017

2 09:30 UUR - 10:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 34/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 83 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 34/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 46 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 34/17 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur OMWB over de Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 806 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 34/17 : De Ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 OMWB 9,1 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 34/17 : Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2018: specificatie bijdrage per deelnemer 1,6 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 34/17 : Erratum bij de Ontwerpbegroting 2018 d.d. 4 mei 2017 679 KB
 7. Statenvoorstel 35/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 88 KB
 8. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 35/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 46 KB
 9. Bijlage 1 Statenvoorstel 35/17 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODBN over de Ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 575 KB
 10. Bijlage 2 Statenvoorstel 35/17 : Ontwerp Programmabegroting 2018 en Meerjarenraming 2019 - 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord 23,2 MB
 11. Begrotingswijziging 20/17 Intensivering Internationalisering en Branding 2017-2019 80 KB
 12. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 20/17 Intensivering Internationalisering & Branding 2017-2019 43 KB
 13. Bijlage 1 Begrotingswijziging 20/17 : Financiele tabel bij de Begrotingswijziging 24 KB
 14. Bijlage 2 Begrotingswijziging 20/17 : Toets op financiele kaders 93 KB
 15. Statenmededeling Intensivering Internationalisering en Branding 2017 - 2019 109 KB
 16. Bijlage 1 Statenmededeling Intensivering Internationalisering en Branding 2017-2019 : Intensivering Internationalisering en Branding 2017 – 2019 10 MB
 17. Statenvoorstel 28/17 Conceptbegroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling regiotaxi Brabant Noordoost, zienswijze PS 64 KB
 18. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 28/17 Conceptbegroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling regiotaxi Brabant Noordoost, zienswijze PS 46 KB
 19. Bijlage 1 Statenvoorstel 28/17 : Conceptbegroting 2018 GR KCV Brabant Noordoost. 12,3 MB

3 10:35 UUR - 12:05 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

3.1 Opslag van energie

4 11:00 UUR - 12:00 UUR PLATFORM INTEGRITEIT

Bijlagen

5 12:45 UUR - 13:15 UUR INSPREKERS

Bijlagen

6 13:15 UUR Vergadering Provinciale Staten 9 juni 2017

Bijlagen

6.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

6.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

6.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

6.3.1 Statenvoorstel 22/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 22/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 80 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 46 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 22/17 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB over de Ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 673 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 22/17 : De Ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 ODZOB 33,3 MB Ga naar het dossier
 5. Motie M1 Provinciale Staten 9 juni 2017 Statenvoorstellen 22/17, 34/17 en 35/17 `Provinciale Staten roepen gemeentes op verantwoordelijkheid te nemen in Vvgb-middelen`, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 89 KB
 6. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 22/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 45 KB Ga naar het dossier

6.3.2 Statenvoorstel 34/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 34/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 83 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 34/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 46 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 34/17 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur OMWB over de Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 806 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 34/17 : De Ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 OMWB 9,1 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 34/17 : Bijlage bij de Ontwerpbegroting 2018: specificatie bijdrage per deelnemer 1,6 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 34/17 : Erratum bij de Ontwerpbegroting 2018 d.d. 4 mei 2017 679 KB Ga naar het dossier
 7. Motie M1 Provinciale Staten 9 juni 2017 Statenvoorstellen 22/17, 34/17 en 35/17 `Provinciale Staten roepen gemeentes op verantwoordelijkheid te nemen in Vvgb-middelen`, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 89 KB
 8. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 34/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 45 KB Ga naar het dossier

6.3.3 Statenvoorstel 35/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 35/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 88 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 35/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 46 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 35/17 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODBN over de Ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 575 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 35/17 : Ontwerp Programmabegroting 2018 en Meerjarenraming 2019 - 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord 23,2 MB Ga naar het dossier
 5. Motie M1 Provinciale Staten 9 juni 2017 Statenvoorstellen 22/17, 34/17 en 35/17 `Provinciale Staten roepen gemeentes op verantwoordelijkheid te nemen in Vvgb-middelen`, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 89 KB
 6. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 35/17 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) 45 KB Ga naar het dossier

6.3.4 Statenvoorstel 40/17 Zienswijze concept-begroting 2018 van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 40/17 Zienswijze concept-begroting 2018 van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 45 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 40/17 Zienswijze concept-begroting 2018 van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 36 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 40/17 : Ontwerpbegroting 2018 + meerjarenbegroting 2018-2022 43,5 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 40/17 : Jaarrekening Parkschap 2016 56,5 MB
 5. Motie M2 Provinciale Staten 9 juni 2017 Statenvoorstel 40/17,`Provinciale bijdrage aan gebiedsontwikkeling Biesbosch`, ingediend door ChristenUnie-SGP, GroenLinks, CDA en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 158 KB
 6. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 40/17 Zienswijze concept-begroting 2018 van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 36 KB

6.3.5 Statenvoorstel 38/17 Evaluatie Zuidelijke Rekenkamer Informatievoorziening investeringsfondsen Noord-Brabant

6.3.6 Statenvoorstel 36/17 Benoeming griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant voor onbepaalde tijd m.i.v. 11 juni 2017

6.4 STEMMING

Bijlagen

6.4.1 Statenvoorstel 42/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 9 juni 2017

6.4.2 Motie M2a Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 2, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant

6.4.3 Ontwerpbesluit 18/17 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017

6.4.4 Ontwerpbesluit 03/17 Verordening planschade Noord-Brabant

6.4.5 Ontwerpbesluit 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 9 juni 2017