1 09:30 STATENDAG 19 MEI 2017

2 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

2.1 Versnelling transitie duurzame veehouderij

Bijlagen

 1. Verzoek aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van den Hout en gedeputeerde Spierings tot het houden van een Themabijeenkomst over versnelling transitie duurzame veehouderij 138 KB
 2. Advies Procedurevergadering 13 maart 2017 over verzoek houden themabijeenkomst Versnelling transitie duurzame veehouderij 40 KB
 3. Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij 375 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 1 Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij - Samenvatting verslag Dialoog nieuw Mestbeleid in Noord-Brabant 74 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 2 Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij - Concept regels Verordening ruimte 2014 naar aanleiding van de dialoog Brabants mestbeleid 71 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 3 Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij - Tussentijdse evaluatie BZV 16,4 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 4 Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij - Advies Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij BZV een transitie-instrument? van Brabantadvies 5,8 MB Ga naar het dossier

3 10:05 UUR - 11:35 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

3.1 Noordbrabants Museum: ambitie 2017 en verder

4 11:05 UUR - 12:05 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

4.1 Warmteplan Brabant en project energieneutrale woningvoorraad

5 12:45 UUR - 13:15 UUR AANBIEDINGSMOMENT

Bijlagen

5.1 Aanbieden van rapport `Financiele positie land- en tuinbouwbedrijven in Noord-Brabant` van Wageningen Economic Research door Statenfractie D66 Noord-Brabant

Bijlagen

6 13:15 UUR Vergadering Provinciale Staten 19 mei 2017

Bijlagen

6.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

6.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

6.3.1 Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 122 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 45 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 12/17 : Jaarstukken 2016 inclusief bijlagenbundel 132,7 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 12/17 : Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 26 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 12/17 : Overhevelingen 57 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 12/17 : Accountantsverslag en Controleverklaring 25,7 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 12/17 : Productenrealisatie 2016(ter kennisneming) 684 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 12/17 : Voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf (vast te stellen) 79,5 MB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 12/17 : Verantwoording agenda Kennis en Onderzoek (ter kennisneming) 98 KB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 12/17 : Verantwoording zorgplicht archieven (ter kennisneming) 74 KB
 11. Bijlage 9 Statenvoorstel 12/17 : Overzicht incidentele subsidies (ter kennisneming) 149 KB
 12. Bijlage 10 Statenvoorstel 12/17 : Voortgang programma Beter Benutten (ter kennisneming) 74 KB
 13. Bijlage 11 Statenvoorstel 12/17 : Voortgangsrapportage programma erfgoedcomplexen (ter kennisneming) 4,9 MB
 14. Bijlage 12 Statenvoorstel 12/17 : 2e Begrotingswijziging 2017 (effecten extra mutaties in reserves en effecten overhevelingen) 634 KB
 15. Motie M1 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 1, ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 103 KB
 16. Motie M1a Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 1, ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP, D66, PVV, 50Plus, Lokaal Brabant en GroenLinks 174 KB
 17. Motie M2 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 2, ingediend door CDA en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 139 KB
 18. Motie M2a Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Versterken Controlerende taak 2, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, 50Plus en Lokaal Brabant (STEMMEN STAKEN) 96 KB
 19. Motie M3 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Subsidieverstrekkingen via het subsidieproces, ingediend door PVV (VERWORPEN) 65 KB
 20. Motie M4 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 12/17: Rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen, ingediend door PVV (VERWORPEN) 76 KB
 21. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 12/17 Jaarstukken 2016 45 KB

6.3.2 Statenvoorstel 17/17 Vierde wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant

6.3.3 Statenvoorstel 18/17 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017

6.3.4 Statenvoorstel 33/17 Beslissing inzake klacht Landelijk bestuur PSP`92

6.3.5 Statenvoorstel 03/17 Verordening planschade Noord-Brabant

6.3.6 Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 68 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 21/17 Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 69 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 21/17: Geconsolideerde tekst van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, zoals die luidt nadat de Tweede wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant is vastgesteld (wijzigingen zijn aangegeven) 29,1 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 21/17: Maatregelen in het kader van doelmatigheid en effectiviteit van het subsidiebeleid 39 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 21/17: Advies `Normering topinkomens gesubsidieerde instellingen via de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant` van prof. mr. W. den Ouden. 248 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 21/17: Toelichting behorende bij de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (na inwerkingtreding van de tweede wijziging) 223 KB
 7. Amendement A2 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 21/17: Lastenverlichtingen tussentijdse voortgangsverslagen en eindverantwoordingen, ingediend door PVV 63 KB
 8. Motie M5 Provinciale Staten 19 mei 2017 Statenvoorstel 21/17: Socialer Ondernemen met Subsidies, ingediend door GroenLinks (AANGEHOUDEN) 74 KB

6.4 STEMMING

Bijlagen

6.4.1 Statenvoorstel 30/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 19 mei 2017

6.4.2 Statenvoorstel 31/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 24 maart 2017

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 19 mei 2017