1 10:00 UUR STATENDAG 21 APRIL 2017

2 (Geen insprekers)

Bijlagen

3 (Technische vragenronde komt te vervallen)

4 10:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 21 APRIL 2017

Bijlagen

4.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

4.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

4.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

4.3.1 Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant 239 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant 58 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 19/17: Perspectiefnota 2017 50,2 MB Ga naar het dossier
 4. Amendement A1 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: MKB+ faciliteit, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 75 KB
 5. Amendement A2 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brabant Europese Regio Gastronomie 2018, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, CDA, 50PLUS, ChristenUnie en PVV (INGETROKKEN) 125 KB
 6. Amendement A2a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brabant Europese Regio Gastronomie 2018, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, CDA, 50PLUS, ChristenUnie en PVV (VERWORPEN) 178 KB
 7. Motie M1 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: De Toekomst van Brabant, ingediend door VVD, D66, SP en PvdA (AANGENOMEN) 514 KB Ga naar het dossier
 8. Motie M2 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Motie bestuursopdracht versnelling transitie veehouderij, ingediend door VVD, D66, SP en PvdA (AANGENOMEN) 570 KB Ga naar het dossier
 9. Motie M3 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Duurzaamheidslening Brabant, ingediend door VVD, SP, CDA, PvdA en GroenLinks (INGETROKKEN) 681 KB
 10. Motie M3a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Duurzaamheidslening Brabant, ingediend door VVD, SP, CDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP (AANGEHOUDEN). 144 KB
 11. Motie M4 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Omgevingsdiensten, ingediend door VVD, GroenLinks, CDA, D66 en PvdA (AANGENOMEN) 596 KB Ga naar het dossier
 12. Motie M5 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Aanpak ondermijnende criminaliteit, ingediend door VVD, SP en PvdA (INGETROKKEN) 367 KB
 13. Motie M5a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Aanpak ondermijnende criminaliteit, ingediend door VVD, SP, PvdA en CDA (INGETROKKEN) 196 KB
 14. Motie M5b Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Aanpak ondermijnende criminaliteit, ingediend door VVD, SP, PvdA, CDA en GroenLinks (AANGENOMEN) 130 KB Ga naar het dossier
 15. Motie M6 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Meten is weten, ingediend door CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP, PvdA en VVD (AANGENOMEN) 203 KB Ga naar het dossier
 16. Motie M7 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Alle scholieren naar het Provinciehuis, ingediend door CDA, 50PLUS, GroenLinks, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 154 KB
 17. Motie M8 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Meer behoud Brabants erfgoed mogelijk maken met de nieuwe Omgevingswet, ingediend door CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 138 KB
 18. Motie M8a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Meer behoud Brabants erfgoed mogelijk maken met de nieuwe Omgevingswet, ingediend door CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 146 KB Ga naar het dossier
 19. Motie M9 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Werk maken van de Oost-West Verbinding, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 92 KB
 20. Motie M10 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Bereikbaarheid bedrijventerreinen, ingediend door CDA, Lokaal Brabant, GroenLinks en Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 126 KB
 21. Motie M11 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Duurzame bodem in Brabant, ingediend door CDA, VVD en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 164 KB
 22. Motie M12 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Steun Q koortspatienten, ingediend door SP 80 KB
 23. Motie M12a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Steun Q koortspatienten, ingediend door D66 en CDA (INGETROKKEN) 59 KB
 24. Motie M12b Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Steun Q koortspatienten, ingediend door SP, CDA, PvdA en GroenLinks (UNANIEM AANGENOMEN) 73 KB Ga naar het dossier
 25. Motie M13 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Compensatieregeling dumping synthetisch drugsafval naar 100%, ingediend door SP, D66, VVD, PvdA en GroenLinks (INGETROKKEN) 103 KB
 26. Motie M13a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Compensatie dumping synthetisch drugsafval naar 100%, ingediend door SP, D66, VVD, PvdA, GroenLinks en CDA (UNANIEM AANGENOMEN) 103 KB Ga naar het dossier
 27. Motie M14 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Crimineel geld voor oplossen gevolgen criminaliteit, ingediend door SP, D66, PvdA, VVD en GroenLinks (INGETROKKEN) 131 KB
 28. Motie M14a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Crimineel geld voor oplossen gevolgen criminaliteit, ingediend door SP, D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA (UNANIEM AANGENOMEN) 87 KB Ga naar het dossier
 29. Motie M15 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: BrabantsBontBijenmengsel, ingediend door SP, PvdA en GroenLinks (AANGENOMEN) 160 KB Ga naar het dossier
 30. Motie M16 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brabantse ZZP Voucher, ingediend door SP (INGETROKKEN) 73 KB
 31. Motie M16a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brabantse ZZP Voucher, ingediend door SP en CDA (INGETROKKEN) 94 KB
 32. Motie M16b Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brabantse ZZP Voucher, ingediend door SP, CDA en PvdA (AANGENOMEN) 90 KB Ga naar het dossier
 33. Motie M17 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Netwerk nieuwe materialen, ingediend door D66 en CDA (VERWORPEN) 84 KB
 34. Motie M18 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Kansenparagraaf, ingediend door D66 ((VERWORPEN) 98 KB
 35. Motie M19 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Meer weidevogels in Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 90 KB
 36. Motie M20 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Doe-Budgetten, ingediend door PVV Noord-Brabant, CDA, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, 50Plus en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 103 KB
 37. Motie M21 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Cameratoezicht tegen drugsdumpingen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 84 KB
 38. Motie M22 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: verbeterde surveillance in het buitengebied, ingediend door PVV (UNANIEM AANGENOMEN) 72 KB Ga naar het dossier
 39. Motie M23 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: benut wetenschappelijk onderzoek bij beleid, ingediend door PVV (VERWORPEN) 86 KB
 40. Motie M24 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: IPO lidmaatschap, ingediend door PVV (VERWORPEN) 62 KB
 41. Motie M25 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Tussentijdse evaluatie meerjarenprogramma Bijenimpuls voor Brabant, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 81 KB Ga naar het dossier
 42. Motie M26 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Ring Eindhoven-Helmond, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 93 KB
 43. Motie M27 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Stop steun windindustrie, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 64 KB
 44. Motie M28 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: geen windmolens in natuurgebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 67 KB
 45. Motie M28a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: geen windmolens in natuurgebieden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 57 KB
 46. Motie M29 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: spitsstrook A50 Paalgraven - Bankhoef (Oss - Nijmegen), ingediend door PVV (AANGENOMEN) 77 KB Ga naar het dossier
 47. Motie M30 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: slim weven A2 en A16, ingediend door PVV (INGETROKKEN) 91 KB
 48. Motie M31 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brabant C niet meer toegankelijk te maken voor grote subsidieslurpers, ingediend door PVV (VERWORPEN) 65 KB
 49. Motie M32 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Koppeling rijks en provinciale subsidie Brabantse kunstinstellingen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 82 KB
 50. Motie M33 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Toegevoegde waarde HOV, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 67 KB
 51. Motie M34 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: oefenen met Brabantse klimaatbegroting, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en CDA (INGETROKKEN) 121 KB
 52. Motie M35 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brede Welvaartsindicator voor Brabant, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 105 KB
 53. Motie M35a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Brede Welvaartsindicator voor Brabant, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 164 KB Ga naar het dossier
 54. Motie M36 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: onderzoeken versterking werkzekerheid, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 77 KB
 55. Motie M37 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Actieplan Brabantse Verkeersveiligheid, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 1,2 MB
 56. Motie M37a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Actieplan Brabantse Verkeersveiligheid, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren en CDA (AANGENOMEN) 146 KB Ga naar het dossier
 57. Motie M38 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: versnellen energie-transitie, ingediend door GroenLinks, CDA, ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 103 KB
 58. Motie M39 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Klein leuk spul in de Brabantse natuur (wezel, otter, hermelijn), ingediend door GroenLinks, SP, D66, Partij voor de Dieren, PvdA en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 102 KB Ga naar het dossier
 59. Motie M40 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Groene Doe-budgetten, ingediend door GroenLinks, SP, PvdA, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP, CDA en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 157 KB Ga naar het dossier
 60. Motie M41 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Scharrelt u even een kippencoalitie bij elkaar, ingediend door D66 en GroenLinks (AANGENOMEN) 154 KB Ga naar het dossier
 61. Motie M42 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Nodig Brabantse Nieuwkomers uit in Musea, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 98 KB
 62. Motie M43 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Nog een kans voor de Dans, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 179 KB
 63. Motie M43a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Nog een kans voor de Dans, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 216 KB Ga naar het dossier
 64. Motie M44 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Duidelijkheid voor Ondernemers, ingediend door CDA, Lokaal Brabant, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en PVV (INGETROKKEN) 99 KB
 65. Motie M45 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Beweging met sleutelprojecten, ingediend door PvdA, VVD, SP en D66 (AANGENOMEN) 131 KB Ga naar het dossier
 66. Motie M46 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Weten waar de mest blijft! Onderzoek naar sluitend volgsysteem meststromen, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 167 KB
 67. Motie M46a Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Weten waar de mest blijft! Onderzoek naar sluitend volgsysteem meststromen, ingediend door PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, VVD en CDA (INGETROKKEN) 259 KB
 68. Motie M46b Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Weten waar de mest blijft! Onderzoek naar sluitend volgsysteem meststromen, ingediend door Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant en CDA (VERWORPEN) 234 KB
 69. Motie M47 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Konijnen uit het nauw, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 106 KB
 70. Motie M48 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Ecologische rendement, want en waar voor je geld, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 81 KB
 71. Motie M49 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Krimp de Veestapel, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 88 KB
 72. Motie M50 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Betonstop voor Brabant, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 97 KB
 73. Motie M51 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: verduurzaming scheepvaart, ingediend door ChristenUnie-SGP, GroenLinks, CDA en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 157 KB Ga naar het dossier
 74. Motie M52 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Betrek de burger bij de voorbereiding van de Perspectief Nota, ingediend door Lokaal Brabant, CDA en 50PLUS (AANGEHOUDEN) 99 KB
 75. Motie M53 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Europese Instellingen naar Brabant, ingediend door Lokaal Brabant en CDA (INGETROKKEN) 110 KB
 76. Motie M54 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Vergroten van Bestuurlijke Veerkracht mag niet leiden tot nieuwe bestuurslagen, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren en CDA ((VERWORPEN) 126 KB
 77. Motie M55 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Ouderen digitaal vaardig, ingediend door CDA, 50Plus, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP (VERWORPEN) 168 KB
 78. Motie M56 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Continuering van `Bijenimpuls voor Brabant`, ingediend door Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 62 KB Ga naar het dossier
 79. Motie M57 Provinciale Staten 21 april 2017 Statenvoorstel 19/17: Prestatie-indicatoren `Bijenimpuls voor Brabant`, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 65 KB
 80. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 19/17 Perspectiefnota 2017: Volop beweging in Brabant 57 KB Ga naar het dossier

4.4 STEMMING

Bijlagen

4.4.1 Statenvoorstel 26/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 21 april 2017

4.4.2 Statenvoorstel 27/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 10 maart 2017

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 21 april 2017