1 STATENDAG 21 oktober 2016

2 9.30 - 10.00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE – INSPREKERS 21 OKTOBER 2016

3 09.15 - 10.00 UUR THEMA LANDBOUW 21 OKTOBER 2016

4 10.00- 11.30 UUR PLATFORM INTEGRITEIT 21 OKTOBER 2016

5 10.00 - 11.30 UUR THEMA LANDBOUW 21 OKTOBER 2016

Bijlagen

 1. 10.00 - 11.30 UUR THEMA LANDBOUW 21 OKTOBER 2016 33 KB
 2. Verzoek aan de procedurevergadering van de Statenfractie CDA, ChirstenUnie/SGP en Lokaal Brabant voor het beleggen van een themabijeenkomst Landbouw. 59 KB
 3. Statenmededeling Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant 2016. 93 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 1 Statenmededeling Subsidieregeling urgentiegebieden Noord-Brabant 2016: SUN 2016. 160 KB Ga naar het dossier
 5. Statenmededeling Vaststellen Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij versie 1.2 66 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 1 Statenmededeling Vaststellen Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij versie 1.2: Wijziging Nadere regels Verordening ruimte – Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij 43,5 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 2 Statenmededeling Vaststellen Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij versie 1.2 : Nadere regels, bijlage Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij 1.2 107 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 3 Statenmededeling Vaststellen Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij versie 1.2 : Nota van inspraak. 863 KB Ga naar het dossier
 9. Statenmededeling Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 (UBA 2016-2020). 103 KB
 10. Bijlage 1 Statenmededeling Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 (UBA 2016-2020): "Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020". 1,4 MB
 11. Bijlage 2 Statenmededeling Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 (UBA 2016-2020): Reacties op de consultatieversie. 30,4 MB
 12. Bijlage 3 Statenmededeling Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 (UBA 2016-2020): Antwoordbrief aan BrabantAdvies. 97 KB
 13. Bijlage 4 Statenmededeling Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 (UBA 2016-2020): Antwoordbrief aan Partners. 89 KB
 14. Statenmededeling Samenhang veehouderij dossiers. 135 KB Ga naar het dossier
 15. Bijlage 1 Statenmededeling Samenhang veehouderij dossiers: Totaal overzicht dossiers 451 KB Ga naar het dossier

6 11.35 - 12.35 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN 21 OKTOBER 2016

7 11.35 - 12.35 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL 21 OKTOBER 2016

Bijlagen

 1. 11.35 - 12.35 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL 21 OKTOBER 2016 23 KB
 2. Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017 3,8 MB
 3. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017 394 KB
 4. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017 42 KB
 5. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017 51 KB
 6. Bijlage 1 Statenvoorstel 80/16 : Begroting 2017 15,8 MB
 7. Bijlage 2 Statenvoorstel 80/16: Bijlagenboek bij de Begroting 2017 (deel D) 24,3 MB
 8. Bijlage 3 Statenvoorstel 80/16: Uitvoeringsinformatie 2017 160 KB
 9. Bijlage 4 Statenvoorstel 80/16: bijlage financiële afwegingsladder 46 KB
 10. Bijlage 5 Statenvoorstel 80/16: 2e voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf 2016 3,9 MB
 11. Bijlage 6 Statenvoorstel 80/16: Onderzoeks- en Adviesagenda 2017 87 KB
 12. Bijlage 7 Statenvoorstel 80/16: Voortgang programma Beter Benutten 66 KB

8 13.10 - 14.40 UUR THEMA SAMENLEVING 21 OKTOBER 2016

9 13.10 - 14.40 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIEN 21 OKTOBER 2016

10 VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

10.1 Vaststelling Agenda

10.2 VRAGENHALFUUR

Bijlagen

10.3 ACTUELE MOTIES

Bijlagen

10.4 STEMMING

Bijlagen

10.4.1 Statenvoorstel 83/16 Lijst ingekomen stukken PS Vergadering 21 oktober 2016.

10.4.2 Statenvoorstel 82/16 Notulen Provinciale Staten 20 mei 2016.

10.5 BESPREEKSTUKKEN (incl. stemming)

Bijlagen

10.5.1 Statenvoorstel 73/16 Vaststellen gecorrigeerde versie Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 73/16 Vaststellen gecorrigeerde versie Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) 65 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 73/16 Vaststellen gecorrigeerde versie Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) 44 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 73/16 Vaststellen gecorrigeerde versie Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) - Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 45,2 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 73/16 Vaststellen gecorrigeerde versie Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) - Onjuiste en onvolledige tabel en gecorrigeerde tabel 3 doelen overige wateren, bijlage 3 KRW-doelstellingen 341 KB Ga naar het dossier
 5. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 73/16 Vaststellen gecorrigeerde versie Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) 43 KB Ga naar het dossier

10.5.2 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 509 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 47 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 - Bestuursrapportage 2016 6,8 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 - Specificatie Bestuursrapportage 2016 17,2 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 - 3e begrotingswijziging 2016 543 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 - Nota reserves 2016-2019 12,6 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 - Investeringschema 2015-2021 85 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 Lijst begrotingssubsidies 1,5 MB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 - Update Onderzoeks en Adviesagenda 2016 651 KB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 - Voortgangsrapportage Erfgoed 1ste helft 2016 4,4 MB
 11. Amendement A1 Provinciale Staten 21 oktober 2016 Statenvoorstel 74/16: Rendement Immunisatieportefeuille, ingediend door de Statenfracties van CDA, 50Plus, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 87 KB
 12. Amendement A2 Provinciale Staten 21 oktober 2016 Statenvoorstel 74/16: Toevoeging Dividendreserve, ingediend door CDA, 50PLUS, Lokaal Brabant, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie. (INGETROKKEN) 94 KB
 13. Amendement A3 Provinciale Staten 21 oktober 2016 Statenvoorstel 74/16: Overschot bijdrage Faunafonds reserveren voor diervriendelijk ganzenbeleid, ingediend door de Statenfracties van Partij voor de Dieren, GroenLinks en 50Plus (INGETROKKEN) 256 KB
 14. Amendement A4 Provinciale Staten 21 oktober 2016 Statenvoorstel 74/16: behoud IDOP middelen voor leefbaarheid, ingediend door de Statenfracties GroenLinks en CDA (VERWORPEN) 83 KB
 15. Amendement A5 Provinciale Staten 21 oktober 2016 Statenvoorstel 74/16: Verlichting van Brabant in plaats van Provinciehuis, ingediend door GroenLinks. (INGETROKKEN) 74 KB
 16. Amendement A5a Provinciale Staten 21 oktober 2016 Statenvoorstel 74/16: Verlichting van Brabant in plaats van Provinciehuis, ingediend door GroenLinks.(VERWORPEN) 104 KB
 17. Amendement A5a Provinciale Staten 21 oktober 2016 Statenvoorstel 74/16: Verlichting van Brabant in plaats van Provinciehuis, ingediend door GroenLinks.(VERWORPEN) 104 KB
 18. Motie M2 Provinciale Staten 21 oktober 2016 Statenvoorstel 74/16: Methode Duisenberg, ingediend door VVD, PvdA en CDA (UNANIEM AANGENOMEN) 629 KB
 19. Motie M3 Provinciale Staten 21 oktober 2016 Statenvoorstel 74/16: Steek je licht eens op met een zonnepaneel, ingediend door de Statenfractie van de Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 83 KB
 20. Motie M4 Provinciale Staten 21 oktober 2016 Statenvoorstel 74/16: Indicatoren VTH, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, VVD, D66, Partij van de Arbeid en CDA (UNANIEM AANGENOMEN) 129 KB
 21. Motie M5 Provinciale Staten 21 oktober 2016 Statenvoorstel 74/16: Aantalsreductie ganzen is geen doel op zich, ingediend door Partij voor de Dieren, 50PLUS en GroenLinks. (AANGEHOUDEN) 137 KB
 22. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 74/16 Bestuursrapportage 2016 45 KB

10.6 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 21 oktober 2016 `Afsluiting Merwedebrug A27`, ingediend door ChristenUnie-SGP en het CDA.

11 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 21 oktober 2016