001 Statendag 15 juli 2016

002 09.00 - 09.30 UUR INSPREKERS - TECHNISCHE VRAGENRONDE 15 JULI 2016.

Bijlagen

 1. 09.00 - 09.30 UUR INSPREKERS - TECHNISCHE VRAGENRONDE 15 JULI 2016. 47 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 53/16 Begrotingswijziging Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP). 56 KB
 3. 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 58/16 Uitvoeringsprogramma Biobased Delta 2016 - 2019. 59 KB
 4. 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 59/16 Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020. 62 KB
 5. 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 63/16 Cofinanciering Europese Programma’s derde tranche investeringsagenda 55 KB
 6. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging 53/16 : Wijziging van de begroting. 46 KB
 7. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging 58/16 : Toets op financiële kaders. 73 KB
 8. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging 59/16 : Format begrotingswijziging 2016 t.b.v. Fiets in de Versnelling 52 KB
 9. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging 63/16 : Jaarverslag OPZuid 2015 4,1 MB
 10. 03. Bijlage 2 Begrotingswijziging 63/16 : Jaarverslag POP3 2015 926 KB
 11. 03. Bijlage 2 Begrotingswijziging 58/16 : Financiële tabel bij de Begrotingswijziging. 52 KB
 12. 04. Bijlage 3 Begrotingswijziging 63/16 : Jaarverslag Interreg Vlaanderen-Nederland 2015 344 KB
 13. 05. Bijlage 4 Begrotingswijziging 63/16 : Jaarverslag Interreg Duitsland-Nederland 2015 19,1 MB
 14. 06. Bijlage 5 Begrotingswijziging 63/16 : IJkpunten Essent investeringsagenda i.r.t. Statenvoorstel begrotingswijziging Europese Programma’s 93 KB
 15. 07. Bijlage 6 Begrotingswijziging 63/16 : Mutatie formulier begrotingswijziging Europese Programma’s documentnummer 4011080 48 KB
 16. Begrotingswijziging 53/16 Begrotingswijziging Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP) 97 KB
 17. Begrotingswijziging 58/16 Uitvoeringsprogramma Biobased Delta 2016 - 2019. 131 KB
 18. Begrotingswijziging 59/16 Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020. 101 KB
 19. Begrotingswijziging 63/16 Cofinanciering Europese Programma’s derde tranche investeringsagenda. 92 KB

003 09.30 - 10.30 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN 15 JULI 2016.

004 09.30 - 10.30 UUR THEMA RUIMTE 15 JULI 2016.

005.1 Vergadering Provinciale Staten 15 juli 2016.

005.2.1 Vraag Provinciale Staten 15 juli 2016, resultaten VGO-onderzoek (Veehouderij en Gezondheid Omwonende), ingediend door GroenLinks.

005.2.2 Vraag Provinciale Staten 15 juli 2016, VGO-onderzoek (Veehouderij en Gezondheid Omwonende), ingediend door CDA.

005.2.3 Vraag Provinciale Staten 15 juli 2016, Attero, ingediend door CDA.

005.2.5 Aangepast Interpellatieverzoek Provinciale Staten 15 juli 2016 `Schade als gevolg van het noodweer in Zuidoost-Brabant`, ingediend door CDA.

005.3.1 Actuele Motie M1 Provinciale Staten 15 juli 2016 `Daadkrachtig optreden bij Veerkrachtig Bestuur in Brabant`, ingediend door VVD, SP, D66 en PvdA. (AANGENOMEN)

005.4.1 Statenvoorstel 65/16 Notulen Provinciale Staten vergadering 13 mei 2016.

005.4.2 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 40/16 Intrekking Subsidieverordening jeugdbeleid Noord-Brabant 2009.

005.5.1 Statenvoorstel 55/16 Benoeming voorzitter bestuur Zuidelijke Rekenkamer.

005.5.2 Statenvoorstel 46/16 Uitwerking governance Havenschap Moerdijk.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 46/16 Uitwerking governance Havenschap Moerdijk. 172 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 46/16 Uitwerking governance Havenschap Moerdijk. 86 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 46/16: Verzelfstandigingsovereenkomst. 206 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 1A Statenvoorstel 46/16: Schematisch overzicht juridische structuur na verzelfstandiging. 77 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 1B Statenvoorstel 46/16: Concept Akte van oprichting tevens statuten Havenbedrijf Moerdijk NV. 285 KB Ga naar het dossier
 6. 05. Bijlage 1C Statenvoorstel 46/16: Concept Reglement van de directie van Havenbedrijf Moerdijk NV. 83 KB Ga naar het dossier
 7. 06. Bijlage 1D Statenvoorstel 46/16: Concept Aandeelhoudersbesluit. 36 KB Ga naar het dossier
 8. 07. Bijlage 1E Statenvoorstel 46/16: Concept Profielschets voor de Raad van Commissarissen Havenbedrijf Moerdijk NV. 80 KB Ga naar het dossier
 9. 08. Bijlage 1F Statenvoorstel 46/16: Concept Reglement van de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Moerdijk NV. 115 KB Ga naar het dossier
 10. 09. Bijlage 1G Statenvoorstel 46/16: Concept Inbrengovereenkomst. 113 KB Ga naar het dossier
 11. 10. Bijlage 1GD2 Statenvoorstel 46/16: Sociaal Plan verzelfstandiging Havenbedrijf Moerdijk NV. 60 KB Ga naar het dossier
 12. 11. Bijlage 1H Statenvoorstel 46/16: Concept Rioleringsovereenkomst. 57 KB Ga naar het dossier
 13. 12. Bijlage 1I Statenvoorstel 46/16: Concept Kredietovereenkomst. 123 KB Ga naar het dossier
 14. 13. Bijlage 1J Statenvoorstel 46/16: Concept Gemeenschappelijke regeling Bedrijfvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk. 91 KB Ga naar het dossier
 15. 14. Bijlage 1K Statenvoorstel 46/16: Kaart van het geografisch gebied van GR Havenschap. 574 KB Ga naar het dossier
 16. 15. Bijlage 1L Statenvoorstel 46/16: Notitie uitgangspunten dividendbeleid. 74 KB Ga naar het dossier
 17. 16. Bijlage 2 Statenvoorstel 46/16: Transponeringstabel voortvloeiend uit Wijziging Governance Havenschap Moerdijk. 67 KB Ga naar het dossier
 18. 17. Bijlage 3 Statenvoorstel 46/16: Rapportage integrale risicoanalyse. 533 KB Ga naar het dossier
 19. 18. Bijlage 4 Statenvoorstel 46/16: Verklaring juridische werkzaamheden Pels Rijcken. 477 KB Ga naar het dossier
 20. 19. Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Pauli over Wijzigingen in bijlagen bij voorstel Herziening Governance Havenschap Moerdijk ten opzichte van eerder toegezonden conceptdocumenten bij 2e voortgangsrapportage. 51 KB Ga naar het dossier
 21. 20. Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Pauli over actuele zaken uitwerking governance Havenschap Moerdijk. 56 KB Ga naar het dossier
 22. 21. Herzien Ontwerpbesluit Statenvoorstel 46/16 Uitwerking governance Havenschap Moerdijk. 69 KB Ga naar het dossier
 23. 70. Motie M4 Provinciale Staten 15 juli 2016 Statenvoorstel 46/16: Verruiming Vitaliteitsregeling Havenschap Moerdijk, ingediend door de ChristenUnie-SGP en CDA (INGETROKKEN) 155 KB
 24. 70a. Motie M4A Provinciale Staten 15 juli 2016 Statenvoorstel 46/16: Verruiming Vitaliteitsregeling Havenschap Moerdijk, ingediend door de ChristenUnie-SGP en CDA (AANGENOMEN) 82 KB Ga naar het dossier
 25. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 46/16 Uitwerking governance Havenschap Moerdijk. 86 KB Ga naar het dossier

005.5.3 Statenvoorstel 48/16 Zienswijze concept begroting Havenschap Moerdijk 2017.

005.5.4 Statenvoorstel 41/16 Hernieuwd vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 41/16 Hernieuwd vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk. 120 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerp besluit Statenvoorstel 41/16 Hernieuwd vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk. 70 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1a Statenvoorstel 41/16: LPM inpassingsplan regels Logistiek Park Moerdijk. 12,6 MB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 1b Statenvoorstel 41/16: LPM inpassingsplan verbeelding plankaart Logistiek Park Moerdijk. 949 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 1c Statenvoorstel 41/16: LPM inpassingsplan toelichting exclusief bijlagen Logistiek Park Moerdijk.. 3,4 MB Ga naar het dossier
 6. 05. Bijlage 1c1 Statenvoorstel 41/16: Intentieovereenkomst 2007 680 KB Ga naar het dossier
 7. 06. Bijlage 1c2 statenvoorstel 41/16: Bestuursovereenkomst realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk 2009 60 KB Ga naar het dossier
 8. 07. Bijlage 1c3 statenvoorstel 41/16: Publiek Programma van Eisen 51 KB Ga naar het dossier
 9. 08. Bijlage 1c4 statenvoorstel 41/16: Toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten 22 KB Ga naar het dossier
 10. 09. Bijlage 1c5 statenvoorstel 41/16: Verantwoording groepsrisico 270 KB Ga naar het dossier
 11. 10. Bijlage 1c6 statenvoorstel 41/16: Nota van inspraak 496 KB Ga naar het dossier
 12. 11. Bijlage 1c7 statenvoorstel 41/16: Ruimtelijk Ontwerp 11 MB Ga naar het dossier
 13. 12. Bijlage 1c8 statenvoorstel 41/16: Beeldregieplan 12 MB Ga naar het dossier
 14. 13. Bijlage 1c9 statenvoorstel 41/16: Nut & noodzaak en Ladder 6,4 MB Ga naar het dossier
 15. 14. Bijlage 1c10 statenvoorstel 41/16: Sociaal- economische effecten 5 MB Ga naar het dossier
 16. 15. Bijlage 1c11 statenvoorstel 41/16: Samenvatting PlanMER _ Milieurapport 236 KB Ga naar het dossier
 17. 16. Bijlage 1c12 stenvoorstel 41/16: Samenvatting Milieueffectrapport Logistiek Park Moerdijk 2,7 MB Ga naar het dossier
 18. 17. Bijlage 1c13 statenvoorstel 41/16: Milieueffectrapport inrichtingsalternatieven 41,8 MB Ga naar het dossier
 19. 18. Bijlage 1c14 statenvoorstel 41/16: PlanMER windturbines 7,7 MB Ga naar het dossier
 20. 19. Bijlage 1c15 statenvoorstel 41/16: Milieueffecten voorkeursalternatief 64,2 MB Ga naar het dossier
 21. 20. Bijlage 1c16 statenvoorstel 41/16: Passende beoordeling 34,4 MB Ga naar het dossier
 22. 21. Bijlage 1c17 statenvoorstel 41/16: Logistiek Park Moerdijk ontwerprapportage VO+ 3.0 2,3 MB Ga naar het dossier
 23. 22. Bijlage 1c18 statenvoorstel 41/16: Mitigatie- en compensatieplan ecologie 6,5 MB Ga naar het dossier
 24. 23. Bijlage 1c19 statenvoorstel 41/16: Oplegnotitie planwijziging MER Logisitiek 1,6 MB Ga naar het dossier
 25. 24. Bijlage 1c20 statenvoorstel 41/16: Second opinion Logistiek Park Moerdijk 514 KB Ga naar het dossier
 26. 25. Bijlage 1c21 statenvoorstel 41/16: Separate bijlagen bij MER inrichtingsalternatieven 8,7 MB Ga naar het dossier
 27. 26. Bijlage 1c22 statenvoorstel 41/16: Oplegnotitie actualisatie verkeersmodelberekeningen en milieuonderzoek. 18,7 MB Ga naar het dossier
 28. 27. Bijlage 1c23 statenvoorstel 41/16: Nota van zienswijzen en advies commissie mer 13,7 MB Ga naar het dossier
 29. 28. Bijlage 1c24 statenvoorstel 41/16: Uitspraak RvS 1 MB Ga naar het dossier
 30. 29. Bijlage 1c25 statenvoorstel 41/16: Actualisatie MER 2016 41,1 MB Ga naar het dossier
 31. 30. Bijlage 1c26 statenvoorstel 41/16: Amendement Provinciale Staten 420 KB Ga naar het dossier
 32. 31. bijlage 1d Statenvoorstel 41/16: Hernieuwd Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk 1,5 MB Ga naar het dossier
 33. 32. Bijlage 1d1 statenvoorstel 41/16: Kaart exploitatieplangebied 532 KB Ga naar het dossier
 34. 33. Bijlage 1d2 statenvoorstel 41/16: Faseringskaart 533 KB Ga naar het dossier
 35. 34. Bijlage 1d3 statenvoorstel 41/16: Ruimtegebruikskaart 612 KB Ga naar het dossier
 36. 35. Bijlage 1d4 statenvoorstel 41/16: Kaart uitgiftecategorieen 509 KB Ga naar het dossier
 37. 36. Bijlage 1d5 statenvoorstel 41/16: Eigendommenkaart met eigendommenoverzicht 514 KB Ga naar het dossier
 38. 37. Bijlage 1d6 statenvoorstel 41/16: Kaart bestaande situatie 979 KB Ga naar het dossier
 39. 38. Bijlage 1d7 statenvoorstel 41/16: Verwervingenkaart 517 KB Ga naar het dossier
 40. 39. Bijlage 1d8 statenvoorstel 41/16: Invulling ontwerpregeling plankostenscan 27 KB Ga naar het dossier
 41. 40. Bijlage 1d9a Statenvoorstel 41/16: Ontwerprapportage VO+ 3.0 6,4 MB Ga naar het dossier
 42. 41. Bijlage 1d9b1 statenvoorstel 41/16: Kwaliteitsdocument inrichting openbare ruimte algemeen deel 732 KB Ga naar het dossier
 43. 42. Bijlage 1d9b2 statenvoorstel 41/16: Kwaliteitsdocument inrichting openbare ruimte addendum LPM 1.008 KB Ga naar het dossier
 44. 43. Bijlage 1d10 statenvoorstel 41/16: Inkoopbeleid provincie Noord-Brabant 306 KB Ga naar het dossier
 45. 44. Bijlage 1d11a statenvoorstel 41/16: Detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet 97 KB Ga naar het dossier
 46. 45. Bijlage 1d11b statenvoorstel 41/16: SSK-raming civiele werken 3,7 MB Ga naar het dossier
 47. 46. Bijlage 1d11c statenvoorstel 41/16: Raming sloopkosten 3,3 MB Ga naar het dossier
 48. 47. Bijlage 1d11d statenvoorstel 41/16: Mitigatie- en compensatieplan Logistiek Park Moerdijk (Actualiseren) 6,4 MB Ga naar het dossier
 49. 48. Bijlage 1d11e statenvoorstel 41/16: Controleverklaring onderzoekskosten 2 MB Ga naar het dossier
 50. 49. Bijlage 1d12 statenvoorstel 41/16: Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet 43 KB Ga naar het dossier
 51. 50. Bijlage 1d13 statenvoorstel 41/16: Overzicht ruimtegebruik per eigendom 91 KB Ga naar het dossier
 52. 51. Bijlage 1d14a statenvoorstel 41/16: Taxatierapport inbrengwaarden 3,8 MB Ga naar het dossier
 53. 52. bijlage 1d14b statenvoorstel 41/16: Inbrengwaarden per eigendom 72 KB Ga naar het dossier
 54. 53. Bijlage 1d15 statenvoorstel 41/16: Planschaderisicoanalyse 1,7 MB Ga naar het dossier
 55. 54. Bijlage 1d16a statenvoorstel 41/16: Specificatie en onderbouwingen bovenwijkse voorzieningen 45 KB Ga naar het dossier
 56. 55. Bijlage 1d16b statenvoorstel 41/16: Toerekening bovenwijkse voorzieningen 513 KB Ga naar het dossier
 57. 56. Bijlage 1d17 statenvoorstel 41/16: Resultaten marktanalyse gronduitgifte 5,7 MB Ga naar het dossier
 58. 57. Bijlage 1d18 statenvoorstel 41/16: Jaarschijven exploitatieopzet 82 KB Ga naar het dossier
 59. 58. Bijlage 1d19 statenvoorstel 41/16: Overzicht macroaftopping 52 KB Ga naar het dossier
 60. 59. Bijlage 1d20 statenvoorstel 41/16: Overzicht gewogen eenheden totale uitgeefbare gebied 45 KB Ga naar het dossier
 61. 60. Bijlage 1d21 statenvoorstel 41/16: Gewogen eenheden per eigendom 196 KB Ga naar het dossier
 62. 61. Bijlage 1d22 statenvoorstel 41/16: Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom 158 KB Ga naar het dossier
 63. 62. Bijlage 1d23 statenvoorstel 41/16: Specificatie exploitatiebijdrage per kavel 89 KB Ga naar het dossier
 64. 63. Bijlage 1d24 statenvoorstel 41/16: Verkavelingsplan 508 KB Ga naar het dossier
 65. 64. Bijlage 2 Statenvoorstel 41/16: Overzicht dossiers Planontwikkeling Logistiek Park Moerdijk. 62 KB Ga naar het dossier
 66. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 41/16 Hernieuwd vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk. 70 KB Ga naar het dossier

005.5.5 Statenvoorstel 45/16 Procedure wensen en bedenkingen instellen Leisure Ontwikkelfonds Brabant.

005.5.6 Statenvoorstel 52/16 Aanvullende financiering Wilhelminakanaal Tilburg.

005.5.7 Statenvoorstel 39/16 Verstrekken tweede tranche hybride leningen aan NWB Bank en BNG Bank.

005.5.8 Statenvoorstel 32/16 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat - toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 32/16 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat - toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. 91 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 32/16 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat - toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. 53 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 32/16: Advies coördinatie uitvoeringsbesluiten. 945 KB
 4. 03. Nota van Wijziging Statenvoorstel 32/16 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat - toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. 77 KB
 5. 04. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 32/16 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat - toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. 49 KB
 6. 70. Motie M8 Provinciale Staten 15 juli 2016 Statenvoorstel 32/16: Bewoners van het GOL-gebied verdienen redelijke kans op inspraak!, ingediend door de D66 (INGETROKKEN) 472 KB
 7. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 32/16 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat - toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening. 47 KB

005.5.9 Statenvoorstel 42/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 42/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). 110 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 42/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). 60 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 42/16: Ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Brabant Noord. 19,8 MB Ga naar het dossier
 4. Motie M9 Provinciale Staten 15 juli 2016 Statenvoorstel 42/16: intensiveren inzet Samen Sterk in het Buitengebied (SSIB), ingediend door de PVV (AANGEHOUDEN). 39 KB
 5. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 42/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). 56 KB Ga naar het dossier

005.5.910 Statenvoorstel 43/16 Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021 van het Parkschap nationaal park De Biesbosch.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 43/16 Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021 van het Parkschap nationaal park De Biesbosch. 76 KB
 2. 01. Ontwerp besluit Statenvoorstel 43/16 Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021 van het Parkschap nationaal park De Biesbosch. 49 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 43/16: Ontwerpbegroting 2017 + meerjarenbegroting 201-2021. 30,8 MB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 43/16: Jaarrekening Parkschap 2015. 39,7 MB
 5. 40. Amendement A3 Provinciale Staten 15 juli 2016 Statenvoorstel 43/16: indienen zienswijze, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 34 KB
 6. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 43/16 Begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2021 van het Parkschap nationaal park De Biesbosch. 45 KB

005.5.911 Statenvoorstel 44/16 Concept begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Regiotaxi Noordoost-Brabant, zienswijze PS.

005.5.912 Statenvoorstel 36/16 Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2016.

005.5.913 Statenvoorstel 49/16 Reglement op de platforms Noord-Brabant.

005.5.914 Statenvoorstel 54/16 Evaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2011-2016.

10 Vastgestelde notulen 77/16 vergadering Provinciale Staten 15 juli 2016