001 Gewijzigde dagindeling statendag 20 mei 2016.

002 09.15 - 09.25 UUR INSPREKERS 09.30 - 10.00 uur TECHNISCH VRAGENRONDE

Bijlagen

 1. 09.15 - 09.25 UUR INSPREKERS 09.30 - 10.00 uur TECHNISCH VRAGENRONDE 38 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 12/16 Tweede wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008. 73 KB
 3. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 30/16 Brabant Beweegt, sportagenda 2016-2019. 62 KB Ga naar het dossier
 4. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 12/16 : Toelichting behorende bij Tweede wijzigingsverordening Verordening ontgrondingen Noord-Brabant 2008. 70 KB
 5. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 30/16: Brabant beweegt, sportagenda 2016-2019. 3,1 MB Ga naar het dossier
 6. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 30/16: Evaluatierapport Mulier Instituut. 743 KB Ga naar het dossier
 7. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 30/16: Externe adviezen sportbeleid. 11,4 MB Ga naar het dossier
 8. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 30/16: Begrotingswijziging. 52 KB Ga naar het dossier
 9. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 30/16: Toetsing investeringsvoorstel aan ijkpunten 3e tranche investeringsstrategie. 51 KB Ga naar het dossier
 10. Statenvoorstel 12/16 Tweede wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008. 79 KB
 11. Statenvoorstel 30/16 Brabant Beweegt, sportagenda 2016-2019. 205 KB Ga naar het dossier

003 10.00 - 11.00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 20 MEI 2016.

004 10.00 - 11.00 UUR THEMA LANDBOUW 20 MEI 2016.

005 11.05 - 12.35 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 20 MEI 2016.

006 11.05 - 12.35 UUR THEMA MOBILITEIT 20 MEI 2016.

Bijlagen

 1. 11.05 - 12.35 UUR THEMA MOBILITEIT 20 MEI 2016. 37 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds. 64 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 34/16: Governance Bereikbaarheid Zuid-Nederland. 2 MB Ga naar het dossier
 4. Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds. 302 KB Ga naar het dossier
 5. Verzoek aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van der Maat tot het houden van een informatiebijeenkomst, themavergadering en nemen van een besluit over `Governance Bereikbaarheid Zuid-Nederland` inclusief beschikbaar stellen financiële middelen SIF-budget. 1,4 MB

007 13.10 - 14.25 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 20 MEI 2016.

008 13.10 - 14.25 UUR THEMA SAMENLEVING 20 MEI 2016.

Bijlagen

 1. 13.10 - 14.25 UUR THEMA SAMENLEVING 20 MEI 2016. 38 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 28/16 Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 - 2020. 66 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging 28/16: Begrotingswijziging. 47 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Begrotingswijziging 28/16: Checklist ijkpunten. 51 KB Ga naar het dossier
 5. Begrotingswijziging 28/16 Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 - 2020. 116 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 1 Statenmededeling Werk in Uitvoering, uitvoeringsprogramma cultuur 2016 - 2020: Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 - 2020 `Werk in uitvoering`. 3,3 MB
 7. Bijlage 2 Statenmededeling Werk in Uitvoering, uitvoeringsprogramma cultuur 2016 - 2020: Evaluatie subsidieregeling professionele kunsten 2013-2016. 230 KB
 8. Statenmededeling Werk in Uitvoering, uitvoeringsprogramma cultuur 2016 - 2020. 165 KB

009 Gewijzigde agenda vergadering Provinciale Staten 20 mei 2016

009.3.1 Actuele Motie Provinciale Staten 20 mei 2016 `Laat de Belgische heffing niet zijn tol eisen in Brabant`, ingediend door PVV. (VERWORPEN)

009.4.1 Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 07/16 inzake gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019.

Bijlagen

 1. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 07/16 inzake gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019. 55 KB Ga naar het dossier
 2. 70. Motie M1 Provinciale Staten 13 mei 2016 Statenvoorstel 07/16: Samen aan de bal voor een duurzaam sportief Brabant, ingediend door CDA, VVD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant. (AANGENOMEN) 392 KB Ga naar het dossier
 3. 71. Motie M2 Provinciale Staten 13 mei 2016 Statenvoorstel 07/16: Isolatie 0-op-meter aan markt overlaten, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 35 KB
 4. 72. Motie M3 Provinciale Staten 13 mei 2016 Statenvoorstel 07/16: stop klimaatargument, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 53 KB
 5. 73. Motie M4 Provinciale Staten 13 mei 2016 Statenvoorstel 07/16: laat-palen, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 42 KB
 6. 74. Motie M5 Provinciale Staten 13 mei 2016 Statenvoorstel 07/16: jaarlijks 1000 euro voor elk gezin, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 48 KB
 7. 75. Motie M6 Provinciale Staten 13 mei 2016 Statenvoorstel 07/16: Zon niet, of alleen voor warmte, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 75 KB
 8. Vastgesteld besluit Begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019. 54 KB Ga naar het dossier

009.4.2 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 11/16 Toestemming Provinciale Staten voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

009.4.3 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 19/16 Uitvoeringsprogramma werklocaties 2016-2019.

009.5.1 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 149 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 69 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 15/16: Jaarstukken 2015. 4,9 MB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Bijlagenboek jaarstukken 2015. 1,5 MB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. 31 KB
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Overhevelingen 78 KB
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 15/16 : Accountantsverslag en Controleverklaring. 2,7 MB
 8. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Productenrealisatie 2015. 739 KB
 9. 08. Bijlage 7 Statenvoorstel 15/16: Voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf. 349 KB Ga naar het dossier
 10. 09. Bijlage 8 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Verantwoording agenda Kennis en Onderzoek. 80 KB
 11. 10. Bijlage 9 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015 : Verantwoording zorgplicht archieven. 89 KB
 12. 11. Bijlage 10 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Overzicht incidentele subsidies. 30 KB
 13. 12. Bijlage 11 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Voortgang programma Beter Benutten. 63 KB
 14. 13. Bijlage 12 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: 2e Begrotingswijziging 2016. 32 KB
 15. 70. Motie M3 Provinciale Staten 20 mei 2016 Statenvoorstel 15/16: de Brabantse automobilist moet geen melkkoe zijn, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 86 KB
 16. 71. Motie M4 Provinciale Staten 20 mei 2016 Statenvoorstel 15/16: Breng de organisatiekosten goed in kaart, ingediend door de PVV. (INGETROKKEN) 215 KB
 17. 71a. Motie M4a Provinciale Staten 20 mei 2016 Statenvoorstel 15/16: Breng de organisatiekosten goed in kaart, ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 214 KB
 18. 72. Motie M5 Provinciale Staten 20 mei 2016 Statenvoorstel 15/16: VTH-taken in onderzoeksprogramma 2017, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, Lokaal Brabant, GroenLinks, VVD, D66, SP en 50Plus. (UNANIEM AANGENOMEN) 113 KB
 19. Bijlage 1 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 5,3 MB
 20. Bijlage 10 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 544 KB
 21. Bijlage 11 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 1,3 MB
 22. Bijlage 12 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 764 KB
 23. Bijlage 2 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 1,7 MB
 24. Bijlage 3 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 711 KB
 25. Bijlage 4 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 3,1 MB
 26. Bijlage 5 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 3 MB
 27. Bijlage 6 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 967 KB
 28. Bijlage 7 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 13,7 MB
 29. Bijlage 8 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 3 MB
 30. Bijlage 9 bij Vastgesteld besluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 3 MB

009.5.2 Statenvoorstel 22/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 22/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). 103 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). 60 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 22/16 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 93 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 22/16 : Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 1,1 MB Ga naar het dossier
 5. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 22/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). 60 KB Ga naar het dossier

009.5.3 Statenvoorstel 23/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 en de ontwerpbegroting 2017 met meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 23/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 en de ontwerpbegroting 2017 met meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 122 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 23/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 en de ontwerpbegroting 2017 met meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 62 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 23/16: Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur OMWB Ontwerpbegrotingen 2016 en 2017. 2,2 MB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 23/16: Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur OMWB Ontwerpbegrotingen 2016 en 2017. 79 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 23/16: Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 OMWB. 927 KB Ga naar het dossier
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 23/16: Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 OMWB. 890 KB Ga naar het dossier
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 23/16: Notitie “beleidsmatige en financiële kaders” (Kadernota OMWB). 176 KB Ga naar het dossier
 8. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 23/16: Validatietoets op beleidsmatige en financiële kaders en ontwerpbegroting 2016 OMWB. 239 KB Ga naar het dossier
 9. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 23/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 en de ontwerpbegroting 2017 met meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 61 KB Ga naar het dossier

009.6.1 Begrotingswijziging 16/16 Uitvoeringsprogramma naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019.

009.6.2 Begrotingswijziging 24/16 Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020.

009.6.3 Statenvoorstel 31/16 Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant.

10 Vastgestelde notulen 82/16 vergadering Provinciale Staten 20 mei 2016