001 Statendag 19 februari 2016

002 09.30 - 10.00 UUUR - INSPREKERS EN TECHNISCHE VRAGENRONDE.

003 08.30 - 10.00 UUR - PLATFORM PLANNING & CONTROL.

004 10.00 - 11.30 UUR - THEMA MOBILITEIT.

005 10.00 - 11.30 UUR - THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING.

Bijlagen

  1. 10.00 - 11.30 UUR - THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING. 25 KB
  2. Bijlage 1 Statenmededeling Tweede voortgangsrapportage verzelfstandiging Havenschap Moerdijk: Concept Overeenkomst tot verzelfstandiging van het Havenbedrijf Moerdijk 280 KB Ga naar het dossier
  3. Bijlage 2 Statenmededeling Tweede voortgangsrapportage verzelfstandiging Havenschap Moerdijk: Concept Akte van Oprichting (Statuten) 307 KB Ga naar het dossier
  4. Bijlage 3 Statenmededeling Tweede voortgangsrapportage verzelfstandiging Havenschap Moerdijk: Concept Directiereglement 91 KB Ga naar het dossier
  5. Bijlage 4 Statenmededeling Tweede voortgangsrapportage verzelfstandiging Havenschap Moerdijk: Concept Reglement van de Raad van Commissarissen 127 KB Ga naar het dossier
  6. Bijlage 5 Statenmededeling Tweede voortgangsrapportage verzelfstandiging Havenschap Moerdijk: Concept Profiel van de Raad van Commissarissen. 90 KB Ga naar het dossier
  7. Bijlage 6 Statenmededeling Tweede voortgangsrapportage verzelfstandiging Havenschap Moerdijk: Concept Inbrengovereenkomst. 171 KB Ga naar het dossier
  8. Statenmededeling Tweede voortgangsrapportage verzelfstandiging Havenschap Moerdijk. 144 KB Ga naar het dossier

006 11.35 - 13.05 UUR - THEMA LANDBOUW.

007 11.35 - 13.05 UUR THEMA RUIMTE.

008 14.00 - 15.15 UUR - THEMA SAMENLEVING.

009 14.00 - 15.15 UUR - THEMA NATUUR EN MILIEU.

010 15.20 - 16.50 UUR STATENWERKGROEP OMGEVINGSVISIE.

011 15.20 - 16.50 UUR - THEMA NATUUR EN MILIEU.