1. Aangepast programma Statendag 15 januari 2016.

2. 09.30 - 10.00 UUR. INSPREKERS EN TECHNISCH VRAGENUUR.

2.1 Statenvoorstel 54/15 Verstrekken van leningen aan Leisure bedrijven en bijdragen aan Leisure ontwikkelfonds.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 54/15 Verstrekken van leningen aan Leisure bedrijven en bijdragen aan Leisure ontwikkelfonds. 328 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 54/15 Verstrekken van leningen aan Leisure bedrijven en bijdragen aan Leisure ontwikkelfonds. 67 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 54/15 : Executive summary Verkenning Leisurefonds Noord-Brabant (fase 1). 277 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 54/15 : Verkenning Leisurefonds Noord-Brabant; Marktbehoefte, strategie, instrumentarium en organisatie. 9,3 MB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 54/15 : IJkpunten 3e tranche Investeringsagenda Leisureontwikkelfonds 87 KB
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 54/15 : Vragen investeringsstrategie 153 KB
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 54/15 : Letter of Intent 372 KB
 8. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 54/15 : Term sheet Efteling 42 KB
 9. 08. Bijlage 7 Statenvoorstel 54/15 : Term sheet Safaripark Beekse Bergen 42 KB

2.2 Statenvoorstel 87/15 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Noord

2.3 Statenvoorstel 73/15 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan Noord Om, te Gemert

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 73/15 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan Noord Om, te Gemert 74 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 73/15 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan Noord Om, te Gemert. 58 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 73/15: Aanvraag (concept) tot het nemen van een Koninklijk Besluit. 88 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 73/15: Grondtekening 982 KB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 73/15: Lijst van te onteigenen onroerende zaken. 88 KB
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 73/15: Zakelijke beschrijving 234 KB
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 73/15: Tekening ontwerp Noord Om. 7,6 MB
 8. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 73/15: Grondtekening op verbeelding bestemmingsplan. 1 MB

2.4 Statenvoorstel 86/15 Verordening luchthavenregeling Sasweg Sprang-Capelle Noord Brabant en Verordening luchthavenregeling Poolseweg Waspik Noord Brabant.

3. 10.00 - 11.30 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU.

4. 10.00 - 11.30 UUR THEMA LANDBOUW.

5. 11.35 - 13.05 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING.

6. 11.35 - 13.05 THEMA BESTUUR EN FINANCIEN.