1. Aangepast programma Statendag 13 november 2015.

2. Insprekers en technische vragenronde, Statendag 13 november 2015.

4.1 Aangepaste Vergadering Provinciale Staten 13 november 2015.

4.2 Vraag Provinciale Staten 13 november 2015 informatie over Belgische kerncentrale aan grensgemeenten, ingediend door GroenLinks en Lokaal Brabant.

4.4.1 Statenvoorstel 77/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 13 november 2015.

4.4.2 Statenvoorstel 72/15 Notulen PS-vergadering 18 september 2015.

4.4.3 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 58/15 Externe accountant PS; vervolgopdracht EY 2016.

4.5.1 Statenvoorstel 69/15 Begroting 2016

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 69/15 Begroting 2016 107 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 69/15 Begroting 2016 57 KB
 3. 02. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 69/15 Begroting 2016 47 KB
 4. 03. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 69/15 Begroting 2016 171 KB
 5. 04. Bijlage 1 Statenvoorstel 69/15 : Begroting 2016 2,6 MB
 6. 05. Bijlage 2 Statenvoorstel 69/15 : Bijlagenboek bij de begroting 2016 (deel D) 4,6 MB
 7. 06. Bijlage 3 Statenvoorstel 69/15 : Productenraming 2016 3,2 MB
 8. 07. bijlage 4 Statenvoorstel 69/15 : Vernieuwde beleids- en P&C-cyclus 217 KB
 9. 08. Bijlage 5 Statenvoorstel 69/15 : Inzet middelen bestuursakkoord 47 KB
 10. 09. Bijlage 6 Statenvoorstel 69/15 : Instellingsbesluit reserve Verkeer en Vervoer 88 KB
 11. 10. Bijlage 7 Statenvoorstel 69/15 : Instellingsbesluit reserve Doeluitkering Bodem 62 KB
 12. 11. Bijlage 8 Statenvoorstel 69/15 : 2e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2015 1,5 MB Ga naar het dossier
 13. 12. Bijlage 9 Statenvoorstel 69/15 : Onderzoeks- en Adviesagenda 392 KB
 14. 20. Amendement A1 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: A67 sneller aanpakken, ingediend door CDA en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 637 KB
 15. 20a. Amendement A1a Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: A67 sneller aanpakken, ingediend door CDA, Lokaal Brabant, PVV en 50PLUS (VERWORPEN) 138 KB
 16. 21. Amendement A2 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Living Lab Drugs(aanpak), ingediend door CDA, CristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 744 KB
 17. 22. Amendement A3 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Amendement "0 op de subsidiemeter", ingediend door PVV (VERWORPEN) 53 KB
 18. 23. Amendement A4 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Spaar- en infrafonds in stand houden, ingediend door PVV (VERWORPEN) 40 KB
 19. 24. Amendement A5 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Oormerken opcenten MRB, ingediend door PVV (INGETROKKEN) 39 KB
 20. 25. Amendement A6 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Amendement vergroening opcenten motorrijtuigenbelasting, ingediend door GroenLinks. (VERVALLEN) 71 KB
 21. 26. Amendement A7 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: aanstelling ambassadeur bestrijding werkeloosheid oudere werknemers, ingediend door 50Plus, LokaalBrabant (VERWORPEN) 77 KB
 22. 27. Amendement A8 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Amendement Publieke Laadpalen, ingediend door ChristenUnie-SGP en GroenLinks (INGETROKKEN) 70 KB
 23. 50. Motie M1 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15:EU gelden: Concreet Doel!, ingediend door CDA. (INGETROKKEN) 116 KB
 24. 51. Motie M2 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Essentgeld: Instellen Financiële Adviesraad, ingediend door CDA. (AANGEHOUDEN) 109 KB
 25. 52. Motie M3 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Kennisdeling Brabantse energie-coöperaties ingediend door D66, PvdA, SP, VVD, GroenLinks en CDA (AANGENOMEN) 136 KB Ga naar het dossier
 26. 53. Motie M4 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie: Bevorderen Landbouwinnovatie ingediend door D66, PvdA, SP en VVD (INGETROKKEN). 114 KB
 27. 54. Motie M5 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie Slim en effectief handhaven, ingediend door D66, PvdA, SP, VVD, GroenLinks, CDA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie SGP, Lokaal Brabant en 50PLUS (UNANIEM AANGENOMEN) 150 KB
 28. 55. Motie M6 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie TTIP, ingediend door SP (INGETROKKEN) 58 KB
 29. 55a. Motie M6a Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie TTIP, ingediend door SP, GroenLinks, Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 73 KB
 30. 56. Motie M7 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15:Motie "Provincie betaalt MKBA Zijtaart", ingediend door PVV en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 72 KB
 31. 57. Motie M8 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Verlichting op fietspaden, ingediend door PVV en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 72 KB
 32. 58. Motie M9 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15:Motie "Thorium nadrukkelijk in beeld", ingediend door PVV (VERWORPEN) 57 KB
 33. 59. Motie M10 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Voltooi de Ruit!, ingediend door PVV (VERWORPEN) 55 KB
 34. 60. Motie M11 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15:Motie "N279 dubbel uitvoeren", ingediend door PVV (VERWORPEN). 40 KB
 35. 61. Motie M12 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: missies, ingediend door PVV (VERWORPEN) 43 KB
 36. 62. Motie M13 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15:Motie gelijk aantal stembureaus, ingediend door PVV (VERWORPEN). 33 KB
 37. 63. Motie M14 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: TTIP-vrij Brabant, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 96 KB
 38. 64. Motie M15 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie vergroening opcenten motorrijtuigenbelasting, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 75 KB
 39. 65. Motie M16 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Fiets in de Versnelling 2.0, ingediend door GroenLinks (AANGEHOUDEN) 84 KB
 40. 66. Motie M17 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie controleerbaar economisch beleid, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN). 90 KB
 41. 67. Motie M18 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Biesbosch verdient onze steun, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 53 KB
 42. 68. Motie M19 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie veiligere fietspaden, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGB en Lokaal Brabant (INGETROKKEN). 78 KB
 43. 69. Motie M20 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie aanmoedigen energie-neutrale nieuwbouw, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGB en Lokaal Brabant (INGETROKKEN). 84 KB
 44. 69a. Motie M20a Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie aanmoedigen energie-neutrale nieuwbouw, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGB en Lokaal Brabant (VERWORPEN). 84 KB
 45. 70. Motie M21 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie kleinschalige windenergie, ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 62 KB
 46. 71. Motie M22 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Circulaire Economie, ingediend door GroenLinks (INGETROKKEN) 54 KB
 47. 72. Motie M23 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie ruimhartiger ondersteuning PS, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN). 91 KB
 48. 72a. Motie M23a Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie ruimhartiger ondersteuning PS, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant en Partij voor de Dieren (VERWORPEN). 89 KB
 49. 73. Motie M24 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Recreatie en Natuur in evenwicht, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 43 KB
 50. 74. Motie M25 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie beter benutten en uitbouwen meetnetten, ingediend door GroenLinks (AANGEHOUDEN). 64 KB
 51. 75. Motie M26 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Help Boeren met Omschakelen, ingediend door GroenLinks (AANGEHOUDEN) 62 KB
 52. 76. Motie M27 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Stop rol Provincie bij Herindelen/Fusies, ingediend door Lokaal Brabant en CDA (AANGEHOUDEN) 131 KB
 53. 77. Motie M28 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie onderzoek verlagen snelheid van 50 naar 30 km in de bebouwde kom op provinciale wegen en 80 naar 60 km op onoverzichtelijke punten, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN). 66 KB
 54. 78. Motie M29 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Onderzoek Steun aan gemeenten op het gebied van Jeugdzorg, ingediend door Lokaal Brabant en GroenLinks (INGETROKKEN) 75 KB
 55. 79. Motie M30 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Geen vangkooien voor wildbeheer, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 66 KB
 56. 80. Motie M31 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie vooronderzoek Elektronische Monitoren Luchtwassers, ingediend door Partij voor de Dieren, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (AANGENOMEN). 119 KB
 57. 81. Motie M32 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Geen provinciale steun aan festivals waar XTC wordt gebruikt, ingediend door ChristenUnie-SGP en CDA (VERWORPEN) 76 KB
 58. 82. Motie M33 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: maatregelen treffen om wateroverlast in landbouwgebied te voorkomen, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 73 KB Ga naar het dossier
 59. 83. Motie M34 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie adequate maatregelen bij overvolle bussen, ingediend door ChristenUnie-SGP, PVV, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant, GroenLinks en CDA (UNANIEM AANGENOMEN) 87 KB
 60. 84. Motie M35 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: stimulering bouw sociale huurwoningen, ingediend door ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 56 KB
 61. 85. Motie M36 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Motie Oormerken opcenten MRB, ingediend door PVV (VERWORPEN) 47 KB
 62. 86. Motie M37 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Investeren in de Zon, ingediend door PvdA, D66, VVD, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA, 50Plus en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 110 KB
 63. 87. Motie M38 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Zonder goede voorkant geen goede jeugdzorg, ingediend door CDA, GroenLinks, Lokaal Brabant. Partij voor de Dieren, ChrisenUnie-SGP, PVV (VERWORPEN) 143 KB
 64. 88. Motie M39 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Taskforce moet ook na 2017 verder in aanpak drugscriminaliteit, ingediend door CDA, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en PVV (AANGENOMEN) 124 KB
 65. 89. Motie M40 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Bodemexpertisecentrum, ingediend door SP. (AANGENOMEN) 37 KB
 66. 90. Motie M41 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Jeugdloonvrije provincie Noord-Brabant, ingediend door GroenLinks en SP. (VERWORPEN) 78 KB
 67. 91. Motie M42 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Bestrijding akkerdistels en andere schadelijke onkruiden, ingediend door PVV en CDA. (VERWORPEN) 95 KB
 68. 92. Motie M43 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Geen BVG-woningen naar statushouders, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 2,6 MB
 69. 93. Motie M44 Provinciale Staten 13 november 2015 Statenvoorstel 69/15: Bevorderen Landbouwinnovatie, ingediend door ChristenUnie-SGP en CDA. (VERWORPEN) 91 KB
 70. Vastgesteld besluit I Statenvoorstel 69/15 Begroting 2016. 56 KB
 71. Vastgesteld besluit II Statenvoorstel 69/15 Begroting 2016. 46 KB
 72. Vastgesteld besluit III Statenvoorstel 69/15 Begroting 2016. 169 KB

4.5.2 Statenvoorstel 57/15 Data Science: Graduate School en Cluster Initiatief.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 57/15 Data Science: Graduate School en Cluster Initiatief. 503 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 57/15 Data Science: Graduate School en Cluster Initiatief. 47 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 57/15 : Toetsing investeringsbijdragen Grand Initiative Data Science aan IJkpunten 3e tranche investeringsstrategie. 57 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 statenvoorstel 57/15 : Overzicht van voor grote erfgoed complexen gereserveerde bedragen per project. 43 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 3 statenvoorstel 57/15 : Mariënburg check op uitgangspunten provincie t.a.v. Erfgoedcomplexen. 56 KB Ga naar het dossier
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 57/15 : Intentieovereenkomst TU/e, TiU, gemeente ’s-Hertogenbosch, Provincie Noord-Brabant, 4 september 2015. 7,5 MB Ga naar het dossier
 7. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 57/15 Data Science: Graduate School en Cluster Initiatief. 46 KB Ga naar het dossier

4.5.3 Begrotingswijziging 75/15 BDU dekkingsplan.

4.5.4 Statenvoorstel 64/15 Beleidskader erfgoed 2016-2020.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 64/15 Beleidskader erfgoed 2016-2020. 189 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 64/15 Beleidskader erfgoed 2016-2020. 56 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 64/15 : Beleidskader erfgoed 2016-2020, de (verbeeldings)kracht van erfgoed. 17,9 MB Ga naar het dossier
 4. 03. Erratum Statenvoorstel 64/15 : Aanpassing bijlage 1 Beleidskader erfgoed 2016-2020, de (verbeeldings)kracht van erfgoed. 6,7 MB Ga naar het dossier
 5. 40. Amendement A9 Provinciale Staten 13 november 2015: Statenvoorstel 57/15 schrappen Nexus Instituut uit het `Overzicht basisinfrastructuur erfgoed`, ingediend door PVV (VERWORPEN) 34 KB
 6. 41. Amendement A10 Provinciale Staten 13 november 2015: Statenvoorstel 57/15 mandaatregeling, ingediend door PVV (VERWORPEN) 31 KB
 7. 42. Amendement A11 Provinciale Staten 13 november 2015: Statenvoorstel 57/15 toevoeging nota draagvlak aan statenvoorstellen betreffende erfgoedproject, ingediend door PVV (VERWORPEN) 31 KB
 8. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 64/15 Beleidskader erfgoed 2016-2020. 53 KB Ga naar het dossier

4.5.5 Begrotingswijziging 76/15 Concept-Uitvoeringsprogramma Cultuur in Uitvoering.

4.5.6 Begrotingswijziging 74/15 Uitwerking Deltaprogramma en begrotingswijziging.

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 13 november 2015