1 Aangevulde agenda vergadering Provinciale Staten 10 juli 2015.

3 Statenvoorstel 52/15 Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren Elektronisch monitoren van luchtwassers.

4.1 Statenvoorstel 40/15 Notulen Provinciale Staten 22 mei 2015.

4.2 Statenvoorstel 45/15 Notulen Provinciale Staten 26 mei 2015.

5 Statenvoorstel 42/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 10 juli 2015

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 42/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 10 juli 2015 54 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 42/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 10 juli 2015 54 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 42/15: Lijst Ingekomen Stukken 29 april tot en met 12 mei 2015. 35 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 42/15: Lijst Ingekomen Stukken 13 mei tot en met 26 mei 2015. 38 KB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 42/15: Lijst Ingekomen Stukken 27 mei tot en met 9 juni 2015. 55 KB
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 42/15: Lijst Ingekomen Stukken 10 juni tot en met 23 juni 2015. 42 KB
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 42/15: Lijst Ingekomen Stukken 24 juni tot en met 7 juli 2015. 42 KB
 8. Vastgesteld besluit 42/15 Lijst ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten 10 juli 2015. 41 KB

6.A.1 Statenvoorstel 36/15 Concept programmabegroting Havenschap Moerdijk 2016.

6.A.2 Statenvoorstel 39/15 Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016 van het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 39/15 Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016 van het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. 82 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 39/15 Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016 van het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. 66 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 39/15: Jaarrekening Parkschap 2014 - Deel 1. 32,3 MB
 4. 02a. Bijlage 1 Statenvoorstel 39/15: Jaarrekening Parkschap 2014 - Deel 2 25,6 MB
 5. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 39/15: Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2020 Parkschap -Deel 1. 26,1 MB
 6. 03a. Bijlage 2 Statenvoorstel 39/15: Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2020 Parkschap- Deel 2. 17,7 MB
 7. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 39/15: Begrotingswijziging Parkschap 2015 11,3 MB
 8. 40. Amendement A1 Provinciale Staten 10 juli 2015 Statenvoorstel 39/15: Jaarrekening 201, begrotingswijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016 Parklandschap Nationaal Park de Biesbosch, ingediend door PVV (VERWORPEN) 404 KB
 9. Vastgesteld besluit 39/15 Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015 en ontwerpbegroting 2016 Parklandschap Nationaal Park de Biesbosch. 55 KB

6.A.3 Statenvoorstel 41/15 Verantwoording fractiebudgetten 2014.

6.A.4 Statenvoorstel 43/15 Wijziging werkwijze Provinciale Staten

6.A.5 Begrotingswijziging 49/15 gereserveerde gelden Deltaprogramma voor zoutwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta.

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 49/15 gereserveerde gelden Deltaprogramma voor zoutwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta. 92 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 49/15 gereserveerde gelden Deltaprogramma voor zoutwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta. 59 KB
 3. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging gereserveerde gelden Deltaprogramma voor zoutwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta: Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen Volkerak - Zoommeer. 7 MB
 4. 03. Bijlage 2 Begrotingswijziging gereserveerde gelden Deltaprogramma voor zoutwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta: Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta. 7,9 MB
 5. Vastgesteld besluit 49/15 Begrotingswijziging gereserveerde gelden Deltaprogramma voor zoutwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta. 52 KB

6.C.1 Statenvoorstel 26/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 26/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). 93 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 26/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). 63 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 26/15: Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 751 KB Ga naar het dossier
 4. 70. Motie M1 Provinciale Staten 10 juli 2015 Statenvoorstellen 26/15 en 30/15: Meer grip op Omgevingsdiensten Provincie Nood-Brabant, ingediend door GroenLinks, D66, CDA, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant. (AANGENOMEN) 94 KB Ga naar het dossier
 5. Vastgesteld besluit 26/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en ontwerpmeerjarenraming 2017 - 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). 50 KB Ga naar het dossier

6.C.2 Statenvoorstel 30/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 30/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 95 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 30/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 63 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 30/15: Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 22,3 MB Ga naar het dossier
 4. 40. Amendement A2 Provinciale Staten 10 juli 2015 Statenvoorstel 30/15: Zienswijze op ontwerpbegroting 2016 en ontwerpmeerjarenraming 2017 – 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), ingediend door PVV (VERWORPEN) 562 KB
 5. 70. Motie M1 Provinciale Staten 10 juli 2015 Statenvoorstellen 26/15 en 30/15: Meer grip op Omgevingsdiensten Provincie Nood-Brabant, ingediend door GroenLinks, D66, CDA, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant. (AANGENOMEN) 610 KB Ga naar het dossier
 6. Vastgesteld besluit 30/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en ontwerpmeerjarenraming 2017 - 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 51 KB Ga naar het dossier

6.C.3 Statenvoorstel 28/15 Verbetering uitvoering vergunningverlening Nbwet n.a.v. rapport Berenschot met voorstel tot verder terugbrengen van de werkvoorraad.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 28/15 Verbetering uitvoering vergunningverlening Nbwet n.a.v. rapport Berenschot met voorstel tot verder terugbrengen van de werkvoorraad. 122 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 28/15 Verbetering uitvoering vergunningverlening Nbwet n.a.v. rapport Berenschot met voorstel tot verder terugbrengen van de werkvoorraad. 64 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 28/15: Notitie: Aanpassingen werkwijze Nbwet vergunningverlening naar aanleiding van het rapport `Een precaire balans' van Berenschot`. 116 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 28/15: Chronologisch overzicht ontwikkelingen uitvoering Nbwet. 50 KB Ga naar het dossier
 5. 70. Motie M2 Provinciale Staten 10 juli 2015 Statenvoorstel 28/15: Vast vs. Flex bij Vergunningsverlening NbWet, ingediend door PvdA, SP, CDA, Lokaal Brabant, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS (AANGENOMEN) 626 KB Ga naar het dossier
 6. 71. Motie M3 Provinciale Staten 10 juli 2015 Statenvoorstel 28/15: niet opnieuw hoeven indienen vergunningaanvraag ontwikkelingsruimte segment 2 , ingediend door het CDA.(VERWORPEN) 514 KB
 7. 72. Motie M4 Provinciale Staten 10 juli 2015 Statenvoorstel 28/15: ambitie vergunningverlening, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 559 KB
 8. Vastgesteld besluit 28/15 Verbetering uitvoering vergunningverlening NBwet naar aanleiding van rapport 'Een precaire balans' van Berenschot. 55 KB Ga naar het dossier

6.C.4 Begrotingswijziging 50/15 Provinciefondsuitkering eerder beschikbaar stellen aan GOB BV.

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 50/15 Provinciefondsuitkering eerder beschikbaar stellen aan GOB BV. 87 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Bijlage 1 Begrotingswijziging Provinciefondsuitkering eerder beschikbaar stellen aan GOB BV: Motie 6 februari 2015. 499 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 2 Begrotingswijziging Provinciefondsuitkering eerder beschikbaar stellen aan GOB BV: Overzicht gebieden Rijks Natuurnetwerk, beslag op GOB. 51 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 50/15 Provinciefondsuitkering eerder beschikbaar stellen aan GOB BV. 60 KB Ga naar het dossier
 5. 40. Amendement A3 Provinciale Staten 10 juli 2015 Statenvoorstel 50/15: Begrotingswijziging Provinciefondsuitkering eerder beschikbaar stellen aan GOB BV., ingediend door PVV (VERWORPEN) 398 KB
 6. 70. Motie M5 Provinciale Staten 10 juli 2015 Statenvoorstel 50/15: Ecologie voorop in EHC, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 547 KB
 7. Vastgesteld besluit 50/15 Provinciefondsuitkering eerder beschikbaar stellen aan GOB BV. 52 KB Ga naar het dossier

6.C.5 Statenvoorstel 33/15 Verordening ruimte 2014.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 33/15 Verordening ruimte 2014. 99 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 33/15 Verordening ruimte 2014. 63 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 2 Statenvoorstel 33/15: Integrale tekst van de Regels Verordening ruimte 2014 (wijzigingen zijn met gele markering aangegeven) 2,1 MB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 3 Statenvoorstel 33/15: Toelichting Verordening ruimte 2014 (wijzigingen zijn met gele markering aangegeven) 3,4 MB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 4 Statenvoorstel 33/15: Nota van Inspraak en Wijziging. 104 KB Ga naar het dossier
 6. 05. Bijlage 5 Statenvoorstel 33/15: Notitie Overzicht procedures Verordening ruimte 2014. 47 KB Ga naar het dossier
 7. 40. Amendement A4 Provinciale Staten 10 juli 2015 Statenvoorstel 33/15: Asielzoekerscentrum (AZC), ingediend door PVV (VERWORPEN) 317 KB
 8. Vastgesteld besluit 33/15 Verordening Ruimte 2014. 53 KB Ga naar het dossier

6.C.6 Statenvoorstel 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie. 111 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie. 64 KB
 3. 02. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie. 69 KB
 4. 03. Toelichting bij Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie. 33 KB
 5. 04. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie. 64 KB
 6. 05. Ontwerpbesluit IV Statenvoorstel 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot et kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie. 59 KB
 7. 06. Bijlage 1 Statenvoorstel 35/15: Ontwerp Statuten Stichting Brabant Advies met toelichtende notitie. 376 KB
 8. 07. Bijlage 2 Statenvoorstel 35/15: Artikelsgewijze toelichting op de Wijzigingsverordening Verordening provinciale omgevingscommissie provincie Noord-Brabant. 160 KB
 9. 08. Vastgesteld besluit I 35/15 Oprichting Stichting BrabantAdvies - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie. 54 KB
 10. 09. Vastgesteld besluit II 35/15 Wijzigingsverordening Verordening provinciale omgevingscommissie provincie Noord-Brabant. 62 KB
 11. 10. Vastgesteld besluit III 35/15 Mandaat aan voorzitter Provinciale Omgevingscommissie tot benoeming van leden POC. 51 KB
 12. 11. Vastgesteld besluit IV 35/15 Intrekkingsbesluit Verordening op de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg 1995. 46 KB
 13. 40. Amendement A5 Provinciale Staten 10 juli 2015 Statenvoorstel 35/15: Oprichting Stichting BrabantAdvies – Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen en Wijzigingsverordening Provinciale Omgevingscommissie, ingediend door PVV (VERWORPEN) 696 KB

6.C.7 Begrotingswijziging 51/15 Middelen bestuursakkoord beschikbaar stellen voor de cofinanciering van Europese Programma`s.

7.1 Vraag Provinciale Staten 10 juli 2015 `situatie N269 Tilburg - Hilvarenbeek, wat zijn de mogelijkheden voor maximaal naar voren halen renovatie en wat kan er onmiddellijk gedaan worden om veiligheid te waarborgen`, ingediend door de PVV.

7.2 Vraag Provinciale Staten 10 juli 2015 `A270, de provinciale snelweg tussen Eindhoven en Helmond`, ingediend door de PvdA.

7.3 Vraag Provinciale Staten 10 juli 2015 `toezeggingen vanuit het Brabant-C fonds richting het Boulevardfestival`, ingediend door de PVV.

7.4 Vraag Provinciale Staten 10 juli 2015 `Klimaatbeleid`, ingediend door GroenLinks.

7.5 Vraag Provinciale Staten 10 juli 2015 `Naar aanleiding van de beantwoording door het college van Gedeputeerde Staten d.d. 6 juli 2015 op vragen van de statenfractie van de PVV over de perspectiefnota`, ingediend door de PVV .

8 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 10 juli 2015 `Attero, de verkoop en ontwikkelingen nadien`, ingediend door CDA.

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten d.d. 10 juli 2015.