Motie M2 Provinciale Staten 1 december 2017 Statenvoorstel 77/17: Een BrUG te ver, ingediend door CDA (AANGENOMEN)

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: