70. Motie M2 Provinciale Staten 10 juli 2015 Statenvoorstel 28/15: Vast vs. Flex bij Vergunningsverlening NbWet, ingediend door PvdA, SP, CDA, Lokaal Brabant, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS (AANGENOMEN)

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: