02. Bijlage 1 Statenvoorstel 28/15: Notitie: Aanpassingen werkwijze Nbwet vergunningverlening naar aanleiding van het rapport `Een precaire balans' van Berenschot`.

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: