Vastgesteld besluit 28/15 Verbetering uitvoering vergunningverlening NBwet naar aanleiding van rapport 'Een precaire balans' van Berenschot.

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: