01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 28/15 Verbetering uitvoering vergunningverlening Nbwet n.a.v. rapport Berenschot met voorstel tot verder terugbrengen van de werkvoorraad.

Dit stuk is opgenomen in de volgende PS Dossiers: