10 Aangevulde Agenda voor de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013.

20 aa. Statenvoorstel 75/13 inzake notulen vergadering Provinciale Staten d.d. 19 april 2013.

20

Bijlagen

30 Statenvoorstel 71/13 inzake Lijst Ingekomen Stukken voor de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 71/13 inzake Lijst Ingekomen Stukken voor de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013. 128 KB
 2. aa. Brief 1 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 Opmerkingen door J. Wellens vwb de tarieven van het openbaar vervoer in Noord-Brabant mbt kosten abonnement 16-17 jarigen irt vervoerskosten jongeren. 976 KB
 3. aa. Brief 2 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Uitvoeringsprogramma Strategie bedrijventerreinen en andere werklocaties – voortgangsrapportage. 136 KB
 4. ac. Bijlage 2 bij brief 2 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 2 bij de statenmededeling over Uitvoeringsprogramma Strategie bedrijventerreinen en andere werklocaties – voortgangsrapportage. Bijlage 2 - Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Strategie Bedrijventerreinen en andere Werklocaties. 269 KB
 5. ad. Brief 7 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Jaarverslag en Jaarrekening Havenschap Moerdijk 2012. 104 KB
 6. ae. Bijlage 1 bij brief 7 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 1 bij de statenmededeling over Jaarverslag en Jaarrekening Havenschap Moerdijk 2012. Bijlage 1 - Jaarverslag en Jaarrekening Havenschap Moerdijk. 17,5 MB
 7. ae. Brief 3 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Toezegging stand van zaken OV-netwerk. 152 KB
 8. af. Bijlage 1 bij brief 3 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 1 bij de statenmededeling over Toezegging stand van zaken OV-netwerk. Bijlage 1 - Brief van gedeputeerde Van Heugten aan deelnemende gemeenten HOV-project Noordoost Brabant. 527 KB
 9. af. Brief 8 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling met kaders voor standpuntbepaling over het boren naar schaliegas. 139 KB
 10. ag. Brief 10 de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Aanbieding door de Zuidelijke Rekenkamer aan de leden van Provinciale Staten van het door de rekenkamer vastgestelde rapport Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant. 1,8 MB
 11. ag. Brief 4 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Programma provinciale wegen 2014-2023. 168 KB
 12. ah. Bijlage 1 bij brief 4 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 1 bij de statenmededeling over Programma provinciale wegen 2014-2023. Bijlage 1 - Investeringsprogramma provinciale wegen. 39 KB
 13. ah. Brief 12 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Actualisatie van visie op communicatie. 83 KB
 14. ai. Bijlage 1 bij brief 12 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 1 bij de statenmededeling over Actualisatie van visie op communicatie. Bijlage 1 - Visie op communicatie 99 KB
 15. ai. Bijlage 2 bij brief 4 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 2 bij de statenmededeling over Programma provinciale wegen 2014-2023. Bijlage 2 - Jaarprogramma provinciale wegen (blad 1 en 2) 65 KB
 16. aj. Bijlage 2 bij brief 12 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 2 bij de statenmededeling over Actualisatie van visie op communicatie. Bijlage 2 - Meerjarenstrategie communicatie 2012-2015 88 KB
 17. aj. Bijlage 3 bij brief 4 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 3 bij de statenmededeling over Programma provinciale wegen 2014-2023. Bijlage 3 - Beslispunten projecten provinciale wegen. 67 KB
 18. ak. Bijlage 3 bij brief 12 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 3 bij de statenmededeling over Actualisatie van visie op communicatie. Bijlage 3 - Organisatie van communicatie. 100 KB
 19. ak. Bijlage 4 bij brief 4 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 4 bij de statenmededeling over Programma provinciale wegen 2014-2023. Bijlage 4 - Prioritering planstudies. 108 KB
 20. al. Bijlage 5 bij brief 4 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 5 bij de statenmededeling over Programma provinciale wegen 2014-2023. Bijlage 5 - Rapport `verkeersonderzoek Boekel` 24,5 MB
 21. al. Brief 31 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Gebiedsopgaven Structuurvisie. 66 KB
 22. am. Bijlage bij Brief 31 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Bijlage 1 bij de statenmededeling over Gebiedsopgaven Structuurvisie. Bijlage 1 - Overzicht belangrijkste successen en aandachtspunten van het afgelopen driekwart jaar en een doorkijk naar 2014 – 2015. 84 KB
 23. am. Brief 5 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over BDU-Bestedingsplan 2014-2019. 171 KB
 24. an. Bijlage 1 bij brief 5 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 1 bij de statenmededeling over BDU-Bestedingsplan 2014-2019. Bijlage 1 - BDU-bestedingsplan 2014-2019. 310 KB
 25. an. Brief 46 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over SER advies `Sociaaleconomische kansen van de Biobased Economy in Zuidwest-Nederland`. 142 KB
 26. ao. Bijlage 1 Brief 46 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Bijlage 1 bij de statenmededeling over SER advies `Sociaaleconomische kansen van de Biobased Economy in Zuidwest-Nederland`. Bijlage 1 - SER advies `Sociaaleconomische kansen van de Biobased Economy in Zuidwest-Nederland` 548 KB
 27. ao. Brief 6 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Reactie van de vereniging `De Kunst van Brabant` aan Provinciale Staten op het mislopen van de titel Culturele Hoofdstad en tevens het verzoek om het ideeëngoed dat achter de wens en de wil van Culturele Hoofdstad zat vast te houden. 50 KB
 28. ap. Bijlage 2 bij Brief 24 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Bijlage 2 bij de statenmededeling over SER advies `Sociaaleconomische kansen van de Biobased Economy in Zuidwest-Nederland`. Bijlage 2 - Analyserapport CE Delft. 2,4 MB
 29. aq. Bijlage 3 bij Brief 46 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Bijlage 3 bij de statenmededeling over SER advies `Sociaaleconomische kansen van de Biobased Economy in Zuidwest-Nederland`. Bijlage 3 - Reactiebrief Gedeputeerde Staten Brabant/Zeeland aan SER Brabant/Zeeland 117 KB
 30. ar. Brief 50 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Afschrift van reactie van nieuw Leefbaar Gelderland aan Minister Plasterk over wetsvoorstel inzake de Noordvleugelprovincie. 4 MB
 31. as. Brief 53 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Verzoek van de Werkgroep Economische Vitaliteit en Arbeidsmarkt aan Provinciale Staten om de bijgaande informatie over economische vitaliteit en arbeidsmarkt in krimpgebieden mee te nemen in te ontwikkelen beleid. 228 KB
 32. as. Brief 9 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Gezamenlijke reactie van de Brabantse hogescholen en universiteiten nav de afwijzing van Eindhoven als Culturele Hoofdstad 2018 115 KB
 33. at. Brief 55 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Kennis- en Onderzoeksagenda provincie Noord-Brabant 2014 – Koersen op Kennis 2.0 186 KB
 34. au. Bijlage 1 bij Brief 55 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Bijlage 1 bij de statenmededeling over Kennis- en Onderzoeksagenda provincie Noord-Brabant 2014 – Koersen op Kennis 2.0 Bijlage 1 - Koersen op Kennis 2.0 - Kennis- en Onderzoeksagenda provincie Noord-Brabant 2014. 467 KB
 35. au. Brief 11 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Verzoek van de gemeente Boekel om het voorstel van GS om te komen tot een randweg Boekel over te nemen 1,5 MB
 36. av. Brief 56 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Voorbereiding Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020. 152 KB
 37. aw. Bijlage 1 bij Brief 56 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Bijlage 1 bij de statenmededeling over Voorbereiding Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020. Bijlage 1 - Samenvatting dossier OP Zuid 366 KB
 38. ax. Brief 20 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Aanbieding door Netwerk de Peelhorst van een `kaartenbak`waarin per onderdeel de stand van zaken is terug te vinden m.b.t. de voortgangsrapportage Netwerk de Peelhorst. 4,4 MB
 39. ay. Brief 21 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Beleid ondergrond – beantwoording vraag 4 van de commissie ER. 113 KB
 40. az. Brief 13 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Stand van zaken Belgisch Wegenvignet. 111 KB
 41. ba. Bijlage 1 bij brief 13 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 1 bij de statenmededeling over Stand van zaken Belgisch Wegenvignet. Bijlage 1 - Het Brabants standpunt Wegenvignet België. 68 KB
 42. bb. Bijlage 2 bij brief 13 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 2 bij de statenmededeling over Stand van zaken Belgisch Wegenvignet. Bijlage 2 - Brief van de 3 zuidelijke provincies aan minister Schultz. 84 KB
 43. bc. Bijlage 3 bij brief 13 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 3 bij de statenmededeling over Stand van zaken Belgisch Wegenvignet. Bijlage 3 - Antwoordbrief van de minister Schultz. 574 KB
 44. bd. Brief 14 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Reactie van het college van B&W van Deurne aan Provinciale Staten op agendapunt 6.2 van de vergadering van de commissie voor Mobiliteit en Financiën d.d. 4 oktober 2013 over Programma Provinciale Wegen 2014-2023. 237 KB
 45. be. Brief 15 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Evaluatie van het project Samen Sterk in het Buitengebied. 102 KB
 46. bf. Bijlage 1 bij brief 15 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 1 bij de statenmededeling over Evaluatie van het project Samen Sterk in het Buitengebied. Bijlage 1 - Rapportage Evaluatie Samen Sterk in het Buitengebied. 281 KB
 47. bg. Brief 16 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Reactie van Streekhuis Het Groene Woud & De Meierij op discussie over het wel of niet boren naar schaliegas 788 KB
 48. bh. Brief 17 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Aanbieding door dhr. L Vervaart aan Provinciale Staten zijn wensen en bedenkingen bij agendapunt 6.1 over Regio-advies voorkeursalternatief Brainport-Oost voor de vergadering van de commissie voor Mobiliteit en Financiën d.d. 4 oktober 2013. 124 KB
 49. bi. Brief 18 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Verzoek van dhr. A van Halem aan Provinciale Staten om nog eens kritisch te bezien of de provincie er verstandig aan doet om op dit moment het advies van de stuurgroep Brainport-oost inzake het voorkeursalternatief voor de Noordoostcorridor ongewijzigd over te nemen. 120 KB
 50. bj. Brief 19 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Onderzoek solitaire glastuinbouwbedrijven. 84 KB
 51. bk. Bijlage 1 bij brief 19 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 1 bij de statenmededeling over Onderzoek solitaire glastuinbouwbedrijven. Bijlage 1 - Onderzoeksrapport solitaire glastuinbouw. 947 KB
 52. bn. Brief 22 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over vervolgstap in de decentralisatie van natuur. 143 KB
 53. bo. Bijlage 1 bij brief 22 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 1 bij de statenmededeling over Vervolgstap in de decentralisatie van natuur. Bijlage 1 - Hoofdlijnennotitie Natuur 540 KB
 54. bp. Bijlage 2 bij brief 22 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 2 bij de statenmededeling over Vervolgstap in de decentralisatie van natuur. Bijlage 2 - Advies van de Commissie Jansen II 2 MB
 55. bq. Bijlage 3 bij bBrief 22 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 3 bij de statenmededeling over Vervolgstap in de decentralisatie van natuur. Bijlage 3 - Aanvullend advies van de Commissie Jansen II 351 KB
 56. br. Bijlage 4 bij brief 22 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 4 bij de statenmededeling over Vervolgstap in de decentralisatie van natuur. Bijlage 4 - Bestuursovereenkomst Grond 89 KB
 57. bs. Bijlage 5 bij brief 22 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 5 bij de statenmededeling over Vervolgstap in de decentralisatie van natuur. Bijlage 5 - Overeenkomst met manifestpartijen 327 KB
 58. bt. Brief 23 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Afhandeling moties en toezeggingen landbouw dossier. 96 KB
 59. bu. Bijlage 1 bij brief 23 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013. Bijlage 1 bij de statenmededeling over Afhandeling moties en toezeggingen landbouw dossier. Bijlage 1 - Notitie: Stand van zaken landbouw dossier (moties en toezeggingen) 220 KB
 60. bv. Brief 24 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende aanbieding door mw. N Goossens en dhr. L van Ham aan Provinciale Staten van een afschrift van een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over beantwoording brieven door gemeente Deurne. 3,1 MB
 61. bw. Brief 25 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Midyear Review IPO-jaarplan 2013 ( voorheen voortgangsverslag ) IPO 1,9 MB
 62. bx. Brief 26 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Verzoek van B&W van de gemeente Cranendonck aan Provinciale Staten om ontwikkelingen m.b.t. Hof van Cranendonck mee te nemen bij de Ontwerpverordening Ruimte 2014 en herziening structuurvisie 2010 partiële herziening 2014. 4,5 MB
 63. by. Brief 27 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Reactie van dhr. E de Vries aan Provinciale Staten over de plannen rond de N279 en de gevolgen daarvan voor de gemeente Veghel en de omwonende langs de N279. 106 KB
 64. bz. Brief 28 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Deltaprogramma en Zuidwestelijke Delta, najaar 2013. 67 KB
 65. ca. bijlage bij Brief 28 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Bijlage 1 bij statenmededeling over Deltaprogramma en Zuidwestelijke Delta, najaar 2013. Bijlage 1 - Notitie Stand van zaken in het Deltaprogramma en de Zuidwestelijke Delta, najaar 2013 379 KB
 66. cb. Brief 29 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Informatie van dhr. Meulenmeesters namens de Minerale Afvoer Coöperatie Elsendorp aan Provinciale Staten over mestverwerking. 356 KB Ga naar het dossier
 67. cc. Brief 30 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Informatie van de Gezamelijke milieu- en bewonersgroepen De Peel aan Provinciale Staten over de presentatie en discussie over mestverwerking en -vergisting die wordt behandeld op 4 oktober 2013 tijdens de vergadering van de Themacommissie voor Transitie Stad en Platteland. 217 KB
 68. cd. Brief 49 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende IPO verslag van de Algemene vergadering d.d. 09-10-2013 + dataoverzicht vergaderingen 2014 10 MB
 69. cf. Brief 32 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Aanbieding aan Provinciale Staten door het actiecomitè STUIT DE RUIT van de reacties en wensen van de 5 betrokken gemeenteraden op het advies van de Stuurgroep Brainport-Oost voor de Noordoost Corridor. 1,4 MB
 70. cf. Brief 43 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Zienswijze van Natuurvereniging Mark en Leij aan Provinciale Staten over ontwerp-Structuurvisie RO en ontwerp-Verordening Ruimte. 156 KB
 71. cg. Brief 33 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Verzoek van de Raadsfractie `De Werkgroep` gemeente Laarbeek aan Provinciale Staten om gedeputeerde Van Heugten te bevragen op zijn redenen om personen en instanties met een andere opvatting dan de zijne zo te schofferen en hem voor zijn uitspraken ter verantwoording te roepen. 83 KB
 72. ch. Brief 34 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Reactie gemeente Laarbeek op advies stuurgroep Brainport Oost dd 12-09-2013 inzake voorkeursalternatief Noord Oost Corridor / NOC 3,9 MB
 73. ci. Brief 35 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Reactie van Adviesbureau Martin Koenen aan PS op ontwerp verordening ruimte 2014 2,1 MB
 74. cj. Brief 36 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Garantstelling voor Stichting WSG. 111 KB
 75. ck. Bijlage 1 bij Brief 36 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Bijlage 1 bij de statenmededeling over Garantstelling voor Stichting WSG. Bijlage 1 - Brief CFV d.d. 14 mei 2013 950 KB
 76. cl. Bijlage 2 bij Brief 36 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Bijlage 2 bij de statenmededeling over Garantstelling voor Stichting WSG. Bijlage 2 - Persbericht CFV/Stichting WSG. 186 KB
 77. cm. Bijlage 3 bij Brief 36 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Bijlage 3 bij de statenmededeling over Garantstelling voor Stichting WSG. Bijlage 3 - Proces en samenvatting herzien saneringsplan Stichting WSG. 514 KB
 78. cn. Brief 37 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Kennisgeving van besluit gemeenteraad Geldrop-Mierlo tot schaliegas vrije gemeente 167 KB
 79. co. Brief 38 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Standpunt Dorpsplatform Ossendrecht over nieuwe dienstregeling openbaar vervoer 2015 in gemeente Woensdrecht 1 MB
 80. cp. Brief 39 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Zienswijze van de Gezamenlijke milieu- en bewonersgroepen De Peel aan Provinciale Staten over ontwerp-Structuurvisie RO en ontwerp-Verordening Ruimte. 353 KB
 81. cq. Brief 40 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Standpunt Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel mbt verbreding N279 875 KB
 82. cr. Brief 41 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Verzoek van P. de Volder om het brabant vrij 16 - 17 jarigen abonnement tbv het openbaar vervoer uit te breiden tot de groep van 12 tot en met 15 jarigen 455 KB
 83. cs. Brief 42 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Zienswijze van IVN Mark & Donge aan Provinciale Staten over ontwerp-Structuurvisie RO en ontwerp-Verordening Ruimte. 214 KB
 84. cu. Brief 44 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Kennisgeving gemeente Eindhoven van motie schaliegasvrije gemeente dd 01-10-2013 310 KB
 85. cv. Brief 45 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Kennisgeving KvK van foutieve vermelding in brief Nieuwe KvK van start op 01-01-2014 77 KB
 86. da. Brief 47 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Aanbieding door Gedeputeerde Staten aan de leden van de commissie voor Mobiliteit en Financiën van het Regio-advies van de Stuurgroep N69 over het voorkeursalternatief N69. 13,3 MB
 87. db. Brief 48 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Motie: Dongen Schaliegasvrije gemeente van de gemeente Dongen inzake boren naar schaliegas 1 MB
 88. de. Brief 51 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Aangenomen motie van de gemeente Oirschot inzake schaliegas 1,7 MB
 89. df. Brief 52 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Afschrift aan Provinciale Staten van brief aan de Minister van Infrastructuur en Milieu door de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens over de taakstelling van Rijkswaterstaat met betrekking tot de bediening van bruggen en sluizen in Nederland. 223 KB
 90. dh. Brief 54 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Overwegingen randweg Boekel. 316 KB
 91. di. Bijlage 1 bij Brief 54 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Bijlage 1 bij de statenmededeling over Overwegingen randweg Boekel. Bijlage 1 - Overzicht etmaalintensiteiten verkeerstellingen 2012 kommen 167 KB
 92. dn. Brief 57 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Voortgangsverslag verbeteracties grondwaterbescherming Provinciale Milieuverordening. 94 KB
 93. do. Brief 58 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Kennisgeving van Raad van State mbt verzoek van MP Kouters tot herziening uitspraak dd 07-08-2013 ( niet-ontvankelijk en ongegrond ) mbt ingediende beroepen tegen besluit PS dd 25-01-2013 P0000549 / 3346445 mbt Statenvoorstel 79/12 inzake Inpassingsplan 150 kV-verbinding Dinteloord Roosendaal. 529 KB
 94. dp. Brief 59 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Verzoek van gemeente Boxmeer tot ondersteuning van het oorlogsmuseum Overloon 117 KB
 95. dq. Brief 60 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Verzoek van gemeente Zundert om de locatie Parc Patersven te voorzien van de aanduiding Integratie stad - land dmv een aanpassing van de Verordening ruimte 1,5 MB
 96. dr. Brief 61 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2014. 66 KB
 97. ds. Bijlage 1 bij Brief 61 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Bijlage 1 bij de statenmededeling over Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2014. Bijlage 1 - Ontwerp Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2014. 195 KB
 98. dt. Brief 62 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Afschrift aan Provinciale Staten van het advies van de Provinciale Omgevingscommissie aan Gedeputeerde Staten over Kernwapenopslag Volkel. 79 KB
 99. du. Brief 63 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Aanbieding door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant aan Provinciale Staten een bundeling van de afspraken die zijn gemaakt over status van het werkprogramma, de afwijkingen daarvan, het hanteren van tarieven, indicaties van uurbestedingen, etcetera. 121 KB
 100. dv. Brief 64 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Aanbieding door de gemeentesecretaris van `s-Hertogenbosch aan Provinciale Staten de Trendstudie `s-Hertogenbosch 2013. 4,1 MB
 101. dw. Brief 65 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Voortgang streeknetwerken 2012-2013. 130 KB
 102. dx. Brief 66 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Aanbieding door Gedeputeerde Staten aan Provinciale staten van een grafiek `Bouwaanvragen agrarische bedrijven waar vee wordt gehouden in Noord-Brabant t/m 20 september 2013`. 154 KB
 103. dz. Brief 68 op de lijst ingekomen stukken t.b.v. de statenvergadering d.d. 1 november 2013 betreffende Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Planning beheer en onderhoud kunstwerken provincie Noord-Brabant. 98 KB

40 aa. Statenvoorstel 63/13 inzake Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).

Bijlagen

 1. aa. Statenvoorstel 63/13 inzake Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 107 KB
 2. Vastgesteld besluit van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013 m.b.t. Statenvoorstel 63/13 inzake Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 81 KB
 3. ab. Ontwerpbesluit bij Statenvoorstel 63/13 inzake Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 80 KB
 4. ac. Bijlage 1 bij Statenvoorstel 63/13 inzake Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Bijlage 1 - Tekst van het wijzigingsbesluit (1e wijziging tot aanpassing van gemeenschappelijke regeling OMWB), inclusief Memorie van Toelichting, versie 12 juni 2013 1 MB
 5. ad. Advies van de commissie voor Ecologie en Ruimte over Statenvoorstel 63/13 inzake Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 58 KB

41 aa. Statenvoorstel 61/13 inzake Wijziging Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost.

Bijlagen

 1. aa. Statenvoorstel 61/13 inzake Wijziging Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost. 136 KB
 2. Vastgesteld besluit van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013 m.b.t. Statenvoorstel 61/13 inzake Wijziging Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost. 215 KB
 3. ab. Ontwerpbesluit bij Statenvoorstel 61/13 inzake Wijziging Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost. 68 KB
 4. ac. Bijlage 1 bij Statenvoorstel 61/13 inzake Wijziging Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost. Bijlage 1 - Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost 322 KB
 5. ad. Advies van de commissie voor Mobiliteit en Financiën over Statenvoorstel 61/13 inzake Wijziging Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost. 55 KB
 6. ae. Nota van Wijziging bij Statenvoorstel 61/13 inzake Wijziging Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost. 81 KB
 7. af. Herzien Ontwerpbesluit bij Statenvoorstel 61/13 inzake Wijziging Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost. 213 KB

42 aa. Statenvoorstel 62/13 inzake Eerste wijzigingsverordening Archiefverordening van de provincie Noord-Brabant 1996.

43 aa. Statenvoorstel 60/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4.

Bijlagen

 1. aa. Statenvoorstel 60/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4. 91 KB
 2. Vastgesteld besluit van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013 m.b.t Statenvoorstel 60/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4. 12,5 MB
 3. ab. Ontwerpbesluit bij Statenvoorstel 60/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4. 82 KB
 4. ac. Bijlage 1 bij Statenvoorstel 60/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4. Bijlage 1 - Gecombineerde Nota van inspraak en wijziging. 193 KB
 5. ad. Bijlage 2 bij Statenvoorstel 60/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4. Bijlage 2 - Detailkaarten vóór en na wijzigingen. 11,8 MB
 6. ae. Bijlage 3 bij Statenvoorstel 60/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4. Bijlage 3 - Toelichting Wijziging Verordening ruimte, kaartaanpassingen 4. 992 KB
 7. af. Advies van de commissie voor Ecologie en Ruimte over Statenvoorstel 60/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4. 71 KB
 8. ag. Memorie van Antwoord bij Statenvoorstel 60/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4. 75 KB
 9. ah. Bijlage 1 behorende bij Memorie van Antwoord bij Statenvoorstel 60/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4. Bijlage 1 - Brief van de gebiedscommissie van 1 mei 2012 met kenmerk 3478791 90 KB
 10. ai. Bijlage 2 behorende bij Memorie van Antwoord bij Statenvoorstel 60/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4. Bijlage 2 - Verzoek van de gemeente Steenbergen 12 maart 2013 met kenmerk 3478795 633 KB
 11. ra. Amendement A1 ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013 door de Statenfractie van de Partij voor de Dieren bij de behandeling van Statenvoorstel 60/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4. Besluiten dat de tekstaanpassage in artikel III van ontwerpbesluit 60/13B zijnde: 1.4, Ecologisch hoofdstructuur Naar aanleiding van een verzoek wordt de aanduiding ecologsiche hoofdstrucuur verwijderd van en gelegd op gronden in gemeente Steenbergen: vervalt. 1. Er is geen sprake van aanpassing van de EHS om ecologische redenen, maar uitsluitend om economische redenen, nl het uitbreiden van het landbouwareaal. Daarom is hier ten onrechte art.4.5 van de Verordening Ruimte toegepast 2. De verwijdering van de aanduiding EHS is geen initiatief van gemeente steenbergen maar van ondernemer en provincie 3. Het besluit past niet binnen het groenbeleid 4. De informatie van GS aan de statenleden schoot tekort en was niet voldoende voor objectieve besluitvorming (VERWORPEN) 407 KB
 12. sa. Motie M1 ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013 door de Statenfractie(s) van de PVV bij de behandeling van Statenvoorstel 60/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4. Constateerde dat de gedeputeerde Van den Hout suggereert dat in Noord-Brabant praktisch de gehele agrarische sector `sjoemelt` Overwegende dat hij daarmee deze hele sector criminaliseert en dat hij zich daaraan medeplichtig maakt door daar deals mee te sluiten en overwegende dat hij van deze uitspraken geen afstand neemt. Zeggen het vertrouwen in deze gedeputeerde op. (VERWORPEN) 433 KB

44 aa. Statenvoorstel 66/13 inzake rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant.

Bijlagen

 1. aa. Statenvoorstel 66/13 inzake rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant. 135 KB
 2. Vastgesteld besluit van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013 m.b.t Statenvoorstel 66/13 inzake rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant. 55 KB
 3. ab. Ontwerpbesluit bij Statenvoorstel 66/13 inzake rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant. 70 KB
 4. ac. Bijlage 1 bij Statenvoorstel 66/13 inzake rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant. Bijlage 1 - Risicomanagement Stimuleringsmaatregel Woningbouwproductie provincie Noord-Brabant; bestuurlijk rapport d.d. 19 september 2013. 496 KB
 5. ad. Bijlage 2 bij Statenvoorstel 66/13 inzake rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant. Bijlage 2 - Risicomanagement Stimuleringsmaatregel Woningbouwproductie provincie Noord-Brabant; rapport van bevindingen d.d. 19 september 2013. 862 KB
 6. ae. Bijlage 3 bij Statenvoorstel 66/13 inzake rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant. Bijlage 3 - Risicomanagement Stimuleringsmaatregel Woningbouwproductie provincie Noord-Brabant; interviews met externe deskundigen d.d. 19 september 2013 220 KB
 7. af. Advies van de commissie voor Economische Zaken en Bestuur over Statenvoorstel 66/13 inzake rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant. 53 KB
 8. ag. Nota van Wijziging bij Statenvoorstel 66/13 inzake rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant. 107 KB
 9. ah. Bijlage 1 bij Nota van Wijziging bij Statenvoorstel 66/13 inzake rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant. Bijlage 1 - Gewijzigde versie van het Besluit behorende bij Statenvoorstel 66/13 (incl. de aangebrachte wijzigingen in de oorspronkelijke tekst). 98 KB
 10. ai. Bijlage 2 bij Nota van Wijziging bij Statenvoorstel 66/13 inzake rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant. Bijlage 2 - Brief met toegezegde reactie en beantwoording door GS. 90 KB
 11. aj. Herzien ontwerpbesluit bij Statenvoorstel 66/13 inzake rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant. 73 KB
 12. ra. Amendement A2 ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013 door de Statenfractie(s) van de VVD, CDA en SP bij de behandeling van Statenvoorstel 66/13 inzake rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant. Besluiten, dat in het herzien ontwerp-besluit 66/13F de onderdelen 1 en 2 in zijn geheel worden verwijderd en besluiten dat het herzien ontwerp-besluit van het Statenvoorstel aldus wordt gewijzigd: Gedeputeerde Staten opdracht te geven om voorstellen voor grote projecten telkens aan PS ter goedkeuring voor te leggen en daarbij steeds een risicoparagraaf op te nemen als onderdeel van het voorstel. (AANGENOMEN) 518 KB
 13. sa. Motie M2 ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013 door de Statenfractie van de PVV bij de behandeling van Statenvoorstel 66/13 inzake rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement stimuleringsmaatregel woningbouwproductie provincie Noord-Brabant. Dragen Gedeputeerde Staten op: Om geen stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie financieel te ondersteunen, waardoor provincie en/of gemeente woningeigenaar kan worden. (VERWORPEN) 446 KB

45 aa. Statenvoorstel 65/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, intrekking artikel 9.6 en aanvullend besluit ten behoeve van het Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij van 20 september 2013.

Bijlagen

 1. aa. Statenvoorstel 65/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, intrekking artikel 9.6 en aanvullend besluit ten behoeve van het Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij van 20 september 2013. 81 KB
 2. Vastgesteld besluit van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013 m.b.t Statenvoorstel 65/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, intrekking artikel 9.6 en aanvullend besluit ten behoeve van het Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij van 20 september 2013. 86 KB
 3. ab. Bijlage 1 bij Statenvoorstel 65/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, intrekking artikel 9.6 en aanvullend besluit ten behoeve van het Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij van 20 september 2013. Bijlage 1 - Nota van Inspraak, wijziging Verordening ruimte 2012, intrekking artikel 9.6. 46 KB
 4. ac. Ontwerpbesluit B1 bij Statenvoorstel 65/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, intrekking artikel 9.6. 82 KB
 5. ad. Ontwerpbesluit B2 bij Statenvoorstel 65/13 inzake aanvullend besluit ten behoeve van het Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij van 20 september 2013. 71 KB
 6. ra. Amendement A3 ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013 door de Statenfractie van de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant bij de behandeling van Statenvoorstel 65/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, intrekking artikel 9.6 en aanvullend besluit ten behoeve van het Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij van 20 september 2013. Besluiten het in het ontwerpbesluit 65/13B artikel 2.1 als volgt te wijzigen: Artikel 9.6 komt te luiden: Artikel 9.6. Afwijkende regels voor geiten- en schapenhouderijen In afwijking van het bepaalde in dit hoofdstuk geldt tot 1 juni 2014 de regel dat: 1 hervestiginglomschakeling naar een geiten- of schapenhouderij niet is toegestaan in of rond kernen of bebouwingsconcentraties tenzij er bij hervestiging / omschakeling sprake is van een verplaatsing van een geiten- of schapenhouderij uit of rond een kern of een bebouwingsconcentratie onder het feitelijk, planologisch en juridisch opheffen van de achterblijvende locatie. (VERWORPEN) 393 KB
 7. sa. Motie M3 ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013 door de Statenfractie(s) van de PvdA en D66 bij de behandeling van Statenvoorstel 65/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, intrekking artikel 9.6 en aanvullend besluit ten behoeve van het Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij van 20 september 2013. Verzoeken Gedeputeerde Staten om: Onderzoek te doen naar het opnemen van de eis in de BZV om aparte, van andere dieren gescheiden aflammerstallen voor geiten - schapenhouderijen; de Staten te informeren over de uitkomsten van het onderzoek. (INGETROKKEN) 47 KB
 8. sb. Motie M3a ingediend tijdens de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013 door de Statenfractie(s) van de PvdA en D66 bij de behandeling van Statenvoorstel 65/13 inzake Wijziging Verordening ruimte 2012, intrekking artikel 9.6 en aanvullend besluit ten behoeve van het Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij van 20 september 2013. Verzoeken Gedeputeerde Staten om: Onderzoek te doen naar het opnemen in de BZV om aparte, van andere dieren gescheiden aflammerstallen voor geiten - schapenhouderijen; de Staten te informeren over de uitkomsten van het onderzoek. (UNANIEM AANGENOMEN) 464 KB

50 Vragen voor het vragenuurtje tijdens de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013 van de dhr. M.C. van der Wel namens de statenfractie van de Partij voor de Dieren over de misstanden in de jacht op vossen in Deurne.

60 Verzoek van dhr. A.W.J.A. van Hattem namens de statenfractie van de PVV, dhr. H.J.M. Leenders namens de statenfractie van de PvdA, mw. M.C. Lestrade-Brouwer namens de statenfractie van D66, dhr. P.H.M. Smeulders namens de statenfractie van GroenLinks, dhr. H Mondriaan namens de statenfractie 50PLUS, dhr. M.C. van der Wel namens de Partij voor de Dieren en dhr. M.J. Kap namens de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant tot het houden van een interpellatie tijdens de PS-vergadering van 1 november 2013 conform artikel 44 Reglement van Orde over het proces en de informatievoorziening met betrekking tot het statenvoorstel 67/13 betreffende `voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij`.

Bijlagen

 1. Verzoek van dhr. A.W.J.A. van Hattem namens de statenfractie van de PVV, dhr. H.J.M. Leenders namens de statenfractie van de PvdA, mw. M.C. Lestrade-Brouwer namens de statenfractie van D66, dhr. P.H.M. Smeulders namens de statenfractie van GroenLinks, dhr. H Mondriaan namens de statenfractie 50PLUS, dhr. M.C. van der Wel namens de Partij voor de Dieren en dhr. M.J. Kap namens de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant tot het houden van een interpellatie tijdens de PS-vergadering van 1 november 2013 conform artikel 44 Reglement van Orde over het proces en de informatievoorziening met betrekking tot het statenvoorstel 67/13 betreffende `voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij`. 116 KB
 2. Motie M4 ingediend tijdens de de vergadering van Provinciale Staten op 1 november 2013 door de statenfracties van de PVV, D66, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant waarbij ze een motie van afkeuring indienen n.a.v. het proces voor de vergadering van Provinciale Staten d.d. 20 september 2013 omtrent het statenvoorstel 67/13 betreffende `voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij`. Constaterende dat het college van GS zich dient te houden aan geest en letter van artikel 167 van de Provinciewet; Het college van GS geen gevolg heeft gegeven aan de wijze waarop de actieve informatieplicht aan Provinciale Staten dient te worden ingevuld; Het college van GS daarbij onvoldoende inzicht toont in de dualistische verhouding tussen GS en PS; Deze handelswijze de kwaliteit van de besluitvorming door Provinciale Saten niet ten goede komt Besluiten, deze handelswijze van het College van GS af te keuren.(VERWORPEN) 831 KB
 3. Motie M5 ingediend tijdens de de vergadering van Provinciale Staten op 1 november 2013 door de statenfracties van de D66, PvdA en de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant tijdens het interpellatieverzoek conform artikel 44 Reglement van Orde over het proces en de informatievoorziening met betrekking tot het statenvoorstel 67/13 betreffende `voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij`: waarbij ze Gedeputeerde Staten verzoeken de invulling van de actieve informatieplicht op heldere wijze en gekoppeld aan criteria in een beleidsnotitie op te nemen en aan Provinciale Staten ter goedkeuring voor te leggen. (AANGENOMEN) 445 KB

100 Vastgestelde notulen van de vergadering van Provinciale Staten d.d. 1 november 2013.