Dit is een video/livestream over 2 09.30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 11 JUNI 2021 DEEL 2 VAN 2

Nu aan het woord

Agendapunt

Aanvang Schorsing

Einde Schoring

2.5.2 Statenvoorstel 02/21 Zienswijze ontwerpbegroting 2022 & meerjarenraming OMWB en ODBN

Sprekers

 1. Suzanne Zwart 21197232 Begin spreekmoment 13:33:10
 2. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:34:12
 3. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:36:08
 4. Camiel van der Meeren 26887178 Begin spreekmoment 13:36:10
 5. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:37:57
 6. Anne-Marie Spierings Anne-Marie Spierings Begin spreekmoment 13:38:00
 7. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:39:10
 8. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 13:39:12
 9. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:39:47
 10. Loek van Wely 5145328 Begin spreekmoment 13:39:53
 11. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:40:52
 12. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 13:40:54
 13. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:42:06
 14. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 13:42:09
 15. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:42:18
 16. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 13:42:20
 17. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:43:30
 18. Wil van Pinxteren 19272194 Begin spreekmoment 13:43:36
 19. Anne-Marie Spierings Anne-Marie Spierings Begin spreekmoment 13:48:45
 20. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:48:50
 21. Wil van Pinxteren 19272194 Begin spreekmoment 13:49:38
 22. Anne-Marie Spierings Anne-Marie Spierings Begin spreekmoment 13:50:28
 23. Wil van Pinxteren 19272194 Begin spreekmoment 13:50:51
 24. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:52:22
 25. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 13:52:23
 26. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:54:09
 27. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 13:54:10
 28. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 13:55:27
 29. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:55:56
 30. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 13:56:01
 31. Wil van Pinxteren 19272194 Begin spreekmoment 13:56:53
 32. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:57:34
 33. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 13:57:40
 34. Wil van Pinxteren 19272194 Begin spreekmoment 13:58:03
 35. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 13:58:37

2.5.3 Statenvoorstel 34/21 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2022

Sprekers

 1. Nurettin Altundal 9524572 Begin spreekmoment 13:59:12
 2. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:00:08
 3. Anne-Marie Spierings Anne-Marie Spierings Begin spreekmoment 14:00:10
 4. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:01:39
 5. Hagar Roijackers 25632554 Begin spreekmoment 14:01:41
 6. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:03:34
 7. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 14:03:37
 8. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:06:22
 9. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 14:06:25
 10. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:07:05
 11. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 14:07:07
 12. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:07:34
 13. Harold van den Broek Harold van den Broek Begin spreekmoment 14:07:36
 14. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:07:50
 15. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:07:52
 16. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:08:13
 17. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 14:08:17
 18. Nurettin Altundal 9524572 Begin spreekmoment 14:09:37
 19. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:09:38
 20. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 14:09:51
 21. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:11:25
 22. Anne-Marie Spierings Anne-Marie Spierings Begin spreekmoment 14:11:27
 23. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 14:11:54
 24. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:12:27
 25. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 14:12:50
 26. Nurettin Altundal 9524572 Begin spreekmoment 14:13:17
 27. Nurettin Altundal 9524572 Begin spreekmoment 14:13:39
 28. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 14:14:25
 29. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 14:16:46
 30. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:16:48
 31. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 14:17:41
 32. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 14:18:02
 33. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:18:40
 34. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 14:18:43
 35. Christophe van der Maat 4996954 Begin spreekmoment 14:19:09
 36. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:19:36
 37. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:20:11
 38. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 14:20:24
 39. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:21:20

2.5.4 Statenvoorstel 32/21 Bekrachtigen geheimhouding dossier financiering vervangende nieuwbouw `Grizzly` op Pivot Park

Sprekers

 1. Nurettin Altundal 9524572 Begin spreekmoment 14:21:53
 2. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:21:55
 3. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:22:09
 4. Nurettin Altundal 9524572 Begin spreekmoment 14:22:11
 5. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:22:19
 6. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:26:44
 7. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 14:26:47
 8. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:29:02
 9. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 14:29:05
 10. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:29:55
 11. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 14:29:57
 12. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:32:59
 13. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:33:01
 14. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 14:34:00
 15. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 14:34:43
 16. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:34:47
 17. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:36:11
 18. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 14:36:13
 19. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:37:21
 20. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 14:37:22
 21. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 14:37:51
 22. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:38:24
 23. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:38:32
 24. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 14:39:07
 25. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:39:34
 26. Anne-Marie Spierings Anne-Marie Spierings Begin spreekmoment 14:39:35
 27. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:40:21
 28. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 14:40:22
 29. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 14:41:09
 30. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:41:13
 31. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:41:19
 32. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 14:42:28
 33. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 14:43:26
 34. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:43:55
 35. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:43:57
 36. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:44:01
 37. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 14:44:14
 38. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:44:16
 39. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:44:47
 40. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:44:49
 41. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:45:33
 42. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:45:49
 43. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 14:46:05
 44. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:47:03
 45. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 14:47:05
 46. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:48:14
 47. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:48:19
 48. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 14:48:33
 49. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:48:37
 50. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:49:06
 51. Erik Ronnes 7087781 Begin spreekmoment 14:49:14
 52. Ina Adema Ina Adema Begin spreekmoment 14:49:22

2.6 HAMERSTUKKEN

2.6.1 Statenvoorstel 38/21 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

2.2 Adviesrapport verkenners Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer over de verkenning naar een stabiel en slagvaardig provinciebestuur

Aanvang Schorsing

Einde Schoring

2.7 SLUITING