Dit is een video/livestream over 1 18.00 UUR - 18.45 UUR AGENDAVERGADERING 14 december 2020

Nu aan het woord

Agendapunt

8.8.3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 92/20 Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019