Dit is een video/livestream over 7 11.30 UUR - 12.00 UUR RONDVRAAGMOMENT 11 december 2020

Nu aan het woord

Agendapunt

8.8.3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 92/20 Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019