Dit is een video/livestream over 2 09.30 UUR - 11.00 UUR COMMISSIE STUREN EN VERANTWOORDEN 11 december 2020

Nu aan het woord

Agendapunt

8.8.3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 92/20 Tussenevaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2016-2019