Dit is een video/livestream over 8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN VOORTZETTING 3JULI 2020 deel 4/4 vervolg

Nu aan het woord

Agendapunt

8.2.2 Statenvoorstel 31/20 Visie klimaatadaptatie, inclusief uitwerking bestuursopdracht `Stoppen van de verdroging met een waterrobuuste inrichting van Brabant`.

8.2 STEMMING

8.2.3 Statenvoorstel 61/20 Lijst ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten 3 juli 2020

8.2.4 Statenvoorstel 58/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 8 mei 2020

8.2.5 Statenvoorstel 60/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 15 mei 2020