Dit is een video/livestream over 2 15:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

2 15:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

2.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten de heer A.J.M. Spooren

2.3 Benoeming en beëdiging van burgerlid H.J.W.C. Liebregts

2.4 STEMMING

2.4.1 Statenvoorstel 22/20 Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant

2.4.2 Statenvoorstel 19/20 Herbenoeming lid bestuur Zuidelijke Rekenkamer

2.4.3 Statenvoorstel 12/20 Benoeming onafhankelijk voorzitter voor de Commissie Regionaal Overleg Budel en de Commissie Regionaal Overleg Seppe

2.4.4 Statenvoorstel 36/20 Benoeming loco-griffier van Provinciale Staten Noord-Brabant

2.4.5 Statenvoorstel 20/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 31 januari 2020

2.4.6 Statenvoorstel 26/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 14 februari 2020

2.4.7 Statenvoorstel 33/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 6 maart 2020

2.4.8 Statenvoorstel 24/20 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 22 april 2020

2.4.9 Statenvoorstel 38/20 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 22 april 2020

2.5 SLUITING