Dit is een video/livestream over 1 14:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

1 14:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

1.1 Extra vergadering Provinciale Staten 22 april 2020 - Benoemingsproces Commissaris van de Koning per 1 oktober 2020

1.2.1 Statenvoorstel 28/20 Profielschets commissaris van de Koning Noord-Brabant

1.2.2 Statenvoorstel 29/20 Vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant 2020, reglement en benoeming leden

1.2.3 Statenvoorstel 30/20 Reglement klankbordcommissie commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant

1.3 SLUITING