Dit is een video/livestream over 8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Nu aan het woord

Agendapunt

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

Aanvang Schorsing

Actuele Moties

8.4 STEMMING

8.3 BESPREEKSTUKKEN (INCL. STEMMING)

8.3.1 Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`. 109 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`. 57 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 68/19 : Nota van beantwoording zienswijzen 2,1 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 68/19 : Nota van wijzigingen Natuurgebied Westelijke Langstraat 214 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 68/19 : Reactie van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 234 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 68/19 : Advies over het milieueffectrapport van de Commissie voor de m.e.r 691 KB
 7. Beantwoording technische vragen Partij voor de Dieren over Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`. 1,1 MB
 8. Beantwoording technische vragen Statenfractie GroenLinks over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 139 KB
 9. Beantwoording technische vragen Statenfractie PvdA over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 125 KB
 10. Beantwoording technische vragen Statenfractie VVD over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 115 KB
 11. Beantwoording technische vragen Statenfractie VVD over Statenvoorstel 68/19 inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 61 KB
 12. Motie M17-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 68/19 Geen belemmeringen eventuele uitbreiding A59, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGENOMEN) 77 KB
 13. Motie M18-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 68/19 Voortvarend Westelijke Langstraat, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 109 KB
 14. Motie M18a-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 68/19 Voortvarend Westelijke Langstraat, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 125 KB
 15. Motie M19-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 68/19 Loket, ingediend door ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 100 KB
 16. Vastgesteld besluit 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat` 51 KB

Sprekers

 1. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:11:27
 2. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 14:11:48
 3. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:15:23
 4. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 14:15:36
 5. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:16:02
 6. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 14:16:04
 7. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:16:12
 8. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 14:16:13
 9. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:16:27
 10. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:16:34
 11. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:16:37
 12. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:16:49
 13. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 14:16:53
 14. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:17:09
 15. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:17:23
 16. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:17:31
 17. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 14:17:35
 18. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:17:39
 19. Jürgen Stoop 15533130 Begin spreekmoment 14:17:56
 20. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:20:16
 21. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:20:20
 22. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:20:45
 23. Jürgen Stoop 15533130 Begin spreekmoment 14:20:48
 24. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:21:01
 25. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:21:02
 26. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:21:27
 27. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:21:37
 28. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 14:21:40
 29. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:21:56
 30. Jürgen Stoop 15533130 Begin spreekmoment 14:21:57
 31. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:22:08
 32. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 14:22:09
 33. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:22:17
 34. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 14:22:19
 35. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:22:23
 36. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 14:22:47
 37. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:24:45
 38. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:24:55
 39. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:25:13
 40. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 14:25:25
 41. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:29:25
 42. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 14:29:46
 43. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:33:20
 44. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:33:24
 45. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:33:25
 46. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:33:47
 47. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 14:33:52
 48. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:34:08
 49. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:34:09
 50. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:34:30
 51. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 14:34:32
 52. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:34:44
 53. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 14:34:47
 54. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:35:12
 55. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:35:18
 56. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:36:10
 57. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:36:23
 58. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 14:36:46
 59. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:38:41
 60. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 14:38:55
 61. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:40:59
 62. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 14:41:18
 63. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:43:56
 64. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:44:13
 65. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 14:44:16
 66. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:44:35
 67. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 14:44:38
 68. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 14:44:54
 69. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:44:55
 70. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:45:05
 71. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 14:45:07
 72. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:45:21
 73. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 14:45:32
 74. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:47:46
 75. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:47:48
 76. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:48:06
 77. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 14:48:12
 78. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:48:29
 79. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:48:37
 80. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:48:41
 81. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:48:50
 82. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:48:51
 83. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 14:48:56
 84. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:51:03
 85. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 14:51:13
 86. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:53:14
 87. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:53:55
 88. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 14:54:26
 89. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:57:56
 90. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:57:58
 91. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:58:12
 92. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 14:58:15
 93. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:58:41
 94. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:58:47
 95. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 14:58:50
 96. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:59:07
 97. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 14:59:30
 98. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:02:52
 99. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 15:03:07
 100. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:03:11
 101. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:04:08
 102. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:04:09
 103. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:04:27
 104. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 15:04:34
 105. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:05:23
 106. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:05:27
 107. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:05:48
 108. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:06:15
 109. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:09:12
 110. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 15:09:13
 111. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:09:51
 112. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:09:58
 113. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 15:10:02
 114. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:10:37
 115. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:10:39
 116. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 15:10:40
 117. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:11:12
 118. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:11:26
 119. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:12:49
 120. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:14:26
 121. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 15:14:56
 122. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:15:43
 123. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 15:15:53
 124. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:16:11
 125. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:16:22
 126. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 15:16:27
 127. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:16:37
 128. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:16:40
 129. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 15:16:41
 130. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:16:56
 131. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 15:16:59
 132. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:17:05
 133. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 15:17:07
 134. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:17:25
 135. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 15:17:27
 136. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:17:53
 137. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 15:17:54
 138. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:18:07
 139. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:18:24
 140. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 15:18:45
 141. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:19:42
 142. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:19:57
 143. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 15:20:12
 144. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:20:53
 145. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 15:20:59
 146. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:21:28
 147. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:21:36
 148. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 15:21:37
 149. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:21:46
 150. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 15:21:48
 151. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:22:03
 152. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 15:22:14
 153. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:22:18
 154. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 15:22:32
 155. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:22:57
 156. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:23:05
 157. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 15:23:27
 158. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:24:06
 159. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 15:24:22
 160. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:24:54
 161. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 15:25:13
 162. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:25:39
 163. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:26:22
 164. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 15:26:36
 165. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:28:10
 166. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:28:25
 167. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:28:34
 168. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:29:27
 169. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 15:29:31
 170. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:29:57
 171. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:29:58
 172. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:30:21
 173. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 15:30:26
 174. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:30:38
 175. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 15:30:46
 176. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:31:07
 177. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:31:11
 178. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:31:13
 179. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:31:51
 180. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:32:09
 181. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:32:31
 182. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 15:32:33
 183. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:33:01
 184. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 15:33:42
 185. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:34:42
 186. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 15:34:48
 187. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:34:59
 188. Rik Grashoff 18427543 Begin spreekmoment 15:35:01
 189. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 15:35:41
 190. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:35:52
 191. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:36:00
 192. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:36:20
 193. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:37:32
 194. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 15:37:36
 195. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 15:37:38
 196. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 15:37:39

8.4 STEMMING

8.4.2 Statenvoorstel 68/19 Inpassingsplan `Natuurgebied Westelijke Langstraat`.

8.4 STEMMING

8.4 STEMMING

8.3.2 Statenvoorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden PS NB en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie NB

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant 48 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant 75 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant 49 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant 56 KB
 5. Amendement A7-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 11/20 B I Advisering verzoeken van de accountant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 170 KB
 6. Amendement A8-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 11/20 B I Niet treden in bevoegdheid PS, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 155 KB
 7. Vastgesteld besluit I 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant 61 KB
 8. Vastgesteld besluit II 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant 49 KB
 9. Vastgesteld besluit III 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Braban 50 KB

Sprekers

 1. Eric Logister 4044182 Begin spreekmoment 15:43:04
 2. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:43:36
 3. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 15:44:06
 4. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:46:47
 5. Presidium Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 15:47:12
 6. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:48:30
 7. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 15:48:44
 8. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:48:50
 9. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:49:27
 10. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:49:45
 11. Presidium Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 15:49:47
 12. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:50:20
 13. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:50:30
 14. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 15:50:32
 15. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:50:33
 16. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:51:02
 17. Presidium Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 15:51:03
 18. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:51:30
 19. Eric Logister 4044182 Begin spreekmoment 15:51:48
 20. Eric Logister 4044182 Begin spreekmoment 15:52:12
 21. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:52:46
 22. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 15:52:52
 23. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:53:23
 24. Presidium Wil van Pinxteren Begin spreekmoment 15:53:36
 25. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:53:58
 26. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 15:54:16

8.4.3 Statenvoorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden PS NB en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie NB

8.4 STEMMING

8.4 STEMMING

8.4.3 Statenvoorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden PS NB en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie NB

8.4.3 Statenvoorstel 11/20 Reglement Commissie sturen en verantwoorden PS NB en Eerste wijzigingsregeling Ambtsinstructie griffier Provincie NB

8.3.3 Statenvoorstel 17/20 Aanwijzing accountant controle fractieverantwoordingen

8.4.4 Statenvoorstel 17/20 Aanwijzing accountant controle fractieverantwoordingen

8.3.4 Statenvoorstel 21/20 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 21/20 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020 60 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 21/20 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020 184 KB
 3. Amendement A9-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 21/20 Aantal spreektermijnen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 77 KB
 4. Amendement A10-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 21/20 Alle ingekomen stukken op de provinciale website, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 96 KB
 5. Amendement A11-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 21/20 Gebruik mobiele apparatuur, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 92 KB
 6. Amendement A12-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 21/20 Volgorde sprekers en woordvoering, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 85 KB
 7. Amendement A13-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 21/20 Uitingen in vergaderruimten, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 74 KB
 8. Amendement A14-2020 Provinciale Staten 6 maart 2020 Statenvoorstel 21/20 Moties en amendementen schriftelijk verspreiden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 99 KB
 9. Vastgesteld besluit 21/20 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020 167 KB

Sprekers

 1. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 16:05:51
 2. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:05:55
 3. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:07:17
 4. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:08:17
 5. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 16:08:28
 6. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:09:40
 7. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 16:09:57
 8. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:11:42
 9. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 16:11:54
 10. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:14:43
 11. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 16:14:45
 12. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:15:09
 13. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 16:15:11
 14. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:15:54
 15. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 16:15:56
 16. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:16:28
 17. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 16:16:31
 18. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:16:54
 19. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:18:00
 20. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 16:18:04
 21. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:18:17
 22. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 16:18:19
 23. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:18:23
 24. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 16:18:25
 25. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:18:58
 26. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 16:19:01
 27. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 16:19:03
 28. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:19:47
 29. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 16:19:48
 30. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:20:17
 31. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:20:23
 32. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:23:30
 33. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 16:23:47
 34. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:23:49
 35. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:24:53
 36. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 16:25:06
 37. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:25:57
 38. Nico Heijmans 19972096 Begin spreekmoment 16:26:00
 39. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:26:42
 40. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 16:26:44
 41. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:26:48
 42. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:27:20
 43. Nico Heijmans 19972096 Begin spreekmoment 16:27:22
 44. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:27:48
 45. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:28:28
 46. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 16:28:31
 47. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:28:49
 48. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 16:28:53
 49. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:29:06
 50. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:29:22
 51. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:30:12
 52. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 16:30:16
 53. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:30:23
 54. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 16:30:24
 55. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:30:32
 56. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 16:30:34
 57. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:30:58
 58. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 16:31:01
 59. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:31:22
 60. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 16:31:24
 61. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:31:31
 62. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:31:59
 63. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 16:32:03
 64. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:32:16
 65. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 16:32:18
 66. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:32:49
 67. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:33:00
 68. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:33:07
 69. Presidium Eric de Bie Begin spreekmoment 16:33:31
 70. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:35:41
 71. Willemieke Arts 19323382 Begin spreekmoment 16:35:53
 72. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:36:09
 73. Presidium Eric de Bie Begin spreekmoment 16:36:10
 74. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:36:31
 75. Willemieke Arts 19323382 Begin spreekmoment 16:36:35
 76. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:36:44
 77. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:37:04
 78. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:37:06
 79. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:37:13
 80. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 16:37:14
 81. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:37:30
 82. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:37:38
 83. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 16:37:40
 84. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 16:37:42
 85. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:38:29
 86. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 16:38:32
 87. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:38:50
 88. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:39:02
 89. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:39:03
 90. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:39:09
 91. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:39:25
 92. Nico Heijmans 19972096 Begin spreekmoment 16:39:27
 93. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:39:55
 94. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 16:39:59
 95. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:40:31
 96. Nico Heijmans 19972096 Begin spreekmoment 16:40:32
 97. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:40:51
 98. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 16:40:53
 99. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:41:14
 100. Nico Heijmans 19972096 Begin spreekmoment 16:41:18
 101. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:41:32
 102. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:41:36
 103. Presidium Eric de Bie Begin spreekmoment 16:41:56
 104. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:42:55
 105. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:43:37
 106. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 16:43:44
 107. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:43:45
 108. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:44:01
 109. Presidium Eric de Bie Begin spreekmoment 16:44:02
 110. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:44:23
 111. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 16:44:36
 112. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:45:28
 113. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:45:34
 114. 039 Begin spreekmoment 16:45:40
 115. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:46:04
 116. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 16:46:19
 117. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:47:40
 118. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:47:49
 119. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:47:56
 120. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:49:17
 121. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:49:44
 122. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:49:47
 123. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:50:01
 124. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 16:50:02
 125. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:50:32
 126. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 16:50:38
 127. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:50:47
 128. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:51:14
 129. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 16:51:17
 130. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:51:39
 131. Presidium Eric de Bie Begin spreekmoment 16:52:11
 132. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:52:45
 133. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:53:18

8.4 STEMMING

8.4 STEMMING

8.4 STEMMING

8.4 STEMMING

8.4 STEMMING

8.4 STEMMING

8.4.5 Statenvoorstel 21/20 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020

Sprekers

 1. Taner Karaaslan 19934864 Begin spreekmoment 16:59:01
 2. Taner Karaaslan 19934864 Begin spreekmoment 16:59:06
 3. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:59:16
 4. Taner Karaaslan 19934864 Begin spreekmoment 16:59:20
 5. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 16:59:22
 6. Marcel Thijssen 20040821 Begin spreekmoment 16:59:26
 7. Jürgen Stoop 15533130 Begin spreekmoment 16:59:31
 8. Gaby Scholder-Penders 21504392 Begin spreekmoment 16:59:34
 9. Willem Rutjens 19419332 Begin spreekmoment 16:59:36
 10. Robert Janssen 6007757 Begin spreekmoment 16:59:37
 11. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 16:59:38
 12. Tanja van de Ven-Vogels 24918187 Begin spreekmoment 16:59:41
 13. Robert Janssen 6007757 Begin spreekmoment 16:59:44
 14. Alex Panhuizen 11657078 Begin spreekmoment 16:59:46
 15. Magriet Bräuner 10488254 Begin spreekmoment 16:59:50
 16. Suzanne Zwart 21197232 Begin spreekmoment 16:59:52
 17. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 16:59:54
 18. Loek van Wely 5145328 Begin spreekmoment 16:59:56
 19. Joris van den Oetelaar 8388337 Begin spreekmoment 16:59:59
 20. Jade van der Linden 13858203 Begin spreekmoment 17:00:02
 21. Roel Gremmen 26633686 Begin spreekmoment 17:00:05
 22. Frank Duijs 14731818 Begin spreekmoment 17:00:07
 23. Stijn Roeles 10128902 Begin spreekmoment 17:00:08
 24. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 17:00:11
 25. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 17:00:13
 26. Nurettin Altundal 9524572 Begin spreekmoment 17:00:20
 27. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 17:00:25
 28. Arend Meijer 27159724 Begin spreekmoment 17:00:27
 29. Edith van Dijk 9506461 Begin spreekmoment 17:00:33
 30. Kees de Heer 26523249 Begin spreekmoment 17:00:36
 31. Anne van Diemen-Vereijken 2728128 Begin spreekmoment 17:00:39
 32. John Bankers 27409513 Begin spreekmoment 17:00:41
 33. Eric Logister 4044182 Begin spreekmoment 17:00:44
 34. Patricia van der Kammen 20208653 Begin spreekmoment 17:00:46
 35. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 17:00:52
 36. Harry van den Berg 26642028 Begin spreekmoment 17:00:55
 37. Ine Meeuwis-van Langen 25767539 Begin spreekmoment 17:01:09
 38. Liesbeth Sjouw 8521883 Begin spreekmoment 17:01:12
 39. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 17:01:15
 40. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 17:01:18
 41. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 17:01:21
 42. Camiel van der Meeren 26887178 Begin spreekmoment 17:01:24
 43. Nico Heijmans 19972096 Begin spreekmoment 17:01:26
 44. Willemieke Arts 19323382 Begin spreekmoment 17:01:39
 45. Coen Hendriks 20723611 Begin spreekmoment 17:01:44
 46. Walter Manders 15019247 Begin spreekmoment 17:01:46
 47. Michiel Philippart 13885723 Begin spreekmoment 17:01:49
 48. Ankie de Hoon 27582542 Begin spreekmoment 17:02:02
 49. Marco van der Wel 16893337 Begin spreekmoment 17:02:05
 50. Stijn Smeulders 12876764 Begin spreekmoment 17:02:07
 51. Maarten Everling 12606861 Begin spreekmoment 17:02:10
 52. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 17:02:16
 53. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 17:02:28
 54. Kirsten ten Cate 2580675 Begin spreekmoment 17:02:41
 55. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 17:02:50

8.4.1 Statenvoorstel 16/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 17 januari 2020

Einde vergadering