Dit is een video/livestream over 4 11:00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 13 DECEMBER 2019 deel 1/4

Nu aan het woord

Agendapunt

4.1 Vergadering Provinciale Staten 13 december 2019

4.3.1 Bespreken van de door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof

Bijlagen

 1. Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof 82 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof : Brabantse Aanpak Stikstof 1,6 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof : Ontwikkeling van het stikstofdossier in de tijd 47 KB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof : Visualisatie Brabantse Aanpak Stikstof 418 KB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof : Beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant 349 KB
 6. Beantwoording technische vragen Statenfractie SP over Brabantse Aanpak Stikstof 74 KB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfractie 50PLUS over Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof 60 KB
 8. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff met verklaring van minister Schouten over het bestuurlijk overleg met de provincies over de beleidsregel Natuurbescherming 62 KB
 9. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer over nadere afspraken met provincies over beleidsregels 102 KB
 10. Beantwoording technische vervolgvragen Statenfractie SP over Brabantse Aanpak Stikstof 271 KB
 11. Beantwoording technische vragen CDA n.a.v. Statenmededeling Brabantse Aanpak Stikstof 45 KB
 12. Motie M162-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof , ingediend door VVD, D66, GroenLinks en PvdA (VERWORPEN) 115 KB
 13. Motie M163-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Houd jongvee gezond` , ingediend door VVD en CDA (AANGENOMEN) 121 KB
 14. Motie M164-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Het geheel is meer dan de som der delen` , ingediend door VVD en CDA (AANGENOMEN) 126 KB
 15. Motie M165-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Prioriteiten stellen bij uitgave stikstofruimte` , ingediend door VVD (INGETROKKEN) 100 KB
 16. Motie M165a-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Prioriteiten stellen bij uitgave stikstofruimte` , ingediend door VVD en PvdA (AANGENOMEN) 121 KB
 17. Motie M166-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Generieke Maatregelen` , ingediend door D66, GroenLinks, PvdA en VVD (AANGENOMEN) 119 KB
 18. Motie M167-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Koppelkansen` , ingediend door D66 (AANGENOMEN) 109 KB
 19. Motie M168-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `versnelling Circulaire Samenleving` , ingediend door GroenLinks, D66 en PvdA (AANGENOMEN) 102 KB
 20. Motie M169-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `terug naar 2028` , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 104 KB
 21. Motie M170-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `afblijven van latente ruimte` , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 105 KB
 22. Motie M171-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `eerlijke deadlines voor de boeren` , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 127 KB
 23. Motie M172-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Schrappen en herindelen Natura 2000 als oplossing` , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 107 KB
 24. Motie M173-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Landelijk Beleid` , ingediend door CDA (INGETROKKEN) 80 KB
 25. Motie M173a-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Landelijk Beleid` , ingediend door CDA (VERWORPEN) 103 KB
 26. Motie M174-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Strostallen` , ingediend door CDA (INGETROKKEN) 90 KB
 27. Motie M174a-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `strostallen`, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 106 KB
 28. Motie M175-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Flexibele datum` , ingediend door CDA (INGETROKKEN) 87 KB
 29. Motie M175a-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Flexibele datum` , ingediend door CDA (VERWORPEN) 111 KB
 30. Motie M176-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `, ingediend door ChristenUnie-SGP, Forum voor Democratie, 50PLUS en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 113 KB
 31. Motie M177-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `drempelwaarde voor aanvraag natuurvergunning, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 92 KB
 32. Motie M178-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `afromingspercentage 50% bij uitkoop`, ingediend door SP (INGETROKKEN) 71 KB
 33. Motie M179-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Niet salderen voordat de Gebiedsgerichte Aanpak is uitgewerkt`, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 82 KB
 34. Motie M180-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `Mogelijkheden onvrijwillige uitkoop uitwerken`, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 77 KB
 35. Motie M181-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `redelijke termijn voor use it or lose it`, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 107 KB
 36. Motie M182-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten `voorgestelde aanpak stikstof `, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 93 KB
 37. Motie M183-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `garantie reductiepad` , ingediend door SP (VERWORPEN) 70 KB
 38. Motie M184-2019 Provinciale Staten 13 december 2019 debat door Gedeputeerde Staten voorgestelde aanpak stikstof `strostallen` , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 88 KB

Sprekers

 1. Wilma Dirken Wilma Dirken Begin spreekmoment 11:22:49
 2. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 11:33:06
 3. Eric de Bie 4973242 Begin spreekmoment 11:33:30
 4. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 11:39:57
 5. Ankie de Hoon 2239782 Begin spreekmoment 11:40:25
 6. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 11:50:48
 7. Henri Swinkels Henri Swinkels Begin spreekmoment 11:51:02
 8. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 11:55:23
 9. Janneke van Kessel 5768583 Begin spreekmoment 11:55:46
 10. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 12:02:21
 11. Tom Ludwig 26340108 Begin spreekmoment 12:02:47
 12. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 12:11:20
 13. Alexander van Hattem 25475915 Begin spreekmoment 12:11:34
 14. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 12:22:57
 15. Martijn de Kort 17440617 Begin spreekmoment 12:23:15
 16. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 12:30:40
 17. Jan-Frans Brouwers 22048057 Begin spreekmoment 12:30:55
 18. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 12:36:53
 19. Anne-Miep Vlasveld 20562723 Begin spreekmoment 12:37:18
 20. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 12:42:21
 21. Wil van Pinxteren 11805615 Begin spreekmoment 12:42:41
 22. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 12:52:03
 23. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 12:52:07
 24. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 12:52:28
 25. Hermen Vreugdenhil 10445480 Begin spreekmoment 12:52:35
 26. Wim van de Donk 7682349 Begin spreekmoment 13:00:43

Aanvang Schorsing