Naam, voorletters en eventuele titel Dirken, A.M.W. (Wilma), ir.
Download: persfoto
Emailadres PS wdirken@psbrabant.nl
Fractie VVD
Statenlid sinds 26 maart 2015
Zet zich deze periode in voor Een mooie woonplek voor iedereen in een veilige omgeving.
Favoriete plek in Brabant West-Brabant
Geboorteplaats/-datum Zegge, 20 december 1971
Woonplaats Hoeven
Beroep en/of nevenfuncties Interim-manager en consultant organisatieontwikkeling, bedrijfsvoering en fysiek domein bij Manergy
Opleiding T.U. Eindhoven, Bouwkunde/planologie
Voornaamste reden om politiek actief te worden Als je iets aan de wereld wilt veranderen, moet je daar zelf over meepraten!
Trots op Alle Brabanders die iets moois van hun leven maken.
In mijn vrije tijd Ben ik coach van een twirlvereniging.

Contact

Dirken, Wilma