Naam, voorletters en eventuele titel Broek, H.W. (Harold) van den
Download: persfoto
Emailadres PS HvdBroek@psbrabant.nl  
Fractie Lokaal Brabant
Statenlid sinds 5 juni 2020
Zet zich deze periode in voor Een provincie met meer urgentie en aandacht voor de leefbaarheid van onze Brabantse dorpen, stadswijken en buurtschappen.
Favoriete plek in Brabant Natuurgebied "De Maashorst"
Geboorteplaats/-datum Schaijk, 10 november 1965 
Woonplaats Reek
Beroep en/of nevenfuncties
  • Project Manager Losgistic consultancy bij Roflota Holding B.V.
  • Raadslid gemeente Landerd
  • Fractievoorzitter RPP gemeente Landerd
  • Voorzitter Auditcommissie gemeente Landerd
Opleiding HBO
De voornaamste reden dat ik politiek actief ben geworden

Wat is er nodig om ons dorp leefbaar en vitaal te krijgen en te houden?
De antwoorden op deze vraag waren voor mij destijds de reden om actief te worden in de politiek.

Ik ben trots op Als we levensbestendige voorzieningen in onze dorpen terug krijgen en/of kunnen behouden, vitale verenigingsleven en voldoende (sociale) woningbouw realiseren voor jong en oud.
Een gezonde leefomgeving nastreven waarin welzijn en welvaart in balans zijn.
In mijn vrije tijd... Zingen bij Smitskoor (mannenkoor), sportschool en wandelen in De Maashorst.

Contact

Broek, Harold van den