Naam, voorletters en eventuele titel Zelst, H.J. (Henk) van
Download: persfoto
Emailadres PS HvZelst@psbrabant.nl    
Social media www.henkvanzelst.nl
Fractie ChristenUnie-SGP
Burgerlid sinds 10 mei 2019
Zet zich deze periode in voor Om de doelstellingen uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP Noord-Brabant zoveel mogelijk te verwezenlijken. 
Favoriete plek in Brabant Het slagenlandschap in de Westelijke Langstraat, vnl. in Sprang-Capelle gelegen en de Loonse en Drunense Duinen. 
Geboorteplaats/-datum Sprang-Capelle, 18 april 1963
Woonplaats Sprang-Capelle 
Beroep en/of nevenfuncties
  • Eigenaar Adviesbureau H. van Zelst
  • Koster Hervormde Gemeente Sprang
  • Gemeenteraadslid Waalwijk
  • Bestuurslid VOSC
  • Adviseur en Ambassadeur Stichting Schuilplaats Veenendaal
De voornaamste reden dat ik politiek actief ben geworden Om vanuit mijn christelijke achtergrond een bijdrage te kunnen leveren aan een mooier Brabant, keuzes maken gebaseerd op Gods onfeilbaar Woord.
Ik ben trots op Mijn vrouw en kinderen
In mijn vrije tijd... Ben ik koster van de Nederlands Hervormde Gemeente te Sprang.

Contact

Zelst, Henk van