Naam, voorletters en eventuele titel Surminski, M.J.G.P. (Paranka), drs.
Download: persfoto
Emailadres PS msurminski@psbrabant.nl
Fractie Partij voor de Dieren
Burgerlid sinds 30 augustus 2019
Zet zich deze periode in voor Cultuur & samenleving, ecologie & ruimtelijke ordening met speciale aandacht voor natuur, biodiversiteit en gezondheid en welzijn voor mens en dier.
Favoriete plek in Brabant De Brabantse Wal en het Markiezaat
Geboorteplaats/-datum Dordrecht, 26 april 1951
Woonplaats Hoogerheide
Beroep en/of nevenfuncties
  • Voorzitter natuur- en milieuvereniging Namiro
  • Bestuurslid van Stichting Viridis (natuurbescherming)
Opleiding Tandheelkunde
Voornaamste reden om politiek actief te worden Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Maar het is niet voldoende om als individu of groep te leven volgens idealen en ethische normen. We hebben politiek nodig om nieuwe inzichten in een breder kader te plaatsen, juridische basis te geven en in de maatschappij te verankeren.
Trots op Mensen die niet opgeven en bezig blijven om kwetsbare waarden te verdedigen tegen kortzichtig antropocentrisch denken.
In mijn vrije tijd Ben ik bezig met mijn dieren, werken in de tuin en kijk ik naar vogels.

Contact

Surminski, Paranka