Wat doet de provincie? Welke plek heeft de provincie in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de provincie? Wat doet een Statenlid? Op deze en andere vragen krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de provincie om ervaringen uit de praktijk te horen. Ter afsluiting wonen de deelnemers een Statenvergadering of Themavergadering bij.

De cursus is gratis. Aanmelden kan tot en met maandag 23 mei via Statengriffie@brabant.nl  Houd er rekening mee dat het aantal plaatsen beperkt is. Vermeld bij aanmelding naam, mailadres en telefoonnummer.

Programma
De cursus bestaat uit 5 maandagavonden van 19.15 tot 22.00u. Je hebt ook de mogelijkheid op een vrijdag een PS- of Themavergadering bij te wonen.

30 mei: Introductie en kennismaking
- hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de provincie?
- verkiezingen / politieke partijen

13 juni: De provincie
- hoe werkt de provincie?
- de besluitvorming binnen de provincie
- beïnvloeden van de besluitvorming

20 juni: De Provinciale Staten
- taken en rollen van de Provinciale Staten
- de instrumenten van een Statenlid
- basiskennis provinciefinanciën
- speeddaten met Statenleden

27 juni: overtuigend debatteren

4 juli: terugkijken en analyse van PS-vergadering of Themavergadering

Meer informatie
De cursus wordt verzorgd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de griffie via Statengriffie@brabant.nl of 073- 681 2278
 

Contact

Cursus Politiek Actief voor de provincie