In het rapport wordt geconstateerd dat er, naast verschillen tussen arm en rijk en tussen hoog- en laagopgeleid, ook nieuwe verschillen zijn, die soms tegenstellingen worden en tot conflicten kunnen leiden. Voorbeelden die o.a. worden genoemd zijn de invulling van het feest van Sinterklaas en de recente protesten van de zogenaamde ‘gele hesjes’. Tevens zijn ook meer burgers betrokken, dan die van de ogenschijnlijk traditionele groepen via tweedeling. En vindt tweedeling daarmee op meer (beleids)terreinen en meerdere dimensies plaats.

Verder constateert het onderzoek dat heel veel maatschappelijke initiatieven binnen gemeenten worden genomen om tweedeling tegen gaan of te voorkomen. Vaak is de overheid (gemeenten en provincie) daar niet bij betrokken. Meestal omdat overheden ook niet met alle bevolkingsgroepen even veel in contact staan. Dat vraagt om een andere invulling van de rol van overheden. Maar het vraagt ook dat overheden zich niet alleen met sociale tweedeling inlaten, maar altijd samen optrekken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Het rapport duidt dat het bewustzijn over dit onderwerp sterker kan. Daartoe zijn in het magazine naar aanleiding van het rapport 13 inspirerende voorbeelden opgenomen. Daarin zie je hoe lokale overheden op nieuwe manieren contact leggen met bewoners, hoe ze specifieke aanpakken hebben gemaakt om achterstanden aan te pakken én hoe lokale bestuurders leiderschap tonen in discussies in de samenleving.

De provincie en de VBG bespreken hoe zij, met de resultaten van dit onderzoek in de hand, het gesprek in Brabant over sociale tweedeling vorm gaan geven.

Dit was het derde onderzoek dat vanuit het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant in deze bestuursperiode is uitgevoerd. Eerder werden vergelijkbare onderzoeken onder Brabantse gemeenten gehouden over ‘Ondermijnende criminaliteit in het buitengebied’ en ‘Energietransitie’.

Zie ook