Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie en de klimaatadaptatie. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of provincie. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom een akkoord gesloten om gezamenlijk een aantal van deze grote maatschappelijke opgaven aan te pakken.

Naar website Overheid van nu