Hierbij hecht de provincie waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van deze partijen.

De horizontale vormen van controle en verantwoording (horizontaal toezicht) staan voorop. Sober en op afstand waar het kan, stevig toezicht waar het moet. Meer informatie over toetsing en beoordeling vindt u in de factsheet financieel toezicht.

Zie ook