De laatste jaren slaan (decentrale) overheden de digitale informatie op in tientallen applicaties en op netwerkschijven. Overheden lopen zo het risico dat niet alle informatie bekend en beschikbaar is voor goed bestuur, bedrijfsvoering, raadple­ging, bewijsvoering, verantwoording en cultuurhistorie. Doel van het onderzoek is vast te stellen in hoeverre gemeentelijke digitale dossiers alle informatie bevatten die je in een dossier mag verwach­ten op grond van de Archiefwet 1995.

 

Belangrijkste conclusies onderzoek

  1. Er ontbreekt in de onderzochte dossiers informatie die je op grond van de Archiefwet 1995 wel mag verwachten. Het gaat hier met name om e-mails, adviezen en vooroverleg.
  2. De aanvraag, beschikking en bijlagen bij de aanvraag en de beschikking zijn in de onderzochte dossiers wel aangetroffen.
  3. Gemeenten hebben onvoldoende grip op het beheer van de informatie in procesapplicaties en op netwerkschijven. 

Bekijk het rapport van het onderzoek.

Contact

Onderzoek volledigheid digitale dossiers gemeenten

Zie ook