De provincie geeft de volgende 5 (van de 10 ) KPI-thema’s prioriteit:

  • Lokale regelingen.
  • Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden. 
  • Digitale archiefbescheiden in het bijzonder.
  • Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats. 
  • Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots.

Voor het systematisch toezicht baseert de provincie zich op de interne rapportage van het college aan de raad en van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van de waterschappen.

Contact

Kritische Prestatie Indicatoren