Hieruit blijkt dat 54% van de gemeenten en waterschappen de archivering niet heeft geregeld. De overige 46% heeft in meer of mindere vorm de archivering geregeld. Er is pas sprake van een goede archivering als deze aan een aantal eisen voldoet.

Bekijk het onderzoek naar de archivering van digitale agenda’s en de aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek.

Hercontrole

In 2019 voerde de provincie een hercontrole uit bij de gemeenten. De algemene conclusie is dat alle gemeenten gebruik maken van digitale agenda’s maar dat nog niet alle gemeenten de archivering van digitale agenda’s geregeld hebben. Bij 43 gemeenten worden de digitale agenda’s gearchiveerd.

Bekijk de hercontrole uit 2019 naar de archivering van digitale agenda’s en de aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek.

Zie ook