Hieruit blijkt dat 54% van de gemeenten en waterschappen de archivering niet heeft geregeld. De overige 46% heeft in meer of mindere vorm de archivering geregeld. Er is pas sprake van een goede archivering als deze aan een aantal eisen voldoet.

Bekijk het onderzoek naar de archivering van digitale agenda’s en de aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek.

Contact

Archivering digitale agenda's