Dit schrijft het college in een zienswijze op het herindelingsadvies van de 5 gemeenten, die is verstuurd aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Het advies aan de minister luidt om een wetsvoorstel voor te leggen aan de ministerraad, gericht op de splitsing en opheffing van de gemeente Haaren en toevoeging van de dorpen Helvoirt, Haaren, Esch en Biezenmortel aan respectievelijk de gemeenten Vught, Oisterwijk, Boxtel en Tilburg.

Procedure

Op 3 en 6 juni 2019 hebben de raden van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg unaniem het herindelingsadvies vastgesteld. Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) geven Gedeputeerde Staten een zienswijze op het herindelingsadvies, waarna deze naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden toegestuurd.

Toetsing en oordeel

Gedeputeerde Staten hebben het herindelingsadvies getoetst aan de criteria uit het Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018. Het college van Gedeputeerde Staten is tot een positief oordeel gekomen over de vrijwillige herindeling van de gemeenten.

Vervolg

Als de minister het herindelingsadvies volgt en de ministerraad het voorstel overneemt, wordt verplicht advies gevraagd aan de Raad van State over het voorstel. Daarna wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer en vervolgens de Eerste Kamer instemmen met het wetvoorstel, kan de herindeling per 1 januari 2021 een feit zijn.

Contact

Splitsing en opheffing gemeente Haaren

Zie ook